ČSN EN ISO 4254-14 (470601)

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 14: Obalovače balíků

ČSN EN ISO 4254-14 Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 14: Obalovače balíků
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 4254 je určena k používání spolu s ISO 4254-1, stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro návrh a výrobu nesených, návěsných, přívěsných a stacionárních obalovačů balíků sklizených zemědělských produktů včetně obalovačů, které jsou kombinovány nebo integrovány se sběracími lisy.
Popisuje metody pro odstranění nebo snížení nebezpečí vyplývajících z předpokládaného používání a předvídatelného nesprávného použití těchto strojů osobou (obsluhou) v průběhu normálního provozu a servisu.
Kromě toho specifikuje typy informací o bezpečných způsobech práce, které mají být poskytnuty výrobcem.
POZNÁMKA 1: Požadavky pro samojízdné obalovače balíků mohou být přidány během příští revize této části ISO 4254.
POZNÁMKA 2: Příklady těchto strojů jsou uvedeny v příloze A.
POZNÁMKA 3: Požadavky pro sběrací lisy jsou specifikovány v ISO 4254-11.
Když jsou požadavky této části ISO 4254 odlišné od požadavků uvedených v ISO 4254-1, pak požadavky této části ISO 4254 jsou nadřazeny požadavkům ISO 4254-1 pro stroje, které byly navrženy a vyrobeny podle požadavků této části ISO 4254.
Tato část ISO 4254 spolu s ISO 4254-1 řeší všechna významná nebezpečí (jak jsou uvedena v tabulce 1), nebezpečné situace a události, týkající se nesených, návěsných a přívěsných obalovačů balíků včetně obalovačů, které jsou kombinovány se sběracími lisy, když jsou používány podle určení a za podmínek důvodně předvídatelného nesprávného použití výrobcem (viz kapitola 4).
Tato část ISO 4254 neplatí pro následující:
- nepohyblivé pevné obalovače balíků;
- tubusové/řadové obalovače;
- obalovací proces, který se týká pouze obvodové části balíku a který nastává v balicí komoře;
- integritu bezpečnostních částí ovládacích systémů s ohledem na specifikaci úrovní vlastností;
- environmentální nebezpečí (vyjma hluku), dopravní bezpečnosti a nebezpečí související s pohybujícími se částmi pro přenos energie;
- nebezpečí související s údržbou nebo opravami prováděnými profesionálními servisními pracovníky.
POZNÁMKA 4: Specifické požadavky související s předpisy pro silniční dopravu nejsou vzaty v úvahu v této části ISO 4254.
Tato část ISO 4254 neplatí pro stroje vyrobené před datem jejího vydání.

Označení ČSN EN ISO 4254-14 (470601)
Katalogové číslo 500562
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 8. 2016
Datum účinnosti 1. 9. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135005628
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 4254-1 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN ISO 4254-10 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 10: Rotační obraceče a shrnovače

ČSN EN ISO 4254-11 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 11: Sběrací lisy

ČSN EN ISO 4254-12 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 12: Rotační diskové a bubnové žací stroje a cepové žací stroje

ČSN EN ISO 4254-5 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 5: Motorem poháněné stroje pro zpracování půdy

ČSN EN ISO 4254-6 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv

ČSN EN ISO 4254-6 ed. 2 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv

ČSN EN ISO 4254-7 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 7: Sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky, sklízeče bavlny a sklízeče cukrové třtiny

ČSN EN ISO 4254-8 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 8: Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv

ČSN EN ISO 4254-9 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 9: Secí stroje