ČSN EN ISO 18134-2 (838220) Zrušená norma

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 2: Celková voda - Zjednodušená metoda

ČSN EN ISO 18134-2 Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 2: Celková voda - Zjednodušená metoda
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 18134 popisuje metodu stanovení obsahu celkové vody ve zkušebním vzorku tuhých biopaliv sušením v sušárně. Tato metoda může být použita, když není požadována nejvyšší preciznost stanovení obsahu vody, např. pro rutinní kontrolu v místě výroby. Metoda popsaná v této mezinárodní normě je použitelná pro všechna tuhá biopaliva. Obsah celkové vody v tuhých biopalivech (původní stav) je vždy zaznamenán v protokolu na základě celkové hmotnosti zkušebního vzorku (vlhký stav).

Označení ČSN EN ISO 18134-2 (838220)
Katalogové číslo 99340
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 2016
Datum účinnosti 1. 3. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963993409
Norma byla zrušena k 1. 10. 2017
a nahrazena ČSN EN ISO 18134-2 (838220)
Tato norma nahradila ČSN EN 14774-2 (838220) z dubna 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 18134-1 (838220)
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 1: Celková voda - Referenční metoda

ČSN EN ISO 18134-3 (838220)
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 3: Obsah vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor