ČSN EN ISO 4254-5 (470601) Aktuální vydání

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 5: Motorem poháněné stroje pro zpracování půdy

ČSN EN ISO 4254-5 Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 5: Motorem poháněné stroje pro zpracování půdy
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument, když je požíván společně s ISO 4254-1, stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro návrh a konstrukci nesených, návěsných a přívěsných motorem poháněných strojů pro zpracování půdy používaných v zemědělství. Kromě toho specifikuje typy informací o bezpečných způsobech práce (včetně zbytkových rizik), které mají být poskytnuty výrobcem.
Tento dokument se zabývá významnými nebezpečími (jak jsou uvedena v příloze A), nebezpečnými situacemi a událostmi, týkajícími se motorem poháněných strojů pro zpracování půdy, když jsou používány v souladu se svým určením a za podmínek předpokládaných výrobcem (viz kapitola 4).
Tento dokument neplatí pro
- okopávačky a
- stroje vybavené vysunovatelným zařízením, které jim umožní pracovat mezi dvěma sousedními rostlinami ve stejném řádku.
Tento dokument neplatí pro environmentální nebezpečí. Neplatí pro nebezpečí týkající se pohybujících se částí pro přenos výkonu (s výjimkou pevnostních požadavků na ochranné kryty a bariéry), nebo údržbu nebo opravy prováděné profesionálním servisním personálem.
POZNÁMKA 1: Zvláštní požadavky vztahující se k pravidlům silničního provozu nejsou do tohoto dokumenty zahrnuty.
POZNÁMKA 2: Pro nesené, návěsné nebo přívěsné stroje nejsou vibrace brány jako významné nebezpečí.
Tento dokument neplatí pro motorem poháněné stroje pro zpracování půdy, které byly vyrobeny před datem tohoto vydání.
Pokud jsou požadavky tohoto dokumentu rozdílné od těch, které stanovuje ISO 4254-1, pak mají požadavky tohoto dokumentu přednost před požadavky ISO 4254-1 pro stroje, které byly navrženy a vyrobeny podle ustanovení tohoto dokumentu.

Označení ČSN EN ISO 4254-5 (470601)
Katalogové číslo 507690
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 2019
Datum účinnosti 1. 7. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135076901
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 4254-5 (470601) z ledna 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 4254-1 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN ISO 4254-10 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 10: Rotační obraceče a shrnovače

ČSN EN ISO 4254-11 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 11: Sběrací lisy

ČSN EN ISO 4254-12 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 12: Rotační diskové a bubnové žací stroje a cepové žací stroje

ČSN EN ISO 4254-14 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 14: Obalovače balíků

ČSN EN ISO 4254-6 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv

ČSN EN ISO 4254-6 ed. 2 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv

ČSN EN ISO 4254-7 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 7: Sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky, sklízeče bavlny a sklízeče cukrové třtiny

ČSN EN ISO 4254-8 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 8: Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv

ČSN EN ISO 4254-9 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 9: Secí stroje