ČSN EN ISO 9787 (186503)

Manipulační průmyslové roboty - Souřadnicové systémy a terminologie pohybů

ČSN EN ISO 9787 Manipulační průmyslové roboty - Souřadnicové systémy a terminologie pohybů
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9787:1999. Evropská norma EN ISO 9787:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 9787:1999 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato mezinárodní norma definuje a stanovuje souřadnicové systémy robotu. Uvádí také terminologii, včetně značení, základních pohybů robotu. Je určena pomoci při ustavování robotu, zkoušení a programování. Norma se dá aplikovat na všechny manipulační průmyslové roboty definované podle ISO 8373 (v ČR zavedena jako ČSN EN ISO 8373). V případě, že nehrozí nebezpečí záměny, mohou být použita jiná označení a indexy, než je stanoveno v této mezinárodní normě. Norma obsahuje tyto kapitoly : kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Definované souřadnicové systémy a otáčení, kapitolu 5 - Světový souřadnicový systém, kapitolu 6 - Souřadnicový systém základny, kapitolu 7 - Souřadnicový systém mechanického propojení (interface), kapitolu 8 - Souřadnicový systém nástroje (TCS), kapitolu 9 - Pohyby robotu a kapitolu 10 - Označení os robotu. Dále norma uvádí informativní Přílohu A a normativní Přílohu ZA. ČSN EN ISO 9787 (18 6503) byla vydána v únoru 2000. Nahradila ČSN EN 29787 (18 6503) - jiné číslo normy stejný třídicí znak z dubna 1995.

Označení ČSN EN ISO 9787 (186503)
Katalogové číslo 58300
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 2000
Datum účinnosti 1. 3. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963583006
Tato norma nahradila ČSN EN 29787 (186503) z dubna 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)