ČSN EN 13255 +A1 (806155) Zrušená norma

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů

ČSN EN 13255 +A1 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje důležité vlastnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím používaných při stavbě kanálů a vhodné zkušební metody pro stanovení těchto vlastností.
Zamýšleným použitím těchto geotextilií nebo výrobků podobných geotextiliím je plnit jednu nebo více z následujících funkcí: filtraci, oddělování, vyztužování a ochranu. Funkce oddělování se vždy používá ve spojení s filtrací nebo vyztužováním a proto se samostatně nespecifikuje.
Norma neplatí pro geosyntetické izolace definované v EN ISO 10318.
Tato evropská norma zajišťuje posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku podle této evropské normy a posuzování postupů řízení výroby.
Norma se může použít k získání návrhových hodnot, s přihlédnutím k faktorům souvisejícím s definicemi uvedenými v EN 1997-1 (Eurokód 7), např. součinitele bezpečnosti. Měla by být určena návrhová životnost výrobku, neboť jeho funkce může být dočasná, při použití při výstavbě nebo trvalá, po celou dobu životnosti stavby.

Označení ČSN EN 13255 +A1 (806155)
Katalogové číslo 99070
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 2. 2016
Datum účinnosti 1. 3. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963990705
Změny a opravy Z2 10.17t
Norma byla zrušena k 31. 7. 2018
a nahrazena ČSN EN 13255 (806155)
Tato norma nahradila ČSN EN 13255 ed. 2 (806155) z července 2014
ČSN EN 13255 +A1 (806155) z srpna 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)