ČSN EN ISO 9934-1 (015046) Zrušená norma

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Část 1: Obecné principy

ČSN EN ISO 9934-1 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Část 1: Obecné principy
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem ISO 9934 specifikuje obecné principy pro zkoušení feromagnetických materiálů magnetickou práškovou metodou. Magnetická prášková metoda se především používá pro zjišťování diskontinuit přerušujících povrch, zejména trhlin. Může také zjistit diskontinuity těsně pod povrchem, avšak její citlivost prudce klesá s hloubkou.
Tato část ISO 9934 specifikuje přípravu povrchu zkoušené součásti, techniky magnetizace, požadavky a použití detekčních prostředků a zaznamenání a interpretaci výsledků.

Označení ČSN EN ISO 9934-1 (015046)
Katalogové číslo 99245
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 2016
Datum účinnosti 1. 3. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963992457
Norma byla zrušena k 1. 6. 2017
a nahrazena ČSN EN ISO 9934-1 (015046)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 9934-1 (015046) z listopadu 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 9934-2 (015046)
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Část 2: Zkušební prostředky

ČSN EN ISO 9934-3 (015046)
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Část 3: Přístroje