ČSN EN ISO 4254-10 (470601) Aktuální vydání

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 10: Rotační obraceče a shrnovače

ČSN EN ISO 4254-10 Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 10: Rotační obraceče a shrnovače
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 4254 je určena k používání spolu s ISO 4254-1, stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro návrh a výrobu rotačních obracečů, rotačních shrnovačů a rotačních obracečů-shrnovačů, včetně rotačních bubnových shrnovačů, používaných pouze jednou osobou (obsluhou), majících jeden nebo několik poháněných rotorů, nesených, návěsných, přívěsných nebo samojízdných. Kromě toho specifikuje typy informací o bezpečných způsobech práce, včetně zbytkových rizik, které mají být poskytnuty výrobcem.
Tato část ISO 4254 neplatí pro:
a) stroje s pohonem od zemních hrotů nebo odvalováním paprskových kol (např. paprskové shrnovače);
b) paralelní tyčové shrnovače;
c) řetězové nebo řemenové pásové shrnovače;
d) pěší obsluhou ovládané obraceče a shrnovače;
e) stroje vybavené sběracím zařízením.
Když jsou požadavky této části ISO 4254 odlišné od požadavků uvedených v ISO 4254-1, pak požadavky této části ISO 4254 jsou nadřazeny požadavkům ISO 4254-1 pro stroje, které byly navrženy a vyrobeny podle požadavků této části ISO 4254.
Tato část ISO 4254 spolu s ISO 4254-1 řeší všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a události, týkající se rotačních obracečů, rotačních shrnovačů a rotačních obracečů-shrnovačů, když jsou používány podle určení a za podmínek důvodně předvídatelného nesprávného použití výrobcem (viz kapitola 4), kromě nebezpečí vyplývajících z:
- životního prostředí, jiných než hluk;
- elektromagnetické kompatibility;
- vibrací;
- převrácení pokud jde o ochranu obsluhy na stanovišti řidiče u samojízdného stroje;
- pohyblivé části přenosu pohonu kromě pevnostních požadavků pro ochranné kryty a zábrany;
- bezpečnost a spolehlivost ovládacích systémů.
POZNÁMKA 1: ISO 14982 specifikuje zkušební metody a přejímací kritéria pro vyhodnocení elektromagnetické kompatibility všech druhů mobilních zemědělských strojních zařízení.
POZNÁMKA 2: Specifické požadavky související s předpisy pro silniční dopravu (např. osvětlení, rozměry, omezení rychlosti) nejsou vzaty v úvahu v této části ISO 4254.
Tato část ISO 4254 neplatí pro rotační obraceče a shrnovače, které byly vyrobeny před datem jejího vydání.

Označení ČSN EN ISO 4254-10 (470601)
Katalogové číslo 501683
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 2. 2017
Datum účinnosti 1. 3. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135016839
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 4254-10 (470601) z června 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 4254-1 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN ISO 4254-11 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 11: Sběrací lisy

ČSN EN ISO 4254-12 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 12: Rotační diskové a bubnové žací stroje a cepové žací stroje

ČSN EN ISO 4254-14 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 14: Obalovače balíků

ČSN EN ISO 4254-5 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 5: Motorem poháněné stroje pro zpracování půdy

ČSN EN ISO 4254-6 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv

ČSN EN ISO 4254-6 ed. 2 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv

ČSN EN ISO 4254-7 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 7: Sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky, sklízeče bavlny a sklízeče cukrové třtiny

ČSN EN ISO 4254-8 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 8: Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv

ČSN EN ISO 4254-9 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 9: Secí stroje