ČSN (normy i změny) z prosince 2015

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 50003 (011515) - prosinec 2015

Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií

350 Kč

ČSN EN ISO 16610-1 (014445) - prosinec 2015

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 1: Přehled a základní koncepce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 16610-20 (014445) - prosinec 2015

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 20: Lineární profilové filtry: Základní koncepce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16610-29 (014445) - prosinec 2015

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 29: Lineární profilové filtry: Prostorová interpolace vlnitosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

350 Kč

ČSN EN ISO 16610-49 (014445) - prosinec 2015

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 49: Morfologické profilové filtry: Techniky prostorové stupnice

340 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN 16617 (028323) - prosinec 2015

Potrubí - Sestavy vlnovcových ohebných kovových hadic pro hořlavé plyny - Požadavky na provedení, zkoušení a značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 14323 (051113) - prosinec 2015 aktuální vydání

Odporové bodové a výstupkové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro rázovou zkoušku střihem a rázovou křížovou zkoušku tahem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10447 (051129) - prosinec 2015 aktuální vydání

Odporové svařování - Odlupovací a sekáčové zkoušení odporových bodových a výstupkových svarů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62135-2 ed. 2 (052013) - prosinec 2015 aktuální vydání

Odporová svařovací zařízení - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

350 Kč

ČSN EN 62135-2/změna Z1 (052013) - prosinec 2015

Odporová svařovací zařízení - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

Změna byla zrušena k 31. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14373 (052640) - prosinec 2015 aktuální vydání

Odporové svařování - Postup pro bodové svařování nepovlakovaných a povlakovaných nízkouhlíkových ocelí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17658 (053402) - prosinec 2015

Svařování - Vady při řezání kyslíkem, laserem a plasmou - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 26 (061411) - prosinec 2015 aktuální vydání

Průtokové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 89 (061414) - prosinec 2015 aktuální vydání

Zásobníkové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN 12309-2 (061520) - prosinec 2015

Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 2: Bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.16t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

790 Kč

07 Kotle

ČSN 07 8304/změna Z1 (078304) - prosinec 2015

Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla

32 Kč

ČSN EN ISO 13341/změna A1 (078520) - prosinec 2015

Lahve na přepravu plynů - Montáž ventilů na lahve na plyn

65 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 13480-8/změna A1 (130020) - prosinec 2015

Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin

Změna byla zrušena k 1. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 15848-1 (133009) - prosinec 2015 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 1: Klasifikační metody a kvalifikační postupy pro typové zkoušení armatur

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

740 Kč

ČSN EN ISO 15848-2 (133009) - prosinec 2015 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 2: Výrobní přejímací zkouška armatur

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 124/změna Z1 (136301) - prosinec 2015

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy. Konstrukční zásady, zkoušení, označování, řízení jakosti

Změna byla zrušena k 31. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 13637 (166239) - prosinec 2015

Stavební kování - Elektricky řízené únikové systémy pro použití na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 62708 (180416) - prosinec 2015

Druhy dokumentů pro elektrické projekty a projekty přístrojového vybavení v řízení průmyslových procesů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 62541-10 ed. 2 (184004) - prosinec 2015 aktuální vydání

Sjednocená architektura OPC - Část 10: Programy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62541-10/změna Z1 (184004) - prosinec 2015

Sjednocená architektura OPC - Část 10: Programy

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 14. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62541-100 (184004) - prosinec 2015

Sjednocená architektura OPC - Část 100: Rozhraní zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 62541-11 (184004) - prosinec 2015

Sjednocená architektura OPC - Část 11: Historický přístup

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62541-13 (184004) - prosinec 2015

Sjednocená architektura OPC - Část 13: Seskupování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 62541-3 ed. 2 (184004) - prosinec 2015 aktuální vydání

Sjednocená architektura OPC - Část 3: Model prostoru adres

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 62541-3/změna Z1 (184004) - prosinec 2015

Sjednocená architektura OPC - Část 3: Model prostoru adres

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 29. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62541-4 ed. 2 (184004) - prosinec 2015 aktuální vydání

Sjednocená architektura OPC - Část 4: Služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN 62541-4/změna Z1 (184004) - prosinec 2015

Sjednocená architektura OPC - Část 4: Služby

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 29. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62541-5 ed. 2 (184004) - prosinec 2015 aktuální vydání

Sjednocená architektura OPC - Část 5: Model informací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 62541-5/změna Z1 (184004) - prosinec 2015

Sjednocená architektura OPC - Část 5: Model informací

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 29. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62541-6 ed. 2 (184004) - prosinec 2015 aktuální vydání

Sjednocená architektura OPC - Část 6: Mapování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 62541-6/změna Z1 (184004) - prosinec 2015

Sjednocená architektura OPC - Část 6: Mapování

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 29. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62541-7 ed. 2 (184004) - prosinec 2015 aktuální vydání

Sjednocená architektura OPC - Část 7: Profily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 62541-7/změna Z1 (184004) - prosinec 2015

Sjednocená architektura OPC - Část 7: Profily

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 29. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62541-8 ed. 2 (184004) - prosinec 2015 aktuální vydání

Sjednocená architektura OPC - Část 8: Přístup dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62541-8/změna Z1 (184004) - prosinec 2015

Sjednocená architektura OPC - Část 8: Přístup dat

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 29. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62541-9 ed. 2 (184004) - prosinec 2015 aktuální vydání

Sjednocená architektura OPC - Část 9: Signalizace a podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 62541-9/změna Z1 (184004) - prosinec 2015

Sjednocená architektura OPC - Část 9: Signalizace a podmínky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 29. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62714-2 (184020) - prosinec 2015

Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - AutomationML - Část 2: Knihovny tříd funkcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN ISO 230-2 (200300) - prosinec 2015 aktuální vydání

Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 2: Určení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v číslicově řízených osách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 10.17t

565 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 12674-4 (269008) - prosinec 2015 aktuální vydání

Rozvážkové vozíky - Část 4: Požadavky na provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN ISO 25745-3 (274006) - prosinec 2015

Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 3: Výpočet a klasifikace energie pro pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1808 (275003) - prosinec 2015 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny - Konstrukční výpočty, kritéria stability, konstrukce - Prohlídky a zkoušky

945 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 16451 (284032) - prosinec 2015

Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové čelisti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN 16661 (300051) - prosinec 2015

Silniční vozidla a měřiče tlaku pneumatik (TPG) - Vzájemná slučitelnost mezi systémem informací o pneumatikách (TIS) a TPG - Rozhraní a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1501-1 +A1 (300350) - prosinec 2015 aktuální vydání

Automobily pro odvoz odpadu - Všeobecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 1: Automobily pro odvoz odpadu se zadním nakládáním

550 Kč

ČSN ISO 5721-1 (300426) - prosinec 2015

Zemědělské traktory - Požadavky, zkušební postupy a přejímací kritéria pro pole výhledu obsluhy - Část 1: Pole výhledu dopředu

190 Kč

ČSN ISO 5721-2 (300426) - prosinec 2015

Zemědělské traktory - Požadavky, zkušební postupy a přejímací kritéria pro pole výhledu obsluhy - Část 2: Pole výhledu do stran a dozadu

125 Kč

ČSN EN 50436-2 ed. 2/změna A1 (305120) - prosinec 2015

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 2: Přístroje s náustkem pro měření množství alkoholu ve vydechovaném vzduchu pro obecné preventivní použití

65 Kč

ČSN EN 50436-6 (305120) - prosinec 2015

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 6: Zabezpečení dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 6059-100 (311712) - prosinec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 100: Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3475-307 (311725) - prosinec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 307: Zhášení napětí korony

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4608-004 (311733) - prosinec 2015

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené), s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 004: DW řada - Lehké - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3773-004 (311742) - prosinec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 004: Svorky s UNC závitem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3645-002 (311813) - prosinec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 002: Provedení a uspořádání kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 3646-007 (311814) - prosinec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 007: Zásuvka hermetická, kruhová příruba, připojení svařením nebo pájením natvrdo - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3646-009 (311814) - prosinec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 009: Ochranný kryt pro zásuvku - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3646-010 (311814) - prosinec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 010: Ochranný kryt pro zástrčku - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4652-001 (311828) - prosinec 2015

Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 4720 (312172) - prosinec 2015

Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Tavená na vzduchu a přetavená elektrostruskou (ESR) - Kalená a popouštěná - Tyč - De ≤ 200 mm - 1 150 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4721 (312173) - prosinec 2015

Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Tavená na vzduchu a přetavená elektrostruskou (ESR) - Kalená a popouštěná - Tyč - De ≤ 200 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2278 (312174) - prosinec 2015

Letectví a kosmonautika - Ocel X12CrNiMoV12-3 (1.4933) - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa - Tyče - De ≤ 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4630 (312295) - prosinec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Tavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Výkovky - De ≤ 200 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3014 (313287) - prosinec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice rýhované ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286) - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3015 (313288) - prosinec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice rýhované ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), postříbřené - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4056-001 (314121) - prosinec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 18854 (320280) - prosinec 2015

Malá plavidla - Měření emisí výfukových plynů pístových spalovacích motorů - Laboratorní měření plynných emisí a emisí částic

590 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-8-1 (332000) - prosinec 2015

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-1: Energetická účinnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

Norma bude zrušena k 14. červnu 2022 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 60079-32-2 (332320) - prosinec 2015

Výbušné atmosféry - Část 32-2: Nebezpečí od statické elektřiny - Zkoušky

440 Kč

ČSN EN 61400-27-1 (333160) - prosinec 2015

Větrné elektrárny - Část 27-1: Elektrické simulační modely - Větrné turbíny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 50500/změna A1 (333593) - prosinec 2015

Postupy pro měření úrovní magnetického pole vytvářeného elektronickými a elektrickými zařízeními v drážním prostředí z hlediska vlivu na člověka

65 Kč

ČSN EN 50156-2 (335003) - prosinec 2015

Elektrické zařízení pro kotle a pomocná zařízení - Část 2: Požadavky na navrhování, vývoj a typové schvalování bezpečnostních přístrojů a podsystémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60068-2-58 ed. 2/změna Z1 (345791) - prosinec 2015

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-58: Zkoušky - Zkouška Td: Metody zkoušení součástek pro povrchovou montáž (SMD) - pájitelnost, odolnost proti rozpouštění metalizace a proti teplu při pájení

Změna byla zrušena k 1. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60068-2-58 ed. 3 (345791) - prosinec 2015

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-58: Zkoušky - Zkouška Td: Metody zkoušení součástek pro povrchovou montáž (SMD) - pájitelnost, odolnost proti rozpouštění metalizace a proti teplu při pájení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.18t

630 Kč

ČSN EN 60404-5 ed. 2 (345884) - prosinec 2015 aktuální vydání

Magnetické materiály - Část 5: Materiály permanentních magnetů (magneticky tvrdé) - Metody měření magnetických vlastností

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60404-5/změna Z1 (345884) - prosinec 2015

Magnetické materiály - Část 5: Materiály permanentních magnetů (magneticky tvrdé) - Metody měření magnetických vlastností

Změna byla zrušena k 21. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50290-4-1 ed. 2 (347820) - prosinec 2015 aktuální vydání

Komunikační kabely - Část 4-1: Obecně k používání kabelů - Podmínky prostředí a bezpečnostní hlediska

230 Kč

ČSN EN 50290-4-1/změna Z1 (347820) - prosinec 2015

Komunikační kabely - Část 4-1: Všeobecně k používání kabelů - Podmínky prostředí a bezpečnostní hlediska

Změna byla zrušena k 16. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50290-4-2 ed. 2 (347820) - prosinec 2015 aktuální vydání

Komunikační kabely - Část 4-2: Obecně k používání kabelů - Pokyny pro použití

350 Kč

ČSN EN 50290-4-2/změna Z1 (347820) - prosinec 2015

Komunikační kabely - Část 4-2: Všeobecně k používání kabelů - Pokyn pro použití

Změna byla zrušena k 16. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 62246-1 ed. 2/změna Z1 (353460) - prosinec 2015

Jazýčkové přepínače - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 4. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62246-1 ed. 3 (353460) - prosinec 2015

Jazýčkové přepínače - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60512-29-100 (354055) - prosinec 2015

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 29-100: Zkoušky integrity signálu do 500 MHz na konektorech řady M12 - Zkoušky 29a až 29g

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 62271-3 ed. 2 (354226) - prosinec 2015 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 3: Digitální rozhraní podle IEC 61850

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62271-3/změna Z1 (354226) - prosinec 2015

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 3: Digitální rozhraní podle IEC 61850

Změna byla zrušena k 14. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60127-1 ed. 2/změna A2 (354730) - prosinec 2015

Miniaturní pojistky - Část 1: Definice miniaturních pojistek a všeobecné požadavky na miniaturní tavné pojistkové vložky

65 Kč

ČSN EN 62056-1-0 (356131) - prosinec 2015

Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 1-0: Standardizační rámec pro inteligentní elektroměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60384-8 ed. 2 (358291) - prosinec 2015 aktuální vydání

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 8: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s keramickým dielektrikem, třída 1

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60384-8/změna Z1 (358291) - prosinec 2015

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 8: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s keramickým dielektrikem, třída 1

Změna byla zrušena k 14. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60384-9 ed. 2 (358291) - prosinec 2015 aktuální vydání

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 9: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s keramickým dielektrikem, třída 2

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60384-9/změna Z1 (358291) - prosinec 2015

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 9: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s keramickým dielektrikem, třída 2

Změna byla zrušena k 14. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60286-2 ed. 2/změna Z1 (358292) - prosinec 2015

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 2: Balení součástek s jednostrannými vývody do nekonečných pásek

Změna byla zrušena k 27. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60286-2 ed. 3 (358292) - prosinec 2015

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 2: Balení součástek s jednostrannými vývody do nekonečných pásek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61189-2-721 (359039) - prosinec 2015

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, propojovací struktury a sestavy - Část 2-721: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury - Měření relativní permitivity a ztrátového činitele pro lamináty plátované mědi při mikrovlnné frekvenci pomocí rezonátoru SPDR

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60875-1 ed. 2/změna Z1 (359230) - prosinec 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 11. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60875-1 ed. 3 (359230) - prosinec 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61290-1-1 ed. 2/změna Z1 (359271) - prosinec 2015

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-1: Parametry optického výkonu a zisku - Metoda analýzy optického spektra

Změna byla zrušena k 11. červnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61290-1-1 ed. 3 (359271) - prosinec 2015

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-1: Parametry výkonu a zisku - Metoda analyzátoru optického spektra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62150-3 ed. 2 (359277) - prosinec 2015 aktuální vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 3: Kolísání optického výkonu vyvolané mechanickým rušením v optických zásuvkách a rozhraních vysílačů-přijímačů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62150-3/změna Z1 (359277) - prosinec 2015

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 3: Kolísání optického výkonu vyvolané mechanickým rušením v optických zásuvkách a rozhraních vysílačů-přijímačů

Změna byla zrušena k 11. červnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61760-4 (359310) - prosinec 2015

Technologie povrchové montáže - Část 4: Klasifikace, balení, značení a manipulace se součástkami citlivými na vlhkost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

630 Kč

ČSN EN 62878-1-1 (359378) - prosinec 2015

Substrát se zabudovanými součástkami - Část 1-1: Kmenová specifikace - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 62493 ed. 2 (360091) - prosinec 2015 aktuální vydání

Hodnocení osvětlovacích zařízení z hlediska vystavení člověka elektromagnetickým polím

570 Kč

ČSN EN 62493/změna Z1 (360091) - prosinec 2015

Hodnocení osvětlovacích zařízení z hlediska expozice člověka elektromagnetickými poli

Změna byla zrušena k 14. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60598-2-21 (360600) - prosinec 2015 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-21: Zvláštní požadavky - Světelná lana

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.18t

250 Kč

ČSN EN 60335-2-6 ed. 2/změna Z1 (361045) - prosinec 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné panely, trouby a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 9. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-6 ed. 3 (361050) - prosinec 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné desky, trouby a podobné spotřebiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.20t, A11 9.20t

755 Kč

ČSN EN 60335-2-95 ed. 3/změna A1 (361050) - prosinec 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití

125 Kč

ČSN EN 60398 ed. 2 (361104) - prosinec 2015 aktuální vydání

Zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Obecné zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60398/změna Z1 (361104) - prosinec 2015

Průmyslová elektrotepelná zařízení - Všeobecné zkušební metody

Změna byla zrušena k 14. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62220-1-1 (364730) - prosinec 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Vlastnosti digitálních rentgenových zobrazovacích zařízení - Část 1-1: Stanovení detekční kvantové účinnosti - Detektory používané při skiagrafickém zobrazování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62220-1/změna Z1 (364730) - prosinec 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Vlastnosti digitálních rentgenových zobrazovacích zařízení - Část 1: Stanovení detekční kvantové účinnosti

Změna byla zrušena k 16. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-1-10/změna A1 (364801) - prosinec 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-10: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na vývoj fyziologických ovladačů s uzavřenou smyčkou

125 Kč

ČSN EN 60601-1-6 ed. 3/změna A1 (364801) - prosinec 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-6: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Použitelnost

190 Kč

ČSN EN 60601-2-33 ed. 3/změna A1 (364801) - prosinec 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-33: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance

125 Kč

ČSN EN 60601-2-41 ed. 2/změna A1 (364801) - prosinec 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-41: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních a vyšetřovacích svítidel

125 Kč

ČSN EN 60601-2-52/změna A1 (364801) - prosinec 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-52: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických lůžek

190 Kč

ČSN EN 60601-2-54/změna A1 (364801) - prosinec 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-54: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro skiagrafii a skiaskopii

190 Kč

ČSN EN 80601-2-30/změna A1 (364801) - prosinec 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-30: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost automatizovaných neinvazivních sfygmomanometrů

Změna bude zrušena k 24. květnu 2022.

190 Kč

ČSN EN 62570 (364845) - prosinec 2015

Normalizovaný způsob značení zdravotnických prostředků a jiných předmětů v prostředí magnetické rezonance z hlediska bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62366/změna A1 (364861) - prosinec 2015

Zdravotnické prostředky - Aplikace stanovení použitelnosti na zdravotnické prostředky

Změna byla zrušena k 1. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62106 ed. 2/změna Z1 (367050) - prosinec 2015

Specifikace rádiového datového systému (RDS) pro VHF/FM rozhlasové vysílání v kmitočtovém pásmu 87,5 MHz až 108,0 MHz

Změna byla zrušena k 4. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62106 ed. 3 (367050) - prosinec 2015

Specifikace rádiového datového systému (RDS) pro VHF/FM rozhlasové vysílání v kmitočtovém pásmu 87,5 MHz až 108,0 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

ČSN EN 62634 ed. 2 (367053) - prosinec 2015 aktuální vydání

Rádiový datový systém (RDS) - Přijímače a vlastnosti - Metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62634/změna Z1 (367053) - prosinec 2015

Rádiový datový systém (RDS) - Přijímače a vlastnosti - Metody měření

Změna byla zrušena k 4. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60728-7-1/změna A1 (367211) - prosinec 2015

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 7-1: Monitorování stavu venkovní hybridní koaxiální vláknové soustavy - Specifikace fyzické vrstvy (PHY)

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 50600-2-4 (367260) - prosinec 2015

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-4: Infrastruktura telekomunikační kabeláže

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62875 (368570) - prosinec 2015

Multimediální systémy a zařízení - Technologie multimediálního e-publikování a e-knih - Specifikace tisku texturových map pro prezentaci tištěných textů v posluchárnách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62889 (368571) - prosinec 2015

Digitální video rozhraní - Gigabit video rozhraní pro multimediální systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO/IEC 20926 (369003) - prosinec 2015

Softwarové a systémové inženýrství - Softwarové měření - Metoda měření funkční velikosti IFPUG 2009

340 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-7 (369860) - prosinec 2015 aktuální vydání

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 7: Data časových řad podpisu/značky

590 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 15079 (420623) - prosinec 2015 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Analýza optickou emisní spektrometrií s jiskrovým buzením (S-OES)

230 Kč

ČSN EN 1396 (421415) - prosinec 2015 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Svitky povlakovaných plechů a pásů pro všeobecné použití - Specifikace

350 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN 14161 +A1 (450024) - prosinec 2015 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 27971 (461028) - prosinec 2015 aktuální vydání

Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice obecná (Triticum aestivum L.) - Stanovení vlastností těsta z komerčně dostupné nebo pro zkušební účely určené mouky při konstantní hydrataci pomocí alveografu a metodika zkušebního mletí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 6647-1 (461503) - prosinec 2015 aktuální vydání

Rýže - Stanovení obsahu amylózy - Část 1: Referenční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6647-2 (461503) - prosinec 2015 aktuální vydání

Rýže - Stanovení obsahu amylózy - Část 2: Praktická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 1870-17 +A1 (496130) - prosinec 2015 aktuální vydání

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 17: Ručně ovládané vodorovné kotoučové pily pro příčné řezání s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 16618 (560601) - prosinec 2015

Analýza potravin - Stanovení akrylamidu v potravinách kapalinovou chromatografií s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-ESI-MS-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16619 (560606) - prosinec 2015

Analýza potravin - Stanovení benzo[a]pyrenu, benzo[a]anthracenu, chrysenu a benzo[b]fluoranthenu plynovou chromatografií s hmotnostní spektrometrií (GC-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16187 (560686) - prosinec 2015

Potraviny - Stanovení fumonisinu B1 a fumonisinu B2 v potravinách pro kojence a malé děti obsahujících zpracovanou kukuřici - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí po předkolonové derivatizaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 5548 (570599) - prosinec 2015

Kaseiny a kaseináty - Stanovení obsahu laktózy - Fotometrická metoda

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 16620 (580115) - prosinec 2015

Analýza potravin - Stanovení furanu v kávě a v kávových produktech metodou plynové chromatografie s hmotnostním detektorem a s headspace technikou dávkování vzorků (HS GC-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 13802 (640614) - prosinec 2015 aktuální vydání

Plasty - Ověřování zkušebních rázových strojů používajících rázové kyvadlo - Charpy, Izod a rázová houževnatost v tahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6259-3 (643117) - prosinec 2015

Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 3: Trubky z polyolefinů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5999 (645501) - prosinec 2015 aktuální vydání

Měkké lehčené polymerní materiály - Polyurethanová pěna pro použití jako nosný materiál mimo podklady pro koberce - Specifikace

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16861 (645812) - prosinec 2015

Plasty - Recyklované plasty - Stanovení vybraných referenčních látek v recyklovaných polyethylentereftalátech (PET) pro potravinářské účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 1427 (657060) - prosinec 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu měknutí - Metoda kroužek a kulička

230 Kč

ČSN EN 1426 (657062) - prosinec 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení penetrace jehlou

230 Kč

ČSN EN 12593 (657063) - prosinec 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse

230 Kč

ČSN EN 12606-1 (657069) - prosinec 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu parafínu - Část 1: Destilační metoda

230 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 14675 (665222) - prosinec 2015 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení viricidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 764-5 (690004) - prosinec 2015 aktuální vydání

Tlaková zařízení - Část 5: Dokumenty kontroly materiálů a shoda s materiálovou specifikací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13445-1 (695245) - prosinec 2015 aktuální vydání

Netopené tlakové nádoby - Část 1: Obecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 3.19t, A1 3.19t

1 005 Kč

ČSN EN 13445-1/změna A1 (695245) - prosinec 2015

Netopené tlakové nádoby - Část 1: Obecně

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13445-4 (695245) - prosinec 2015 aktuální vydání

Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.17t

675 Kč

ČSN EN 13094 (699004) - prosinec 2015 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové nádrže s pracovním tlakem nepřesahujícím 0,5 bar - Konstrukce a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 13986 +A1 (732871) - prosinec 2015 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví - Charakteristiky, hodnocení shody a označení

570 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 14757 (757708) - prosinec 2015 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků ryb mnohoočkovými tenaty

340 Kč

76 Služby

ČSN EN ISO 17100 (761501) - prosinec 2015

Překladatelské služby - Požadavky na překladatelské služby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.18t

475 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN ISO 12818 (771026) - prosinec 2015

Skleněné obaly - Standardní tolerance pro lahve

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 18218-1 (793891) - prosinec 2015

Usně - Stanovení ethoxylovaných alkylfenolů - Část 1: Přímá metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 11612 (832749) - prosinec 2015 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Oděvy na ochranu proti teplu a plameni - Minimální technické požadavky

350 Kč

ČSN P CEN/TS 16660 (838061) - prosinec 2015

Charakterizace odpadů - Zkouška chování při vyluhování - Stanovení redukčního charakteru a redukční kapacity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 80369-20 (852112) - prosinec 2015

Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 20: Společné metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 16061 (852940) - prosinec 2015 aktuální vydání

Instrumentárium používané ve spojení s neaktivními chirurgickými implantáty - Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8536-10 (856206) - prosinec 2015 aktuální vydání

Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 10: Příslušenství k tekutinovým vedením pro jedno použití s tlakovým infuzním zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8536-11 (856206) - prosinec 2015 aktuální vydání

Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 11: Infuzní filtry pro jedno použití s tlakovým infuzním zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8536-8 (856206) - prosinec 2015 aktuální vydání

Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 8: Infuzní soupravy pro jedno použití s tlakovým infuzním zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8536-9 (856206) - prosinec 2015 aktuální vydání

Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 9: Tekutinová vedení pro jedno použití s tlakovým infuzním zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6872 (856365) - prosinec 2015 aktuální vydání

Stomatologie - Keramické materiály

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

630 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 511 V12.1.1 (872792) - prosinec 2015

Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Harmonizovaná EN pro pohyblivé stanice v pásmech GSM 900 a GSM 1800 pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (1999/5/ES)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 319 403 V2.2.2 (874010) - prosinec 2015

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Posuzování shody poskytovatelů důvěryhodných služeb - Požadavky na orgány posuzování shody posuzující poskytovatele důvěryhodných služeb

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 13089 +A1 (942016) - prosinec 2015 aktuální vydání

Horolezecká výzbroj - Nářadí do ledu - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

230 Kč