Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN 33 2000-8-1 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-1: Energetická účinnost

6 stran
(kliknutím zvětšíte)

ČSN 33 2000-8-1 (332000)

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-1: Energetická účinnost

Objednat


Cena: 472 Kč
včetně 15 % DPH
ks

Pozor, tato norma bude zrušena k 14. 6. 2022. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3320 Společné zařizovací předpisy

ICS: 91.140.50 Systémy zásobování elektřinou v budovách

Anotace obsahu normy

Optimalizace spotřeby elektrické spotřeby energie může být usnadněna pomocí vhodných konstrukčních a instalačních úvah. Elektrická instalace může poskytnout požadovanou úroveň provozu a bezpečnosti při nejnižší spotřebě elektrické energie. To je považováno projektanty za obecný požadavek jejich postupů navrhování s cílem zajistit co nejlepší využití elektrické energie. Kromě mnoha parametrů při navrhování elektrických instalací, které se berou do úvahy, je v současné době kladen větší důraz na snižování ztrát v rámci soustavy a její využití. Pro návrh celé instalace se proto berou v úvahu vstupy od uživatelů, dodavatelů a organizací.
Rychlost nahrazení existujícího majetku je nízká, pohybuje mezi 2 % a 5 % za rok, v závislosti na stavu místní ekonomiky. Proto je důležité, aby tato norma zahrnovala kromě nových instalací stávající elektroinstalace v budovách. To spočívá v rekonstrukci stávajících budov, kde lze dosáhnout významného celkového zlepšení v oblasti energetické účinnosti.
Optimalizace využití elektrické energie je založena na managementu energetické účinnosti, které je založeno na ceně elektrické energie, spotřebě elektrické energie a úprav v reálném čase. Účinnost se kontroluje měřením po celou dobu životnosti elektrické instalace. To pomáhá identifikovat příležitosti pro všechny vylepšení a úpravy. Vylepšení a úpravy mohou být prováděny prostřednictvím velkých investic nebo postupnou metodou. Cílem je vytvořit návrh pro efektivní elektrickou instalaci, která umožňuje řízení procesu spotřeby energie tak, aby vyhovoval potřebám uživatelů, a v souladu s vloženými investicemi.
Tato norma jako první zavádí různá opatření, která zajistí energeticky účinnou instalaci založenou na úspoře kWh. To pak poskytuje návody na přednostní opatření, které závisí na návratnosti investic, tj. úspoře nákladů na elektrickou energii dělené výší investice.
Tato norma je určena pro stanovení požadavků a doporučení pro elektrické části systému managementu energie, na kterou se vztahuje ISO 50001 [1] .
Je třeba vzít v úvahu, pokud je to vhodné, vyvolané práce (stavební práce, rozčlenění) a nutnost uvažovat, zda bude nebo nebude nutná modifikovatelnost instalace.
Tato norma zavádí požadavky a doporučení pro návrh odpovídající instalace s cílem poskytnout možnosti zlepšit management výkonnosti instalace pro nájemce/uživatele nebo například pro správce energie.
Všechny požadavky a doporučení této části IEC 60364 zvyšují úroveň požadavků uvedených v částech 1 až 7 této normy.

Označení ČSN 33 2000-8-1 (332000)
Katalogové číslo 99019
Cena 440 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 12. 2015
Datum účinnosti 1. 1. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963990194
Změny a opravy Z1 11.19t
Norma je platná do 14. 6. 2022
a bude nahrazena ČSN 33 2000-8-1 ed. 2 (332000)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN 33 2000-1 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-442 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-442: Bezpečnost - Ochrana instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách vysokého napětí

ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-444 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

ČSN 33 2000-4-45 (332000)
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování a spínání

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 332000-8-1
  • ČSN 33 20 00-8-1