ČSN EN ISO 4254-9 (470601) Aktuální vydání

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 9: Secí stroje

ČSN EN ISO 4254-9 Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 9: Secí stroje
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument, pokud je používán společně s ISO 4254-1, stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro návrh a konstrukci nesených, návěsných, přívěsných nebo samojízdných secích strojů, včetně secí funkce u kombinovaných strojů pro setí a hnojení a u secích strojů s vestavěnými a neoddělitelnými poháněnými pracovními nástroji na zpracování půdy používaných v zemědělství. Kromě toho stanovuje druh informací o bezpečných způsobech práce (včetně zbytkových rizik) uváděných výrobcem.
Tento dokument platí také pro secí systémy, u kterých jsou součásti pro ukládání osiva do půdy, pro dávkování osiva a pro skladování osiva rozloženy mezi dvě nebo více spojených vozidel.
Tento dokument řeší všechna významná nebezpečí (jak jsou uvedena v příloze A), nebezpečné situace a události, týkající se secích strojů, když jsou používány podle určení a za podmínek nesprávného použití předvídatelného výrobcem s výjimkou nebezpečí vznikajících z
- elektrostatického jevu,
- vnějších vlivů na elektrické zařízení,
- poruchy dodávky energie,
- poruchy a/nebo nefunkčnosti ovládacího systému,
- nedostatečného výhledu z místa řidiče/obsluhy,
- funkcí pojezdu (pojezd, brzdění atd.),
- havárie částí otáčejících se vysokou rychlostí,
- zařízení pro plnění osiva (a hnojiva) a
- pohybujících se částí hnacího ústrojí s výjimkou požadavků na pevnost ochranných krytů.
Tento dokument neplatí pro
- rozmetadla průmyslových hnojiv konstruovaná pouze pro aplikaci tuhých průmyslových hnojiv (pokryto ISO 4254-8),
- údržbu nebo opravy prováděné profesionálním servisním personálem, nebo
- nebezpečí spojená se životním prostředím (s výjimkou hluku) a
- secí stroje, které jsou vyrobeny před datem tohoto vydání.
Pokud jsou požadavky tohoto dokumentu rozdílné od těch, které stanovuje ISO 4254-1, pak mají požadavky tohoto dokumentu přednost před požadavky ISO 4254-1 pro stroje, které byly navrženy a vyrobeny podle ustanovení tohoto dokumentu.

Označení ČSN EN ISO 4254-9 (470601)
Katalogové číslo 508879
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 11. 2019
Datum účinnosti 1. 12. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135088799
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 4254-9 (470601) z května 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 4254-1 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN ISO 4254-10 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 10: Rotační obraceče a shrnovače

ČSN EN ISO 4254-11 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 11: Sběrací lisy

ČSN EN ISO 4254-12 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 12: Rotační diskové a bubnové žací stroje a cepové žací stroje

ČSN EN ISO 4254-14 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 14: Obalovače balíků

ČSN EN ISO 4254-5 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 5: Motorem poháněné stroje pro zpracování půdy

ČSN EN ISO 4254-6 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv

ČSN EN ISO 4254-6 ed. 2 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv

ČSN EN ISO 4254-7 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 7: Sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky, sklízeče bavlny a sklízeče cukrové třtiny

ČSN EN ISO 4254-8 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 8: Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv