ČSN EN 13252 +A1 (806152) Zrušená norma

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

ČSN EN 13252 +A1 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje důležité vlastnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím používaných v odvodňovacích systémech a dále vhodné zkušební metody pro stanovení těchto vlastností.
Zamýšleným použitím těchto geotextilií nebo výrobků podobných geotextiliím je plnit jednu nebo více z následujících funkcí: filtraci, oddělování a odvodňování. Funkce oddělování se vždy používá ve spojení s filtrací nebo odvodňováním, proto se samostatně nespecifikuje.
Norma neplatí pro geosyntetické izolace definované v EN ISO 10318.
Tato evropská norma zajišťuje posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku podle této evropské normy a postupy řízení výroby.
Norma se může použít k získání návrhových hodnot, s přihlédnutím k faktorům souvisejícím s definicemi uvedenými v EN 1997-1 (Eurokód 7), např. součinitele bezpečnosti. Měla by být určena návrhová životnost výrobku, neboť jeho funkce může být dočasná, při použití při výstavbě nebo trvalá, po celou dobu životnosti stavby.

Označení ČSN EN 13252 +A1 (806152)
Katalogové číslo 99073
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 2. 2016
Datum účinnosti 1. 3. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963990736
Změny a opravy Z2 7.17t
Norma byla zrušena k 31. 7. 2018
a nahrazena ČSN EN 13252 (806152)
Tato norma nahradila ČSN EN 13252 ed. 2 (806152) z července 2014
ČSN EN 13252 +A1 (806152) z srpna 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)