ČSN EN 1674 (512530) Aktuální vydání

Potravinářské stroje - Stroje na rozvalování těsta - Bezpečnostní a hygienické požadavky

ČSN EN 1674 Potravinářské stroje - Stroje na rozvalování těsta - Bezpečnostní a hygienické požadavky
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky pro konstrukci a výrobu strojů na rozvalování těsta, jak jsou popsány v kapitole 3, používané v potravinářském průmyslu a řemeslných činnostech (výroba chleba, pečiva, cukrářský průmysl, pekařství, cukrářství, lahůdkářství, stravovací zařízení atp.) pro zmenšení tloušťky celistvé hmoty těsta nebo těstovin rozvalováním.
Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi týkajícími se přepravy, instalace, seřízení, provozu, čištění, údržby, demontáže, vyřazování z provozu a sešrotování míchačů těsta, když jsou používány podle určení a za podmínek výrobcem důvodně předvídatelného nesprávného použití (viz kapitola 4).
Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi týkajícími se strojů na rozvalování těsta, když jsou používány podle určení a za podmínek výrobcem důvodně předvídatelného nesprávného použití (viz kapitola 5).
Hluk není považován za významné nebezpečí. To neznamená, že výrobce stroje je zbaven povinnosti snižovat hluk a provádět deklarování hluku. Proto je zkušební předpis pro hluk uveden v příloze B.
Následující stroje jsou vyjmuty:
- výzkumné a zkušební stroje ve vývoji výrobce;
- stroje na rozvalování těsta, kde těsto je plněno do válců gravitací (např. stroje na rozvalování těsta pro základ pizzy);
- domácí spotřebiče1).
Tato evropská norma neplatí pro stroje na rozvalování těsta, které byly vyrobeny před datem vydání tohoto dokumentu jako EN.

Označení ČSN EN 1674 (512530)
Katalogové číslo 99654
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 4. 2016
Datum účinnosti 1. 5. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963996547
Tato norma nahradila ČSN EN 1674 +A1 (512530) z června 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)