ČSN EN 62135-2 ed. 2 (052013) Aktuální vydání

Odporová svařovací zařízení - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

ČSN EN 62135-2 ed. 2 Odporová svařovací zařízení - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 62135
- specifikuje
a) zkušební metody, které je třeba použít ve spojení s CISPR 11 k určení vysokofrekvenčních (RF) emisí;
b) příslušné normy a zkušební metody pro emisi harmonického proudu, kolísání napětí a flikr.
- definuje požadavky na odolnost a zkušební metody při nepřetržitém a přechodovém rušení šířeném vedením a vyzařovaném včetně elektrostatických výbojů.
- platí pro zařízení k odporovému svařování a příbuzné procesy, která jsou připojena na napájecí síť se střídavým jmenovitým napětím do 1 000 V AC efektivní hodnoty. Tato norma nedefinuje požadavky na bezpečnost.
- má přednost před všemi hledisky obecně použitelných norem a žádné další zkoušky EMC nejsou požadovány nebo nejsou nezbytné.
Odporové svařovací zařízení typově odzkoušené podle této normy a které splnilo požadavky této normy, se musí považovat za vyhovující pro všechna použití.
Rozsah kmitočtů je od 0 Hz do 400 GHz.
Odporová svařovací zařízení jsou zatříděna jako zařízení třídy A a třídy B.

Označení ČSN EN 62135-2 ed. 2 (052013)
Katalogové číslo 98865
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 12. 2015
Datum účinnosti 1. 1. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963988658
Tato norma nahradila ČSN EN 62135-2 (052013) z listopadu 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62135-1 ed. 2 (052013)
Odporová svařovací zařízení - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci