ČSN EN ISO 14556 (420380) Zrušená norma

Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu na kyvadlovém kladivu tyčí Charpy s V-vrubem - Instrumentovaná zkušební metoda

ČSN EN ISO 14556 Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu na kyvadlovém kladivu tyčí Charpy s V-vrubem - Instrumentovaná zkušební metoda
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje metodu instrumentované zkoušky rázem v ohybu na kyvadlovém kladivu tyčí Charpy s V-vrubem kovových materiálů a požadavky týkající se měření a záznamového zařízení. S ohledem na zkoušku rázem v ohybu na kyvadlovém kladivu Charpy popsanou v ISO 148-1 tato zkouška poskytuje další informace o lomovém chování výrobku za podmínek rázového zkoušení. Zkouška spočívá v měření velikosti nárazové síly v závislosti na průhybu zkušebního tělesa v průběhu zkoušky rázem v ohybu prováděné v souladu s ISO 148-1. Plocha pod křivkou závislosti síly na průhybu určuje energii absorbovanou při lomu zkušebního tělesa. Křivky síla-průhyb mohou být pro různé ocelové výrobky a různé teploty zcela odlišné, ačkoliv plochy pod křivkami a absorbované energie jsou shodné. Z křivek síla-průhyb, rozdělených na charakteristické části, je možno usuzovat na charakteristické rysy různých fází zkoušky, což poskytuje významné informace o lomovém chování zkušebního tělesa při rázových zatěžovacích rychlostech.

Označení ČSN EN ISO 14556 (420380)
Katalogové číslo 501866
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 2017
Datum účinnosti 1. 4. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135018666
Norma byla zrušena k 1. 1. 2024
a nahrazena ČSN EN ISO 14556 (420380)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 14556 (420380) z dubna 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo