ČSN EN ISO 4254-7 (470601) Aktuální vydání

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 7: Sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky, sklízeče bavlny a sklízeče cukrové třtiny

ČSN EN ISO 4254-7 Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 7: Sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky, sklízeče bavlny a sklízeče cukrové třtiny
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument, když je požíván společně s ISO 4254-1, stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro návrh a konstrukci žacích mlátiček, sklízecích řezaček, sklízečů bavlny a sklízečů cukrové třtiny. Popisuje metody pro vyloučení nebo snížení nebezpečí vyplývajících z předpokládaného používání těchto strojů jednou osobou (obsluhou) v případě běžného provozu a servisu. Kromě toho specifikuje typy informací o bezpečných způsobech práce, které mají být poskytnuty výrobcem.
Když jsou požadavky tohoto dokumentu odlišné od těch uvedených v ISO 4254-1, pak požadavky tohoto dokumentu jsou nadřazeny požadavkům ISO 4254-1 pro stroje, které byly navrženy a vyrobeny podle požadavků tohoto dokumentu.
Tento dokument spolu s ISO 4254-1 řeší všechna významná nebezpečí (jak jsou uvedena v tabulce A.1), nebezpečné situace a události týkající se žacích mlátiček, sklízecích řezaček, sklízečů bavlny a sklízečů cukrové třtiny, když jsou používány podle určení a za podmínek důvodně předvídatelného nesprávného použití výrobcem (viz příloha A). To neplatí pro nebezpečí vyplývající z přítomnosti jiných osob, než je obsluha, čištění zásobníku zrna a nebezpečí vztahující se k vibracím a k pohybujícím se částem pro přenos pohonu, kromě pevnostních požadavků pro ochranné kryty a bariéry. S ohledem na brzdění a řízení jsou použitelná pouze ergonomická hlediska (např. umístění brzdového pedálu a volantu); žádná další hlediska související s brzděním a řízením nejsou pokryta. V případě přívěsných sklízečů jsou platná pouze nebezpečí vztahující se k pracovnímu procesu.
Konstrukční požadavky pro ochranné konstrukce chránící při převrácení (pokud jsou vhodné) nejsou specifikovány v tomto dokumentu.
Úrovně vlastností (nebo kategorie) pro bezpečnostní části ovládacích systémů v souladu s ISO 25119 nebo ISO 13849 nejsou v tomto dokumentu uvedeny.
POZNÁMKA: Specifické požadavky související s předpisy pro silniční dopravu nejsou v tomto dokumentu vzaty v úvahu.
Tento dokument neplatí pro stroje vyrobené před datem jeho vydání.

Označení ČSN EN ISO 4254-7 (470601)
Katalogové číslo 505261
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 7. 2018
Datum účinnosti 1. 8. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8596135052615
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 4254-7 (470601) z května 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 4254-1 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN ISO 4254-10 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 10: Rotační obraceče a shrnovače

ČSN EN ISO 4254-11 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 11: Sběrací lisy

ČSN EN ISO 4254-12 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 12: Rotační diskové a bubnové žací stroje a cepové žací stroje

ČSN EN ISO 4254-14 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 14: Obalovače balíků

ČSN EN ISO 4254-5 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 5: Motorem poháněné stroje pro zpracování půdy

ČSN EN ISO 4254-6 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv

ČSN EN ISO 4254-6 ed. 2 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv

ČSN EN ISO 4254-8 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 8: Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv

ČSN EN ISO 4254-9 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 9: Secí stroje