ČSN (normy i změny) z února 2000

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 5457 (013110) - únor 2000

Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.10t

315 Kč

ČSN EN ISO 2162-2/Oprava 1 (013210) - únor 2000

Technická výrobní dokumentace - Pružiny - Část 2: Parametry pro pružiny šroubovité válcové tlačné

20 Kč

ČSN 01 4401/změna Z1 (014401) - únor 2000

Základní pravidla zaměnitelnosti. Tolerance tvaru a polohy. Základní pojmy a definice

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 01 5057/změna Z1 (015057) - únor 2000

Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení trubek z neželezných kovů a jejich slitin metodou vířivých proudů

32 Kč

07 Kotle

ČSN 07 0240/změna Z7 (070240) - únor 2000

Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení

32 Kč

ČSN 07 0245/změna Z5 (070245) - únor 2000

Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Teplovodní kotle do výkonu 50 kW. Technické požadavky. Zkoušení

32 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN ISO 14847 (117011) - únor 2000

Rotační objemová čerpadla - Technické požadavky

340 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 969/změna A1 (132075) - únor 2000

Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro plynová potrubí - Požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1254-5 (138400) - únor 2000

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 5: Tvarovky s krátkými konci pro tvrdé připájení k měděným trubkám

340 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN ISO 9787 (186503) - únor 2000

Manipulační průmyslové roboty - Souřadnicové systémy a terminologie pohybů

230 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 3650 (253308) - únor 2000

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Etalony délek - Koncové měrky

340 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 12522-1 (269380) - únor 2000

Činnosti spojené se stěhováním nábytku - Stěhování nábytku pro soukromé osoby - Část 1: Specifikace služby

190 Kč

ČSN EN 12522-2 (269380) - únor 2000

Činnosti spojené se stěhováním nábytku - Stěhování nábytku pro soukromé osoby - Část 2: Zajištění služby

190 Kč

ČSN EN 12674-1 (269820) - únor 2000

Rozvážkové vozíky - Část 1: Terminologie

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 81-1/Oprava 1 (274003) - únor 2000

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1: Elektrické výtahy

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 81-2/Oprava 1 (274003) - únor 2000

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 2: Hydraulické výtahy

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2665-003 (311740) - únor 2000

Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20A až 50A - Část 003: Svorky s metrickým závitem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2794-003 (311741) - únor 2000

Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20A až 50A - Část 003: Svorky s metrickým závitem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3773-003 (311742) - únor 2000

Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1A až 25A, vypínací schopnost 65 In/1000 A max - Část 003: Svorky s metrickým závitem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3774-003 (311743) - únor 2000

Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 2A až 25A, vypínací schopnost 65 In - Část 003: Svorky s metrickým závitem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(715) (330050) - únor 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 715: Telekomunikační sítě, teletrafika a provoz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.17t, A2 4.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

960 Kč

ČSN 33 0600/Oprava 1 (330600) - únor 2000

Elektrotechnické předpisy. Klasifikace elektrických a elektrotechnických zařízení z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem a zásady ochran

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN 34 7659-5N/změna Z1 (347659) - únor 2000

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5N: Kabely bez koncentrického jádra (Typ 5N)

125 Kč

ČSN 34 7659-7C/změna Z1 (347659) - únor 2000

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 7C: Kabely bez koncentrického jádra (Typy 7C1, 7C2, 7C3, 7C4)

125 Kč

ČSN 34 7660-4F (347660) - únor 2000

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4F: Kabely s dodatečnými nebo doplňujícími požadavky na měření kyslíkového čísla materiálů

125 Kč

ČSN 34 7660-5B (347660) - únor 2000

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5B: Nepancéřované kabely s měděnými jádry

340 Kč

ČSN EN 61466-2 (348054) - únor 2000

Kompozitní tyčové izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 kV - Část 2: Rozměry a elektrické charakteristiky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.03t, A2 1.19t

440 Kč

ČSN EN 60433 (348055) - únor 2000

Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 kV - Keramické izolátory pro sítě se střídavým napětím - Charakteristiky tyčových závěsných izolátorů

190 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60130-17 (354602) - únor 2000

Konektory pro frekvence do 3 MHz - Část 17: Předmětová specifikace pro spojovací zařízení dobíjecích baterií, umožňující připojení ve více směrech

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60603-14 (354620) - únor 2000

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 14: Předmětová specifikace pro kruhové konektory pro nízkofrekvenční audio a video aplikace jako audio, video a audio-vizuální zařízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60598-1/změna A13 (360600) - únor 2000

Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-31/změna A1 (361040) - únor 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-71/změna Z1 (361040) - únor 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-71: Zvláštní požadavky pro elektrické tepelné spotřebiče na líhnutí a odchov zvířat

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-79/změna A11 (361040) - únor 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-79: Zvláštní požadavky na vysokotlaké čističe a čističe parou pro průmyslové a komerční použití

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-9/změna Z2 (361040) - únor 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky pro opékače topinek, grily, pečicí pánve a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-21/změna Z1 (361055) - únor 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro akumulační ohřívače vody

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-6/změna Z1 (361055) - únor 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro sporáky, vařiče, trouby a podobné spotřebiče pro domácnost

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-9/změna A2 (361055) - únor 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na opékače topinek, grily, pečicí pánve a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-9/změna A51 (361055) - únor 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na opékače topinek, grily, pečicí pánve a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50242/změna A1 (361060) - únor 2000

Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Zkušební metody pro měření funkční schopnosti

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-1/změna A16 (361960) - únor 2000

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

65 Kč

ČSN EN 60086-1/změna A2 (364110) - únor 2000

Primární baterie - Část 1: Všeobecně

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60522 (364729) - únor 2000

Stanovení vlastní filtrace rentgenového zářiče

190 Kč

ČSN IEC 976/změna Z1 (364767) - únor 2000

Zdravotnické elektrické přístroje - Lékařské urychlovače elektronů - Funkční charakteristiky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 315-3/změna A1 (367090) - únor 2000

Meracie metódy rádiových prijímačov na různé druhy vysílania. Časť 3: Prijímače amplitúdovo modulovaného rozhlasového vysielania

230 Kč

ČSN EN 61114-1 (367212) - únor 2000

Přijímací antény pro přímé družicové vysílání v pásmu 11/12 GHz - Část 1: Elektrická měření

440 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-2 (369111) - únor 2000

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 2: Latinská abeceda č. 2

230 Kč

ČSN ISO/IEC 10745 (369259) - únor 2000

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Model bezpečnosti vyšších vrstev

340 Kč

ČSN EN 60821/změna Z1 (369360) - únor 2000

IEC 821 VMEbus. Mikroprocesorová systémová sběrnice pro data o 1 bytu až 4 bytech (mod IEC 821:1991)

Změna byla zrušena k 1. červenci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 11160-1 (369507) - únor 2000

Informační technologie - Kancelářská zařízení - Minimální informace pro listy specifikací - Tiskárny - Část 1: Tiskárny 1. třídy a tiskárny 2. třídy

230 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-7/změna Amd.1 (369642) - únor 2000

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného rastrovou grafikou

230 Kč

ČSN ISO/IEC TR 9575 (369666) - únor 2000 aktuální vydání

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Struktura směrování OSI

340 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 1313-2 (490025) - únor 2000 aktuální vydání

Kulatina a řezivo - Dovolené úchylky a přednostní rozměry - Část 2: Listnaté řezivo

190 Kč

ČSN EN 12246 (491711) - únor 2000

Jakostní třídy dřeva na palety a obaly

125 Kč

ČSN EN 12248 (491712) - únor 2000

Řezivo na průmyslové obaly - Dovolené úchylky a přednostní rozměry

125 Kč

ČSN EN 12249 (491713) - únor 2000

Řezivo na palety - Dovolené úchylky a pokyny pro rozměry

190 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 12956 (503407) - únor 2000

Tapety v rolích - Stanovení rozměrů, rovnosti okrajů, čistitelnosti a omyvatelnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.02t

255 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 0645 (570645) - únor 2000 aktuální vydání

Kysané mléčné výrobky - Společná ustanovení

125 Kč

ČSN 57 0660 (570660) - únor 2000 aktuální vydání

Smetana (tekutá) - Společná ustanovení

125 Kč

ČSN 57 0701 (570701) - únor 2000 aktuální vydání

Zahuštěné mléčné výrobky - Společná ustanovení

125 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 489 (640281) - únor 2000

Plasty - Stanovení indexu lomu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 1622-2 (642610) - únor 2000

Plasty - Polystyren (PS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

190 Kč

ČSN EN 12971-2 (647621) - únor 2000

Výztuže - Specifikace pro textilní skelné sekané pramence - Část 2: Zkušební metody a obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 12971-3 (647621) - únor 2000

Výztuže - Specifikace pro textilní skelné sekané pramence - Část 3: Specifické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 7030/změna Z1 (727030) - únor 2000

Stanovení součinitele difúze vodní páry stavebních materiálů. Všeobecná část

32 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1946-1 (730562) - únor 2000

Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 1: Společná ustanovení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 1946-2 (730562) - únor 2000

Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 2: Měření metodou chráněné teplé desky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 1946-3 (730562) - únor 2000

Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 3: Metoda měřidla tepelného toku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 1363-2 (730851) - únor 2000

Zkoušení požární odolnosti - Část 2: Alternativní a doplňkové postupy

230 Kč

ČSN 73 1701/změna Z6 (731701) - únor 2000

Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií

Změna byla zrušena k 1. červenci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1542 (732115) - únor 2000

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou

190 Kč

ČSN 73 2580/změna Z1 (732580) - únor 2000

Zkouška prostupu vodních par povrchovou úpravou stavebních konstrukcí

32 Kč

ČSN 73 2810/změna Z1 (732810) - únor 2000

Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

32 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 12422 (808602) - únor 2000

Sisálové motouzy

190 Kč

ČSN EN 12423 (808603) - únor 2000

Polypropylenové motouzy

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 12682 (831024) - únor 2000

Biotechnologie - Uvádění modifikovaných organismů do prostředí - Návod pro charakterizaci geneticky modifikovaného organismu na základě analýzy funkční exprese modifikace genomu

230 Kč

ČSN EN 12683 (831025) - únor 2000

Biotechnologie - Uvádění modifikovaných organismů do prostředí - Návod pro charakterizaci geneticky modifikovaného organismu na základě analýzy molekulární stability modifikace genomu

230 Kč

ČSN EN 12685 (831026) - únor 2000

Biotechnologie - Uvádění modifikovaných organismů do prostředí - Návod pro strategie monitorování při záměrném uvolňování geneticky modifikovaných mikroorganismů včetně virů

230 Kč

ČSN EN 12686 (831027) - únor 2000

Biotechnologie - Uvádění modifikovaných organismů do prostředí - Návod pro strategie vzorkování při záměrném uvolňování geneticky modifikovaných mikroorganismů včetně virů

190 Kč

ČSN EN 12687 (831028) - únor 2000

Biotechnologie - Uvádění modifikovaných organismů do prostředí - Návod pro charakterizaci geneticky modifikovaného organismu na základě analýzy modifikace genomu

230 Kč

ČSN EN 12689 (831029) - únor 2000

Biotechnologie - Návod pro posuzování čistoty, biologické aktivity a stability výrobků na bázi mikroorganismů

230 Kč

ČSN EN 139/změna A1 (832261) - únor 2000

Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch s maskou, polomaskou nebo ústenkou. Požadavky, zkoušení a značení

Změna byla zrušena k 1. lednu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14460 (832753) - únor 2000

Ochranné oděvy pro řidiče závodních automobilů - Ochrana proti teplu a plameni - Technické požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.03t

315 Kč

ČSN EN ISO 9241-12/Oprava 1 (833582) - únor 2000

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 12: Zobrazení informací

Změna byla zrušena k 1. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 9241-13/Oprava 1 (833582) - únor 2000

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 13: Vedení uživatelů

20 Kč

87 Telekomunikace

ČSN EN 300 723 V6.0.1 (872662) - únor 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce zpracování hovoru se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) - Všeobecný popis (GSM 06.51 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 724 V6.0.1 (872663) - únor 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Kód ANSI-C pro hlasový kodek GSM pracující zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.53 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 728 V6.0.1 (872664) - únor 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska vytváření hlukového pozadí hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.62 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 729 V6.0.1 (872665) - únor 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Nespojitý přenos (DTX) hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.81 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 730 V6.0.1 (872666) - únor 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Detektor hlasové aktivity (VAD) hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.82 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 903 V6.1.1 (872672) - únor 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska plánování přenosů hovorové služby veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 03.50 verze 6.1.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 903 ed. 4 (872672) - únor 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska plánování přenosů hovorové služby veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 03.50 verze 5.3.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 919 V6.0.1 (872678) - únor 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Druhy pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.06 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 920 V6.0.1 (872679) - únor 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska bezpečnosti utajení dat (GSM 02.09 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 923 V6.0.1 (872682) - únor 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Popis subsystému informace o platbách (CAI) (GSM 02.24 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 944 V6.0.1 (872691) - únor 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Požadavky na funkci rádiového rozhraní (GSM 04.13 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 727 V6.0.1 (872692) - únor 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Náhrada a umlčení ztracených rámců hovorových kanálů pracujících zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.61 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 913 ed. 7 (872696) - únor 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecně k funkcím přizpůsobení terminálů (TAF) pro pohyblivé stanice (MS) (GSM 07.01 verze 5.9.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 949 ed. 2 (872703) - únor 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení oběžníkového volání (BCC) (GSM 04.69 verze 5.1.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 966 V6.0.1 (872705) - únor 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Funkce zpracování hovoru s poloviční rychlostí (GSM 06.02 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 969 V6.0.1 (872706) - únor 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Kódování hovoru s poloviční rychlostí (GSM 06.20 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 970 V6.0.1 (872707) - únor 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Náhrada a umlčení ztracených rámců hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.21 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 971 V6.0.1 (872708) - únor 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Hlediska vytváření hlukového pozadí hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.22 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 935 V6.0.1 (872720) - únor 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Oznamování poplatků (AoC) - doplňkové služby - stupeň 2 (GSM 03.86 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 950 ed. 4 (872725) - únor 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace doplňkových služeb na rádiovém rozhraní vrstvy 3 - Formáty a kódování (GSM 04.80 verze 5.3.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 960 V6.0.1 (872734) - únor 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Funkce zpracování (GSM 06.01 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 962 V6.0.1 (872735) - únor 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Náhrada a umlčení ztracených rámců hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.11 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 963 V6.0.1 (872736) - únor 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Hlediska vytváření hlukového pozadí hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.12 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 964 V6.0.1 (872737) - únor 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Nespojitý přenos (DTX) hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.31 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 972 V6.0.1 (872738) - únor 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Nespojitý přenos (DTX) hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.41 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 973 V6.0.1 (872739) - únor 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Detektor hlasové aktivity (VAD) hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.42 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 961 V6.0.1 (872745) - únor 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Kódování (GSM 06.10 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 965 V6.0.1 (872746) - únor 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Detektor hlasové aktivity (VAD) hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.32 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 967 V6.0.1 (872747) - únor 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Kód ANSI-C pro hlasový kodek GSM pracující s poloviční rychlostí (GSM 06.06 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 968 V6.0.1 (872748) - únor 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Zkušební sekvence pro hlasový kodek GSM pracující s poloviční rychlostí (GSM 06.07 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 349 V6.3.1 (872763) - únor 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Rozhraní pohyblivá stanice (MS) - systém základnové stanice (BSS) - Protokol řízení rádiového spoje a řízení přístupu k médiu (RLC/MAC) (GSM 04.60 verze 6.3.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 344 V6.3.2 (872764) - únor 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Popis služby - Stupeň 2 (GSM 03.60 verze 6.3.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 477 V1.2.2 (873585) - únor 2000

Univerzální osobní telekomunikace (UPT) - UPT Fáze 2 - Funkční specifikace rozhraní karty UPT s integrovaným obvodem (ICC) a zařízeními pro příjem karet (CAD) - Dvoutónové multifrekvenční zařízení (DTMF) pro příjem karet UPT

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 363 V1.1.2 (873627) - únor 2000

Univerzální osobní telekomunikace (UPT) - UPT Fáze 2 - Funkční specifikace rozhraní karty UPT s integrovaným obvodem (ICC) a veřejné komutované telefonní sítě (PSTN), koncových zařízení digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) a globálního systému pro mobilní komunikace (GSM) (ověřování jednorázového a vícenásobného přístupu) - Specifikace zkoušky shody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 366 V1.1.2 (873628) - únor 2000

Univerzální osobní telekomunikace (UPT) - UPT Fáze 2 - Funkční specifikace rozhraní karty UPT s integrovaným obvodem (ICC) a zařízeními pro příjem karet (CAD) - Dvoutónové multifrekvenční zařízení (DTMF) pro příjem karet UPT - Specifikace zkoušky shody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 384 V1.1.1 (873629) - únor 2000

Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Monitorování funkční způsobilosti rozhraní plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Informační model z hlediska síťového prvku (NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 175-1 V1.4.2 (875011) - únor 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 175-2 V1.4.2 (875011) - únor 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 175-3 V1.4.2 (875011) - únor 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 175-4 V1.4.2 (875011) - únor 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 175-5 V1.4.2 (875011) - únor 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN EN 300 175-6 V1.4.2 (875011) - únor 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 175-7 V1.4.2 (875011) - únor 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 175-8 V1.4.2 (875011) - únor 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 176-1 V1.3.2 (875012) - únor 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace schvalovacích zkoušek - Část 1: Rádio

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 176-2 V1.3.2 (875012) - únor 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace schvalovacích zkoušek - Část 2: Hovor

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 444 V1.3.3 (875035) - únor 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-10-1 ed. 2 (875042) - únor 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1 - Podčást 1: Identifikace volání

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-10-20 ed. 2 (875042) - únor 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1 - Podčást 20: Diskrétní poslech (DL)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 393-2 ed. 2 (875046) - únor 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Optimalizovaný paketový přenos dat (PDO) - Část 2: Rádiové rozhraní (AI)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 394-4-1 ed. 1 (875047) - únor 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 4: Specifikace zkoušení protokolu pro provoz v přímém módu (DMO) - Podčást 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) rádiového rozhraní (AI) z pohyblivé stanice do pohyblivé stanice (MS-MS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 394-4-10 ed. 1 (875047) - únor 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 4: Specifikace zkoušení protokolu pro provoz v přímém módu (DMO) - Podčást 10: Abstraktní testovací sestava (ATS) spádového rozhraní pracujícího v přímém módu (DM-GATE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 394-4-2 ed. 1 (875047) - únor 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 4: Specifikace zkoušení protokolu pro provoz v přímém módu (DMO) - Podčást 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) rádiového rozhraní (AI) z pohyblivé stanice do pohyblivé stanice (MS-MS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 394-4-7 ed. 1 (875047) - únor 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 4: Specifikace zkoušení protokolu pro provoz v přímém módu (DMO) - Podčást 7: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) rádiového rozhraní (AI) z pohyblivé stanice do spádového rozhraní (MS-GW)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 394-4-8 ed. 1 (875047) - únor 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 4: Specifikace zkoušení protokolu pro provoz v přímém módu (DMO) - Podčást 8: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) spádového rozhraní pracujícího v přímém módu (DM-GATE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 394-4-9 ed. 1 (875047) - únor 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 4: Specifikace zkoušení protokolu pro provoz v přímém módu (DMO) - Podčást 9: Abstraktní testovací sestava (ATS) spádového rozhraní pro pohyblivé stanice (MS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 394-5-1 ed. 1 (875047) - únor 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 5: Bezpečnost - Podčást 1: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 394-5-2 ed. 1 (875047) - únor 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 5: Bezpečnost - Podčást 2: Specifikace zkoušení protokolu pro bezpečnost sítí TETRA

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 394-5-3 ed. 1 (875047) - únor 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 5: Bezpečnost - Podčást 3: Abstraktní testovací sestava (ATS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 741 ed. 1 (875076) - únor 2000

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) zařízení velkoplošného pagingu

440 Kč

ČSN EN 300 827 V1.1.1 (875080) - únor 2000

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) zemských svazkových rádiových sítí (TETRA) a přidružených zařízení

350 Kč

ČSN ETS 300 396-8-3 ed. 1 (875086) - únor 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 8: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) - Podčást 3: Spádové rádiové rozhraní (AI)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 674 V1.1.1 (875094) - únor 2000

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Technické vlastnosti a zkušební metody přenosových zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracujících v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 5,8 GHz

550 Kč

ČSN EN 301 178 V1.1.1 (875096) - únor 2000

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a metody měření přenosných radiotelefonních zařízení pracujících na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, pracující v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 324-1 V1.2.3 (877045) - únor 2000

Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V 5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 1: Specifikace rozhraní V5.1

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 324-2 V1.2.3 (877045) - únor 2000

Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 646-1 V4.2.2 (877117) - únor 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Aplikace uživatelské části ISDN (ISUP) verze 2 na signalizační rozhraní sítě ISDN a veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) - Část 1: Specifikace protokolu (GSM 09.12 verze 4.2.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 140-1 V1.3.4 (877152) - únor 2000

Inteligentní síť (IN) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Soubor 2 (CS2) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-4-2 V1.1.1 (878525) - únor 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 4-2: Funkce vrstvy cesty synchronní digitální hierarchie (SDH) - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 129 V1.1.2 (878556) - únor 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Systémové parametry monitorování funkční způsobilosti SDH DRRS

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 163-1-1 V1.1.1 (878562) - únor 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky asynchronního způsobu přenosu (ATM) na přepravní funkčnost zařízení - Část 1-1: Funkční charakteristiky a činnost zařízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 163-2-1 V1.1.2 (878562) - únor 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky asynchronního způsobu přenosu (ATM) na přepravní funkčnost zařízení - Část 2-1: Funkční model pro rovinu přenosu a rovinu managementu vrstvy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 164 V1.1.1 (878563) - únor 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Pronajatá vedení SDH - Charakteristiky spojení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 165 V1.1.1 (878564) - únor 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Pronajatá vedení SDH - Prezentace rozhraní sítě a koncového zařízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 199 V1.2.1 (879034) - únor 2000

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interakční kanál pro místní vícebodové distribuční systémy (LMDS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

97 Výměna dat

ČSN ISO 9735/změna Z1 (979735) - únor 2000

Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT). Pravidla syntaxe aplikační úrovně

Změna byla zrušena k 1. lednu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.