ČSN EN ISO 4254-11 (470601) Aktuální vydání

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 11: Sběrací lisy

ČSN EN ISO 4254-11 Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 11: Sběrací lisy
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 4254 je určena k používání spolu s ISO 4254-1, stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování týkající se návrhu a výroby samojízdných a přívěsných sběracích lisů, včetně kombinací sběracích lisů s obalovači, nezávisle na tvaru nebo velikosti vytvářených balíků. Popisuje metody pro vyloučení nebo snížení nebezpečí vyplývajících z předpokládaného používání a z důvodně předvídatelného nesprávného použití těchto strojů jednou osobou (obsluhou) během normálního provozu a servisu. Kromě toho specifikuje typy informací o bezpečných způsobech práce, které mají být poskytnuty výrobcem.
Když jsou požadavky této části ISO 4254 odlišné od požadavků uvedených v ISO 4254-1, pak požadavky této části ISO 4254 jsou nadřazeny požadavkům ISO 4254-1 pro stroje, které byly navrženy a vyrobeny podle požadavků této části ISO 4254.
Tato část ISO 4254 spolu s ISO 4254-1 řeší všechna významná nebezpečí (jak jsou uvedena v tabulce 1), nebezpečné situace a události, týkající se samojízdných a přívěsných sběracích lisů včetně kombinací sběracích lisů s obalovači, když jsou používány podle určení a za podmínek důvodně předvídatelného nesprávného použití výrobcem (viz kapitola 4).
Tato část ISO 4254 neplatí pro pěší obsluhou ovládané svinovací lisy, environmentální nebezpečí, dopravní bezpečnost, vibrace a nebezpečí související s pohybujícími se částmi pro přenos energie. Neplatí pro nebezpečí související s údržbou nebo opravami prováděnými profesionálními servisními pracovníky.
POZNÁMKA 4: Specifické požadavky související s předpisy pro silniční dopravu nejsou vzaty v úvahu v této části ISO 4254.
Tato část ISO 4254 neplatí pro stroje vyrobené před datem jejího vydání.

Označení ČSN EN ISO 4254-11 (470601)
Katalogové číslo 501322
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 2016
Datum účinnosti 1. 1. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135013227
Změny a opravy A1 11.20t
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 4254-11 (470601) z dubna 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 4254-1 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN ISO 4254-10 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 10: Rotační obraceče a shrnovače

ČSN EN ISO 4254-12 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 12: Rotační diskové a bubnové žací stroje a cepové žací stroje

ČSN EN ISO 4254-14 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 14: Obalovače balíků

ČSN EN ISO 4254-5 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 5: Motorem poháněné stroje pro zpracování půdy

ČSN EN ISO 4254-6 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv

ČSN EN ISO 4254-6 ed. 2 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv

ČSN EN ISO 4254-7 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 7: Sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky, sklízeče bavlny a sklízeče cukrové třtiny

ČSN EN ISO 4254-8 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 8: Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv

ČSN EN ISO 4254-9 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 9: Secí stroje