ČSN ISO/IEC 19794-7 (369860) Aktuální vydání

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 7: Data časových řad podpisu/značky

ČSN ISO/IEC 19794-7 Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 7: Data časových řad podpisu/značky
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO/IEC 19794 specifikuje formáty výměny dat pro behaviorální data podpisu/značky zachycená ve formě multidimenzionálních časových řad pomocí zařízení, jako jsou digitalizační tablety nebo zdokonalené systémy využívající pera. Formáty výměny dat jsou obecné v tom, že mohou být uplatněny a použity v široké řadě oblasti aplikací, které zahrnují ručně psané značky a podpisy. Tato část ISO/IEC 19794 se nezabývá požadavky nebo vlastnostmi specifickými pro aplikaci.
Tato část ISO/IEC 19794 obsahuje
- popis dat, která mohou být zachycena,
- tři formáty dat pro uchování dat: plný formát pro obecné použití, kompresní formát schopný udržet stejné množství informací jako plný formát, ale v komprimované podobě, a kompaktní formát pro použití s čipovými kartami a jinými tokeny, který nevyžaduje kompresi/dekompresi, ale předává méně informací než plný formát, a
- příklady obsahu datových záznamů a osvědčených postupů pro zachycení.
Toto druhé vydání reviduje první vydání (ISO/IEC 19794 7: 2007). Kapitoly 7 a 8 byly technicky revidovány a byly doplněny kapitoly 10 a příloha A.
Rovněž zahrnuje technickou opravu ISO/IEC 19794 7:2007/Cor.1:2009.

Označení ČSN ISO/IEC 19794-7 (369860)
Katalogové číslo 98678
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 12. 2015
Datum účinnosti 1. 1. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 76 stran formátu A4
EAN kód 8590963986784
Tato norma nahradila ČSN ISO/IEC 19794-7 (369860) z února 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 19794-1 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 1: Struktura

ČSN ISO/IEC 19794-10 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 10: Data geometrického obrysu ruky

ČSN ISO/IEC 19794-11 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 11: Zpracovaná dynamická data podpisu/značky

ČSN ISO/IEC 19794-13 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 13: Hlasová data

ČSN ISO/IEC 19794-14 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 14: Data DNA

ČSN ISO/IEC 19794-15 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 15: Data obrazu dlaňových rýh

ČSN ISO/IEC 19794-2 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 2: Data markantů prstu

ČSN ISO/IEC 19794-3 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 3: Spektrální data vzoru prstu

ČSN ISO/IEC 19794-4 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 4: Data obrazu prstu

ČSN ISO/IEC 19794-5 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 5: Data obrazu obličeje

ČSN ISO/IEC 19794-6 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 6: Data obrazu duhovky

ČSN ISO/IEC 19794-8 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 8: Kosterní data vzoru prstu

ČSN ISO/IEC 19794-9 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 9: Data vaskulárního obrazu