ČSN EN 13445-1 (695245) Aktuální vydání

Netopené tlakové nádoby - Část 1: Obecně

ČSN EN 13445-1 Netopené tlakové nádoby - Část 1: Obecně
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 1 005 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část této evropské normy definuje termíny, definice, značky a jednotky používané v celé EN 13445. Rovněž obsahuje instrukce jak používat normu (příloha A), stejně tak jako rejstřík, který zahrnuje celou normu (příloha B). Účelem tohoto rejstříku je pomáhat uživatelům EN 13445.
Tato evropská norma platí pro netopené tlakové nádoby vystavené nejvyššímu dovolenému tlaku většímu než 0,5 bar. Může však být rovněž použita pro nádoby provozované při nižších tlacích, včetně vakua.
POZNÁMKA: Volba, aplikace a instalování bezpečnostní výstroje určené pro chránění tlakových nádob během provozu je uvedena v EN 764-7.
Tato evropská norma neplatí pro tlaková zařízení následujících typů:
- nýtované nádoby;
- nádoby z litiny s lamelárním grafitem nebo jiných materiálů, které nejsou obsaženy v částech 2, 6 nebo 8 této normy;
- nádoby vícevrstvé, s autofretáží nebo předepjaté;
- potrubní systémy a průmyslová potrubí.
Tato evropská norma může být použita i na následující nádoby, za předpokladu, že budou brány v úvahu alternativní požadavky výsledků rizikové analýzy.
- přepravní nádoby
- včetně speciálně konstruovaných pro nukleární použití
- tlakové nádoby s rizikem nadměrného přehřátí
Jiné evropské normy používané pro průmyslová potrubí( EN 13480) a vodovodní trubky a ocelové boilery ( EN 12952 a EN 12953).

Označení ČSN EN 13445-1 (695245)
Katalogové číslo 98942
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 2015
Datum účinnosti 1. 1. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963989426
Změny a opravy A2 3.19t, A1 3.19t
Tato norma nahradila ČSN EN 13445-1 (695245) z března 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13445-10 (695245)
Netopené tlakové nádoby - Část 10: Doplňující požadavky na nádoby z niklu a jeho slitin

ČSN EN 13445-2 (695245)
Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály

ČSN EN 13445-3 (695245)
Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

ČSN EN 13445-4 (695245)
Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba

ČSN EN 13445-5 (695245)
Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení

ČSN EN 13445-6 (695245)
Netopené tlakové nádoby - Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem

ČSN EN 13445-8 (695245)
Netopené tlakové nádoby - Část 8: Doplňující požadavky na nádoby z hliníku a jeho slitin