ČSN EN 1501-1 +A1 (300350) Aktuální vydání

Automobily pro odvoz odpadu - Všeobecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 1: Automobily pro odvoz odpadu se zadním nakládáním

ČSN EN 1501-1 +A1 Automobily pro odvoz odpadu - Všeobecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 1: Automobily pro odvoz odpadu se zadním nakládáním
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma platí pro automobily pro odvoz odpadu se zadním nakládáním (AOO), jak je definováno ve 3.2.
Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které se týkají AOO se zadním nakládáním, pokud je správně používán a za podmínek, nesprávného použití, které jsou rozumně předvídatelné výrobcem, po celou dobu jeho předpokládané životnosti, jak je stanoveno v kapitole 4.
Tato evropská norma je použitelná pro návrh a konstrukci AOO se zadním nakládáním tak, aby se zajistila jejich funkčnost a možnost provozu, seřízení a údržby po celou dobu jejich životnosti. Nevztahuje se ke konci životnosti AOO se zadním nakládáním.
Část 1 popisuje a definuje bezpečnostní požadavky na AOO se zadním nakládáním, kromě rozhraní zadního víka, vykládacích dveří s vyklápěcím zařízením a vyklápěcího zařízení jaké je znázorněno na obrázku A.1.
Bezpečnostní požadavky na vyklápěcí zařízení a rozhraní zadního víka/vykládacích dveří jsou definovány v EN 1501-5.
Tato evropská norma neplatí pro:
- provoz v náročných podmínkách, např. extrémní podmínky prostředí, jako jsou:
- teploty pod -25 °C a nad +40 °C;
- tropické prostředí;
- rychlost větru vyšší než 75 km/h;
- znečištěné životní prostředí;
- korozní prostředí
- provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu;
- manipulace s břemeny povahy, které by mohly vést k nebezpečným situacím (např. horké odpady, kyseliny a zásadité prvky, radioaktivní materiály, kontaminované odpady, zejména křehké náklady výbušnin);
- provoz na lodích.
Tato evropská norma neplatí pro strojní zařízení vyrobené před datem vydání tohoto dokumentu CEN.

Označení ČSN EN 1501-1 +A1 (300350)
Katalogové číslo 98867
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 12. 2015
Datum účinnosti 1. 1. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963988672
Tato norma nahradila ČSN EN 1501-1 (300350) z dubna 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1501-2 +A1 (300350)
Vozidla pro odvoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 2: Vozidla pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením na boku

ČSN EN 1501-3 (300350)
Vozidla pro svoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 3: Vozidla pro svoz odpadu s vyklápěcím zařízením vpředu

ČSN EN 1501-4 (300350)
Vozidla pro svoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 4: Postup zkoušení hluku vozidel pro svoz odpadu

ČSN EN 1501-5 (300350)
Automobily pro odvoz odpadu - Všeobecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 5: Vyklápěcí zařízení pro automobily pro odvoz odpadu