ČSN EN 1426 (657062) Aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení penetrace jehlou

ČSN EN 1426 Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení penetrace jehlou
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje metodu na stanovení konsistence asfaltů a asfaltových pojiv. Běžný postup je popsán pro penetraci do 330 mm x 0,1 mm. Pro penetrace nad touto hodnotou, až do 500 mm x 0,1 mm, jsou nezbytné jiné zkušební podmínky.
UPOZORNĚNÍ: Použití této normy může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Je odpovědností uživatele této normy, aby identifikoval nebezpečí a posoudil rizika spojená s použitím této metody a aby zavedl dostatečná opatření k ochraně jednotlivých laborantů (a životního prostředí). To zahrnuje stanovení vhodných postupů z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanovení omezení plynoucích z příslušných předpisů, a to před použitím této normy.

Označení ČSN EN 1426 (657062)
Katalogové číslo 98726
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 2015
Datum účinnosti 1. 1. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963987262
Tato norma nahradila ČSN EN 1426 (657062) z srpna 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)