Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 12419 (832266) Zrušená norma

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje lehkého typu s maskou, polomaskou nebo čtvrtmaskou - Požadavky, zkoušení a značení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8322 Ochranné prostředky dýchacích orgánů

ICS: 13.340.30 Ochranné prostředky dýchacích orgánů

Označení ČSN EN 12419 (832266)
Katalogové číslo 58058
Cena 350 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 2. 2000
Datum účinnosti 1. 3. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963580586
Norma byla zrušena k 1. 1. 2006
a nahrazena ČSN EN 14594 (832263)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 12419:1999. Evropská norma EN 12419:1999 má status české technické normy. Tato evropská norma stanoví minimální požadavky na lehký hadicový dýchací přístroj s přívodem tlakového vzduchu s připojenou maskou, polomaskou nebo čtvrtmaskou, který je určen pro používání v plynném, prašném nebo kombinovaném prostředí. Tento ochranný prostředek je určen pro používání v pracovním prostředí ve kterém je malé riziko poškození hadice přívodu tlakového vzduchu. Laboratorní a praktické zkoušky obsažené v této normě slouží ke zjištění, zda jsou dodrženy požadavky. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Popis, kapitolu 5 - Klasifikace, kapitolu 6 - Označení, kapitolu 7 - Požadavky, kapitolu 8 - Zkoušení, kapitolu 9 - Značení a kapitolu 10 - Návod k použití. Norma dále uvádí informativní Přílohy A a ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice EU 89/686/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy podporují splnění požadavků uvedených v Příloze II, Směrnice EU 89/686/EHS. Shoda s uvedenými ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA)." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 12419 (83 2266) byla vydána v únoru 2000.