ČSN EN ISO 4254-8 (470601)

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 8: Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv

ČSN EN ISO 4254-8 Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 8: Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument, když je požíván společně s ISO 4254-1, stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro návrh a konstrukci nesených, návěsných, přívěsných nebo samojízdných rozmetadel průmyslových hnojiv pro aplikaci tuhých průmyslových hnojiv v zemědělství a k používání pouze jednou obsluhou, např. rozmetadel tuhých průmyslových hnojiv s plnou pracovní šířkou, rozmetadel tuhých průmyslových hnojiv k plošné aplikaci, rozmetadel tuhých průmyslových hnojiv s kyvnou hubicí a rozmetadel tuhých průmyslových hnojiv k meziřádkové aplikaci, stejně jako rozmetadel tuhých průmyslových hnojiv poháněných pomocným motorem. Kromě toho specifikuje typy informací o bezpečných způsobech práce (včetně zbytkových rizik), které mají být poskytnuty výrobcem.
Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími (jak jsou uvedena v příloze A), nebezpečnými situacemi a událostmi, týkajícími se rozmetadel tuhých průmyslových hnojiv, když jsou používána v souladu se svým určením a za podmínek předpokládaných výrobcem (viz kapitola 4), kromě nebezpečí vznikajících od:
- nedostatečného osvětlení pracovní plochy;
- nedostatečného výhledu z místa řidiče/obsluhy;
- nedostatečné možnosti sezení;
- pojížděcích funkcí (pohon, brzdění atd.);
- převrácení;
- zařízení pro plnění průmyslového hnojiva do stroje;
- pomocného motoru;
- pohybujících se částí pro přenos energie kromě pevnostních požadavků pro ochranné kryty.
Tento dokument neplatí ani pro údržbu nebo opravy prováděné profesionálním servisním personálem ani pro environmentální nebezpečí (kromě hluku).
Tento dokument neplatí pro následující:
- kombinované řádkové secí a přihnojovací stroje, které vytvářejí půdní řádky a ukládají průmyslové hnojivo do uvedeného řádku;
- stroje pro rozmetání granulovaných pesticidů;
- ručně vedená rozmetadla;
- rozmetadla nesená na zádech.
Tento dokument neplatí pro rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv, která byla vyrobena před datem vydání této publikace.
Pokud jsou požadavky tohoto dokumentu rozdílné od těch, které stanovuje ISO 4254-1, pak mají požadavky tohoto dokumentu přednost před požadavky ISO 4254-1 pro stroje, které byly konstruovány a vyrobeny podle ustanovení tohoto dokumentu.

Označení ČSN EN ISO 4254-8 (470601)
Katalogové číslo 506004
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 2018
Datum účinnosti 1. 11. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135060047
Tato norma nahradila ČSN EN 14017 +A2 (470609) z února 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 4254-1 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN ISO 4254-10 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 10: Rotační obraceče a shrnovače

ČSN EN ISO 4254-11 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 11: Sběrací lisy

ČSN EN ISO 4254-12 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 12: Rotační diskové a bubnové žací stroje a cepové žací stroje

ČSN EN ISO 4254-14 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 14: Obalovače balíků

ČSN EN ISO 4254-5 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 5: Motorem poháněné stroje pro zpracování půdy

ČSN EN ISO 4254-6 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv

ČSN EN ISO 4254-6 ed. 2 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv

ČSN EN ISO 4254-7 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 7: Sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky, sklízeče bavlny a sklízeče cukrové třtiny

ČSN EN ISO 4254-9 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 9: Secí stroje