ČSN (normy i změny) z února 2016

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 9001 (010321) - únor 2016 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.18t

K této normě bylo vydáno Komentované vydání od České společnosti pro jakost.

460 Kč

ČSN EN ISO 14001 (010901) - únor 2016 aktuální vydání

Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

K této normě bylo vydáno Komentované vydání od České společnosti pro jakost.

550 Kč

ČSN ISO 50004 (011516) - únor 2016

Systémy managementu hospodaření s energií - Návod pro zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 50006 (011517) - únor 2016

Systémy managementu hospodaření s energií - Měření energetické náročnosti pomocí výchozího stavu spotřeby energie (EnB) a ukazatelů energetické náročnosti (EnPl) - Obecné zásady a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 50015 (011518) - únor 2016

Systémy managementu hospodaření s energií - Měření a ověřování energetické náročnosti organizací - Obecné zásady a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 9934-2 (015046) - únor 2016 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Část 2: Zkušební prostředky

340 Kč

ČSN EN ISO 9934-3 (015046) - únor 2016 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Část 3: Přístroje

230 Kč

ČSN EN 15531-1 (018234) - únor 2016

Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 1: Souvislosti a struktura

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 15531-2 (018234) - únor 2016

Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 2: Programová obsluha infrastruktury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 15531-3 (018234) - únor 2016

Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 3: Provozní služební rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 24014-1 (018240) - únor 2016 aktuální vydání

Veřejná přeprava osob - Interoperabilní systém managementu jízdného - Část 1: Architektura

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16454 (018465) - únor 2016

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Zkoušení shody systému eCall

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 990 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 16701 (038122) - únor 2016 aktuální vydání

Koroze kovů a slitin - Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Urychlená korozní zkouška zahrnující expozici za kontrolovaných podmínek střídání vlhkosti a střídavého postřiku solným roztokem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14920 (038730) - únor 2016 aktuální vydání

Žárové stříkání - Stříkání a tavení natavitelných slitin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14919 (038741) - únor 2016 aktuální vydání

Žárové stříkání - Dráty, tyčinky a kordy pro stříkání plamenem a stříkání elektrickým obloukem - Klasifikace - Technické dodací podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 17634 (055502) - únor 2016 aktuální vydání

Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování žáropevných ocelí v ochranném plynu - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN ISO 11855-1 (060407) - únor 2016

Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 1: Definice, značky a kritéria tepelné pohody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11855-2 (060407) - únor 2016

Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných chladicích soustav - Část 2: Stanovení návrhového vytápěcího a chladicího výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 11855-3 (060407) - únor 2016

Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 3: Návrh a dimenzování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11855-4 (060407) - únor 2016

Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 4: Navrhování a výpočet dynamiky vytápěcího a chladicího výkonu u tepelně aktivních systémů budov (TABS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 11855-5 (060407) - únor 2016

Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 5: Instalace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 60534-2-1 ed. 2/Oprava 1 (134510) - únor 2016

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-1: Průtok - Výpočtové vztahy pro průtok tekutin v provozních podmínkách

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 1487 (135800) - únor 2016 aktuální vydání

Armatury budov - Hydraulické pojistné skupiny - Zkoušky a požadavky

350 Kč

ČSN EN 1490 (135803) - únor 2016 aktuální vydání

Armatury budov - Kombinované teplotní a tlakové pojistné armatury - Zkoušky a požadavky

340 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 62769-1 (184005) - únor 2016

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 1: Přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62769-101-1 (184005) - únor 2016

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 101-1: Profily - Základ sběrnice pole H1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62769-101-2 (184005) - únor 2016

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 101-2: Profily - Základ sběrnice pole HSE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62769-103-1 (184005) - únor 2016

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 103-1: Profily - PROFIBUS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62769-103-4 (184005) - únor 2016

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 103-4: Profily - PROFINET

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62769-109-1 (184005) - únor 2016

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 109-1: HARTR a WirelessHARTR

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62769-2 (184005) - únor 2016

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 2: Klient FDI

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 62769-3 (184005) - únor 2016

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 3: Server FDI

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 62769-4 (184005) - únor 2016

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 4: Soubor části FDI

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 62769-5 (184005) - únor 2016

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 5: Informační model FDI

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 62769-6 (184005) - únor 2016

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 6: Technologie mapování FDI

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62769-7 (184005) - únor 2016

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 7: Komunikační zařízení FDI

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 12882 (260369) - únor 2016 aktuální vydání

Dopravní pásy pro všeobecné použití - Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost

230 Kč

ČSN EN ISO 3691-1 (268812) - únor 2016 aktuální vydání

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.17t

460 Kč

ČSN EN 16307-1 +A1 (268814) - únor 2016 aktuální vydání

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 1908 (273011) - únor 2016 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Napínací zařízení

230 Kč

ČSN EN 13782 (276002) - únor 2016 aktuální vydání

Dočasné konstrukce - Stany - Bezpečnost

350 Kč

ČSN EN 15572 (278002) - únor 2016

Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro stroje pro konečnou úpravu hran

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 15430-1 (278326) - únor 2016 aktuální vydání

Zařízení pro zimní práce a údržbu komunikací - Sběr a přenos dat - Část 1: Sběr dat o vozidle

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 536 (278336) - únor 2016 aktuální vydání

Stroje pro stavbu vozovek - Obalovací soupravy pro materiály pro stavbu vozovek - Bezpečnostní požadavky

550 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN ISO 26684 (300644) - únor 2016

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Kooperativní křižovatkové signální informace a varovné systémy přestupku (CIWS) - Funkční požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 16602-60 (310510) - únor 2016

Zabezpečování kosmických produktů - Elektrické, elektronické a elektromechanické (EEE) součástky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16602-60-13 (310510) - únor 2016

Zabezpečování kosmických produktů - Požadavky na využití komerčně dostupných součástek (COTS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 2266-008 (311728) - únor 2016

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 008: Řada DRP (dvoužilový), DRT (třížilový), DRQ (čtyřžilový), vícežilový kabel, značený UV laserem, potahovaný - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2267-002 (311729) - únor 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 002: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2267-011 (311729) - únor 2016

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 011: DZA řada, jednožilové a mnohožilové pro použití v nízkotlaké atmosféře - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2267-012 (311729) - únor 2016

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 012: DZ řada, jednožilové, značené UV laserem, pro použití v nízkotlaké atmosféře - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2235 (311731) - únor 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely jednožilové a mnohožilové, stíněné a potahované - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6113 (311748) - únor 2016

Letectví a kosmonautika - Jističe, spojovací a upevňovací součásti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4728 (311756) - únor 2016

Letectví a kosmonautika - Jističe, jednopólové a třípólové modely - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2591-227 (311810) - únor 2016

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 227: Zkouška částečných výbojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4165-002 (311812) - únor 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 002: Specifikace parametrů a uspořádání kontaktů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.16t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

412 Kč

ČSN EN 4165-018 (311812) - únor 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 018: Ochranný kryt pro všechny zásuvky série 2 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3745-410 (311925) - únor 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 410: Životnost při teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4121 (313290) - únor 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, rýhované, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), s postříbřeným závitem - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4552 (313931) - únor 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37°, kulové, ze žáruvzdorné oceli - Přímé těsnicí nátrubky k přivaření - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4234 (314122) - únor 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Spony, utahování šnekem - Rozměry, hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-114 (330050) - únor 2016

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 114: Elektrochemie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

655 Kč

ČSN IEC 50(161)/změna A3 (334201) - únor 2016

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita

65 Kč

ČSN IEC 50(161)/změna A4 (334201) - únor 2016

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita

65 Kč

ČSN IEC 50(161)/změna A5 (334201) - únor 2016

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita

65 Kč

ČSN EN 55016-2-3 ed. 3/Oprava 1 (334210) - únor 2016

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného zářením

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 28. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55016-4-2 ed. 2/Oprava 1 (334210) - únor 2016

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 4-2: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí - Nejistota měřicího zařízení

20 Kč

ČSN EN 55022 ed. 3/Oprava 1 (334290) - únor 2016

Zařízení informační techniky - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 5. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50134-3 ed. 2/Oprava 1 (334594) - únor 2016

Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 3: Místní jednotka a kontrolér

20 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60695-11-20 ed. 2 (345615) - únor 2016 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-20: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.18t

370 Kč

ČSN EN 60695-11-20/změna Z1 (345615) - únor 2016

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-20: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W

Změna byla zrušena k 27. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61788-21 (345685) - únor 2016

Supravodivost - Část 21: Supravodivé dráty - Zkušební metody pro praktické supravodivé dráty - Obecné vlastnosti a návod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61340-4-6 (346440) - únor 2016

Elektrostatika - Část 4-6: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Náramky

340 Kč

ČSN EN 60885-3 ed. 2 (347003) - únor 2016 aktuální vydání

Elektrické zkušební metody pro elektrické kabely - Část 3: Zkušební metody pro měření částečných výbojů na výrobních délkách výtlačně lisovaných silových kabelů

340 Kč

ČSN EN 60885-3/změna Z1 (347003) - únor 2016

Elektrické zkušební metody pro elektrické kabely - Část 3: Zkušební metody pro měření částečných výbojů na výrobních délkách výtlačně lisovaných silových kabelů

Změna byla zrušena k 14. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60172 ed. 2 (347304) - únor 2016 aktuální vydání

Zkušební postup pro určení teplotního indexu lakovaných a páskou ovinutých vodičů pro vinutí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60172/změna Z1 (347304) - únor 2016

Zkušební postup pro určení teplotního indexu lakovaných vodičů pro vinutí

Změna byla zrušena k 16. červnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60851-2 ed. 2/změna A1 (347308) - únor 2016

Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 2: Stanovení rozměrů

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 62586-2/Oprava 1 (356240) - únor 2016

Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 2: Funkční zkoušky a požadavky na nejistotu

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 25. srpnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61010-2-091/Oprava 1 (356502) - únor 2016

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-091: Zvláštní požadavky na skříňové rentgenové systémy

20 Kč

ČSN EN 60793-2-30 ed. 3/změna Z1 (359213) - únor 2016

Optická vlákna - Část 2-30: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A3

Změna byla zrušena k 30. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60793-2-30 ed. 4 (359213) - únor 2016

Optická vlákna - Část 2-30: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A3

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61300-3-35 ed. 2 (359252) - únor 2016 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-35: Zkoušení a měření - Vizuální kontrola konektorů vláknové optiky a vysílačů-přijímačů s vláknem zakončeným ve feruli

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61300-3-35/změna Z1 (359252) - únor 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-35: Zkoušení a měření - Vizuální a automatizovaná kontrola čela cylindrických konektorů vláknové optiky

Změna byla zrušena k 30. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62005-9-1 (359253) - únor 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Spolehlivost - Část 9-1: Kvalifikace pasivních optických součástek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61755-3-31 (359256) - únor 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-31: Parametry konektoru jednovidových konvenčních vláken s optickým kontaktem - Úhlové polyfenylensulfidové pravoúhlé ferule

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62343-1-2 ed. 2 (359278) - únor 2016 aktuální vydání

Dynamické moduly - Část 1-2: Normy funkčnosti - Laditelný kompenzátor chromatické disperze (nekonektorovaný)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62343-1-2/změna Z1 (359278) - únor 2016

Dynamické moduly - Část 1-2: Funkčnost - Dynamický kompenzátor chromatické disperze s pigtaily pro použití v řízeném prostředí (Kategorie C)

Změna byla zrušena k 30. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 62841-3-6/Oprava 1 (361510) - únor 2016

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-6: Zvláštní požadavky na přenosné vrtačky pro diamantové vrtáky s kapalinovým systémem

20 Kč

ČSN EN 50632-1 (361520) - únor 2016

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

380 Kč

ČSN EN 50632-2-1 (361520) - únor 2016

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky s diamantovým korunkovým vrtákem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 50632-2-22 (361520) - únor 2016

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-22: Zvláštní požadavky na řezačky a drážkovačky zdiva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 50632-2-6 (361520) - únor 2016

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

315 Kč

ČSN EN 62670-2 (364606) - únor 2016

Zkoušení výkonnosti fotovoltaických koncentrátorů (CPV) - Část 2: Měření energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62716/Oprava 1 (364614) - únor 2016

Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení koroze amoniakem

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN ISO 23747 (364824) - únor 2016 aktuální vydání

Anestetická a respirační zařízení - Spirometry pro měření špičkového výdechu pro stanovení pulmonální funkce spontánně dýchajících osob

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62087 ed. 3/změna Z1 (367004) - únor 2016

Metody měření spotřeby zvukových, obrazových a přidružených zařízení

Změna byla zrušena k 19. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62087-6 (367004) - únor 2016

Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 6: Zvuková zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62753 (367005) - únor 2016

Přijímače digitálního pozemního televizního vysílání pro systém DTMB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 62379-3 (367009) - únor 2016

Společné řídicí rozhraní digitálních zvukových a obrazových zařízení v síti - Část 3: Obraz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN CLC/TS 50625-3-1 (369082) - únor 2016

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 3-1: Specifikace k odstraňování znečištění - Obecně

340 Kč

ČSN EN 50625-2-2 (369082) - únor 2016

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 2-2: Požadavky na zpracování OEEZ, obsahujících obrazovky (CRT) a ploché displeje

230 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 12101-3/změna Z1 (389700) - únor 2016

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla

Změna byla zrušena k 26. květnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN EN 10346 (420110) - únor 2016 aktuální vydání

Kontinuálně žárově ponorem povlakované ocelové ploché výrobky pro tváření za studena - Technické dodací podmínky

440 Kč

ČSN EN 10360 (420274) - únor 2016

Výkovky kované za tepla nebo za studena - Opravy před dodáním

190 Kč

ČSN EN 10330 (420407) - únor 2016

Magnetické materiály - Metody měření koercivity u magnetických materiálů v otevřeném magnetickém okruhu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 24. dubnu 2023 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN ISO 7530-1 (420640) - únor 2016 aktuální vydání

Slitiny niklu - Analýza plamenovou atomovou absorpční spektrometrií - Část 1: Stanovení obsahu kobaltu, chromu, mědi, železa a manganu

340 Kč

ČSN EN ISO 18323 (421621) - únor 2016

Klenoty - Důvěra spotřebitelů v průmyslu diamantů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1811 +A1 (421656) - únor 2016 aktuální vydání

Referenční zkušební metoda pro uvolňování niklu ze souprav, které se vkládají do propíchnutých částí lidského těla, a z předmětů určených k přímému a dlouhodobému styku s pokožkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 13702 (450010) - únor 2016 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Kontrola a zmírňování požárů a explozí příbřežních produkčních zařízení - Požadavky a návod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 16961 (450044) - únor 2016

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Vnitřní povrchová úprava a obložení ocelových zásobníků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 49-2 (490693) - únor 2016 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování ochranné účinnosti proti Anobium punctatum (DeGeer) pozorováním kladení vajíček a přežití larev - Část 2: Ochrana impregnací (Laboratorní metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 10504 (566161) - únor 2016 aktuální vydání

Deriváty škrobu - Stanovení obsahu glukózového sirupu, fruktózového sirupu a hydrogenizovaného sirupu - Stanovení pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 8455 +Amd. 1 (580116) - únor 2016

Zelená káva - Směrnice pro skladování a přepravu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN P ISO/TS 21033 +Amd. 1 (580130) - únor 2016

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení stopových prvků optickou emisní spektroskopií (ICP-OES) s indukčně vázaným plazmatem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN 455-2 (637415) - únor 2016 aktuální vydání

Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností

190 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 22007-2 (640142) - únor 2016 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 2: Metoda nestacionárního rovinného tepelného zdroje (horkého disku)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 16715 (656189) - únor 2016

Kapalné ropné výrobky - Stanovení prodlevy vznícení a odvozeného cetanového čísla (DCN) paliv ze středních destilátů - Stanovení prodlevy vznícení a spalování použitím spalovací komory o konstantním objemu s přímým vstřikováním paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6743-4 (656600) - únor 2016 aktuální vydání

Maziva, průmyslové oleje a příbuzné výrobky (třída L) - Klasifikace - Část 4: Skupina H (Hydraulické systémy)

190 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 16616 (665228) - únor 2016

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Chemicko-termická dezinfekce textilu - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2, stupeň 2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16263-1 (668305) - únor 2016

Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Část 1: Terminologie

230 Kč

ČSN EN 16263-2 (668305) - únor 2016

Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Část 2: Požadavky

230 Kč

ČSN EN 16263-3 (668305) - únor 2016

Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Část 3: Kategorie a typy

350 Kč

ČSN EN 16263-4 (668305) - únor 2016

Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Část 4: Metody zkoušení

350 Kč

ČSN EN 16263-5 (668305) - únor 2016

Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Část 5: Minimální požadavky na označování a návod k použití

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 2813 (673066) - únor 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení čísla lesku při úhlu 20°, 60° a 85°

340 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 1397 (696397) - únor 2016 aktuální vydání

Výměníky tepla - Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.16t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN 16583 (696398) - únor 2016

Výměníky tepla - Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem - Akustický výkon

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1993-1-1 ed. 2/změna A1 (731401) - únor 2016

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

125 Kč

ČSN EN 1993-1-1/změna A1 (731401) - únor 2016

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

125 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN ISO 13162 (757636) - únor 2016

Kvalita vod - Stanovení aktivity uhlíku 14 - Kapalinová scintilační měřicí metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 13251 ed. 2/změna Z2 (806151) - únor 2016

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13252 ed. 2/změna Z2 (806152) - únor 2016

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13253 ed. 2/změna Z2 (806153) - únor 2016

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, vyztužování břehů)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13254 ed. 2/změna Z2 (806154) - únor 2016

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13255 ed. 2/změna Z2 (806155) - únor 2016

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13265 ed. 2/změna Z2 (806158) - únor 2016

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 12312-2 (832437) - únor 2016

Ochrana očí a obličeje - Sluneční brýle a související vybavení - Část 2: Prostředky na ochranu očí pro přímé pozorování slunce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14116 (832751) - únor 2016 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Ochrana proti ohni - Materiály a sestavy materiálů s omezeným šířením plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12404 (836132) - únor 2016

Kvalita půdy - Návod pro výběr a použití screeningových metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11074 (836150) - únor 2016

Kvalita půdy - Slovník

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

1 175 Kč

ČSN EN ISO 18134-1 (838220) - únor 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 1: Celková voda - Referenční metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 18134-3 (838220) - únor 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 3: Obsah vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor

190 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 45502-1 ed. 2 (853000) - únor 2016 aktuální vydání

Chirurgické implantáty - Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost, značení a na informace poskytované výrobcem

550 Kč

ČSN EN 45502-1/změna Z1 (853000) - únor 2016

Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost, značení a informace poskytované výrobcem

Změna byla zrušena k 20. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 13408-7 (855264) - únor 2016

Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 7: Alternativní procesy pro zdravotnické prostředky a kombinované výrobky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 3826-4 (856270) - únor 2016

Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 4: Afarézní systémy krevních vaků s integrovanými prvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 4823 (856322) - únor 2016 aktuální vydání

Stomatologie - Elastomerní otiskovací hmoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 15197 ed. 2/změna Z1 (857019) - únor 2016

Systémy diagnostických zkoušek in vitro - Požadavky na systémy monitorování glykémie pro sebetestování pacientů s diabetes mellitus

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 30. červnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 15197 ed. 3 (857019) - únor 2016

Systémy diagnostických zkoušek in vitro - Požadavky na systémy monitorování glykémie pro sebetestování pacientů s diabetes mellitus

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN/TS 16835-1 (857030) - únor 2016

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 1: Izolovaná buněčná RNA

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 31. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 175-1 V2.6.1 (875011) - únor 2016

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-2 V2.6.1 (875011) - únor 2016

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-3 V2.6.1 (875011) - únor 2016

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 333 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-4 V2.6.1 (875011) - únor 2016

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-5 V2.6.1 (875011) - únor 2016

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 333 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-6 V2.6.1 (875011) - únor 2016

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-7 V2.6.1 (875011) - únor 2016

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-8 V2.6.1 (875011) - únor 2016

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-14 V7.1.1 (875111) - únor 2016

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

88 Průmysl polygrafický

ČSN ISO 12647-2/Oprava 1 (883011) - únor 2016

Technologie grafické výroby - Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku - Část 2: Postupy ofsetového tisku

20 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 747-1 +A1 (910603) - únor 2016 aktuální vydání

Nábytek - Patrová lůžka a vysoká lůžka - Část 1: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost

230 Kč

ČSN EN 747-2 +A1 (910603) - únor 2016 aktuální vydání

Nábytek - Patrová lůžka a vysoká lůžka - Část 2: Zkušební metody

230 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 16664 (940522) - únor 2016

Zařízení hracích ploch - Lehké přenosné branky - Funkční a bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

TNI CEN/TR 15071 (943020) - únor 2016 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Národní překlady upozornění a návodů k použití v normách souboru EN 71

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

96 Kulturní dědictví

ČSN EN 16648 (961523) - únor 2016

Ochrana kulturního dědictví - Způsoby přepravy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 10781 (980019) - únor 2016 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - HL7 Elektronické zdravotní záznamy - Funkční model systémy, Vydání 2 (EHR FM) (ISO 10781:2015)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč