ČSN EN 60398 ed. 2 (361104) Aktuální vydání

Zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Obecné zkušební metody

ČSN EN 60398 ed. 2 Zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Obecné zkušební metody
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje základní zkušební postupy, podmínky a metody pro stanovení hlavních funkčních parametrů a hlavních provozních charakteristik průmyslových instalací a zařízení určených pro elektroohřev (EH) nebo elektromagnetické zpracování materiálů (EPM). Měření a zkoušky, které jsou výhradně použity k ověřování požadavků na bezpečnost zařízení pro EH nebo pro EPM, jsou mimo rozsah platnosti této normy a jsou pokryty souborem IEC 60519.
Tato norma platí pro uvádění do provozu, ověřování vylepšování návrhu nebo pro energii související s úkoly včetně referenčního srovnávání s ohledem na použitou energii nebo energetickou účinnost založené na výchozí energii a štítkování. Některé pojmy z této normy se mohou přímo použít jako klíčové indikátory funkce. Podrobné zkoušky konkrétních typů zařízení a instalací EH nebo EPM jsou mimo rozsah platnosti této normy a jsou uvedeny ve zvláštních zkušebních normách pro zařízení EP nebo EPM. Tato norma je určena jako obecný odkaz na veškeré budoucí zkušební normy platné pro konkrétní zařízení nebo instalaci pro EH nebo EPM. Norma zahrnuje pojem a materiál představovaný v IEC TS 62796 o energetické účinnosti související s elektrickými a provozními částmi zařízení, jakož i celkovou funkcí.

Označení ČSN EN 60398 ed. 2 (361104)
Katalogové číslo 98895
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 2015
Datum účinnosti 1. 1. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963988955
Tato norma nahradila ČSN EN 60398 (361104) z května 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo