Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 1776 (386435) Zrušená norma

Zásobování plynem - Měřicí stanice zemního plynu - Funkční požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3864 Předpisy pro rozvod plynu

ICS: 75.180.30 Objemová měřicí zařízení pro zpracování ropy a zemního plynu

Označení ČSN EN 1776 (386435)
Katalogové číslo 58051
Cena 550 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 2. 2000
Datum účinnosti 1. 3. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963580517
Norma byla zrušena k 1. 5. 2016
a nahrazena ČSN EN 1776 (386435)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1776:1998. Evropská norma EN 1776:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma stanovuje funkční požadavky pro navrhování, výstavbu, uvádění do provozu, provoz a údržbu nových měřicích stanic s projektovaným průtokem alespoň 500 m3.h-1 a provozním tlakem alespoň 1 bar (přetlak), určených pro obchodní měření zemního plynu podle ISO 13686 (v ČR dosud nezavedena) v nebytovém sektoru. Rozsah uplatnění požadavků této normy by měl být stanoven s ohledem na ekonomické vyhodnocení měřicí stanice. Toto ustanovení se netýká požadavků na bezpečnost a požadavků na ochranu životního prostředí. Norma uvádí společné základní zásady v oblasti zařízení pro dodávku plynu. Uživatelé této normy by měli mít na paměti, že v členských státech CEN (tedy i v ČR) mohou platit podrobnější národní normy nebo pravidla pro praxi. Norma obsahuje následující kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Fyzikální principy a všeobecné požadavky, kapitolu 5 - Navrhování a výstavba, kapitolu 6 - Měření spalného tepla, kapitolu 7 - Stálost a kalibrace měřicích zařízení, kapitolu 8 - Uvádění do provozu, kapitolu 9 - Přejímka a kapitolu 10 - Provoz a údržba. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B, C, D, E, F a G. ČSN EN 1776 (38 6435) byla vydána v únoru 2000.