ČSN EN ISO 18278-1 (051330) Aktuální vydání

Odporové svařování - Svařitelnost - Část 1: Obecné požadavky pro hodnocení svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové a výstupkové svařování

ČSN EN ISO 18278-1 Odporové svařování - Svařitelnost - Část 1: Obecné požadavky pro hodnocení svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové a výstupkové svařování
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 18278 stanoví postupy pro posouzení obecné svařitelnosti odporového svařování nepovlakovaných a povlakovaných materiálů. U této normy a jiných souvisejících norem se předpokládá, že jsou určeny náležitě vyškolenému, kvalifikovanému a zkušenému personálu.
Pro posouzení kvality svařovaných konstrukcí se používají odpovídající části ISO 14554. Specifikace postupů se řídí pokyny uvedenými v ISO 15609-5.
Účelem těchto zkoušek je
a) porovnání metalurgické svařitelnosti různých kovů;
b) posouzení svařitelnosti různých návrhů součástí, například rozměrných sestav, svařovaných souborů, geometrického uspořádání apod.;
c) prošetření vlivu změn svařovacích parametrů, jako jsou svařovací proud, doba svařování, elektrodová síla nebo komplexní svařovací plány, včetně pulzního svařování, krokování proudu apod. na svařitelnost, a nebo
d) porovnání výkonu odporového svařovacího zařízení.
Konkrétní podrobnosti použitého zkušebního postupu záleží na tom, která hlediska bodů a) až d) budou, vzhledem k získanému výsledku svařování, hodnocena.

Označení ČSN EN ISO 18278-1 (051330)
Katalogové číslo 501632
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 2017
Datum účinnosti 1. 3. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135016327
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 18278-1 (051330) z prosince 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 18278-2 (051330)
Odporové svařování - Svařitelnost - Část 2: Hodnocení postupů pro svařitelnost při bodovém svařování

ČSN EN ISO 18278-3 (051330)
Odporové svařování - Svařitelnost - Část 3: Hodnocení postupů pro svařitelnost při spojování bodovým svarem