Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN ISO 11866-1 (560098) Zrušená norma

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení počtu suspektních Escherichia coli - Část 1: Technika nejvýše pravděpodobného počtu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 5600 Metody zkoušení a společná ustanovení

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy ISO 11866-1:1997. Evropská norma ISO 11866-1:1997 má status české technické normy. (ČSN) ISO 11866 sestává ze tří částí: Část 1: Technika nejvýše pravděpodobného počtu, Část 2: Technika nejvýše pravděpodobného počtu s použitím 4-methylumbeliferyl-Đ-D-glukuronidu (MUG), Část 3: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C na membránách. Tato první část určuje metodu stanovení počtu suspektních Escherichia coli pomocí kultivace v tekutých půdách a určení počtu suspektních Escherichia coli technikou nejvýše pravděpodobného počtu (most probable number - MPN) po inkubaci při 37 °C a 44 °C. Na konci tohoto článku je uvedeno: Upozornění: Některé patogenní kmeny Escherichia coli nerostou při 44 °C, Omezená použitelnost této části ISO 11866 vyplývá ze skutečnosti, že metoda vykazuje značnou míru proměnlivosti. Metoda by proto měla být používána a výsledky interpertovány ve světle informace, uvedené v kapitole 12. (Ta se vztahuje k protokolu o zkoušce.) Princip metody i postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Norma tedy stanovuje základní postupy pro stanovení mikrobiálního kontaminantu potravin významného pro hygienu výživy. ČSN EN 11866-1 (56 0098) byla vydána v únoru 2000.

Označení ČSN ISO 11866-1 (560098)
Katalogové číslo 58319
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 2. 2000
Datum účinnosti 1. 3. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963583198
Norma byla zrušena k 1. 12. 2006
a nahrazena ČSN ISO 7251 (560107)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 11866-2 (560098)
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Část 2: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím membrán