ČSN EN 933-8 +A1 (721193) Zrušená norma

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This European Standard describes the reference method used for type testing and in case of dispute for the determination of the sand equivalent value of 0/2 mm fraction (for 0/4 mm, see Annex A) in fine aggregates or all-in aggregates. For other purposes, in particular factory production control, other methods may be used provided that an appropriate working relationship with the reference method has been established.

Označení ČSN EN 933-8 +A1 (721193)
Katalogové číslo 98395
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 2015
Datum účinnosti 1. 1. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963983950
Norma byla zrušena k 1. 1. 2017
a nahrazena ČSN EN 933-8 +A1 (721193)
Tato norma nahradila ČSN EN 933-8 (721193) z června 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 933-2 (721184)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 2: Stanovení zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů

ČSN EN 933-1 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor

ČSN EN 933-10 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 10: Posouzení jemných částic - Zrnitost fileru (prosévání proudem vzduchu)

ČSN EN 933-11 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 11: Klasifikace složek hrubého recyklovaného kameniva

ČSN EN 933-3 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru zrn - Index plochosti

ČSN EN 933-4 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení tvaru zrn - Tvarový index

ČSN EN 933-5 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu

ČSN EN 933-6 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 6: Posouzení povrchových charakteristik - Součinitel tekutosti kameniva

ČSN EN 933-7 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 7: Stanovení obsahu schránek živočichů - podíl schránek živočichů v hrubém kamenivu

ČSN EN 933-9 +A1 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení jemných částic - Zkouška methylenovou modří