ČSN EN 13265 +A1 (806158) Zrušená norma

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů

ČSN EN 13265 +A1 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje důležité vlastnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím používaných při projektování konstrukcí pro zadržování kapalných odpadů a vhodné zkušební metody pro stanovení těchto vlastností.
Zamýšleným použitím těchto geotextilií nebo výrobků podobných geotextiliím je plnit jednu nebo více z následujících funkcí: filtraci, vyztužování a ochranu.
Norma neplatí pro geosyntetické izolace definované v EN ISO 10318.
Tato evropská norma zajišťuje posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku podle této evropské normy a posuzování postupů řízení výroby.
Norma se může použít k získání návrhových hodnot, s přihlédnutím k faktorům souvisejícím s definicemi uvedenými v EN 1997-1 (Eurokód 7), např. součinitele bezpečnosti. Měla by být určena návrhová životnost výrobku, neboť jeho funkce může být dočasná, při použití při výstavbě nebo trvalá, po celou dobu životnosti stavby.

Označení ČSN EN 13265 +A1 (806158)
Katalogové číslo 99069
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 2. 2016
Datum účinnosti 1. 3. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963990699
Změny a opravy Z2 12.17t
Norma byla zrušena k 31. 7. 2018
a nahrazena ČSN EN 13265 (806158)
Tato norma nahradila ČSN EN 13265 ed. 2 (806158) z července 2014
ČSN EN 13265 +A1 (806158) z srpna 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)