ČSN EN ISO 7783-2 (673093) Zrušená norma

Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a beton - Část 2: Stanovení a klasifikace stupně propustnosti pro vodní páru (permeability)

ČSN EN ISO 7783-2 Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a beton - Část 2: Stanovení a klasifikace stupně propustnosti pro vodní páru (permeability)
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 7783-2:1999. Evropská norma EN ISO 7783-2:1999 má status české technické normy. Tato druhá část (ČSN EN) ISO 7783 specifikuje metody stanovení stupně propustnosti povlakových materiálů a povlakových systémů pro vodní páru a vztahuje se k produktům, které jsou uvažovány pro vnější zdivo a beton. Metoda je využitelná pro nátěry a nátěrové systémy na porézních podkladech jako jsou cihly, beton a omítky. Postup používající porézní podklady není využitelný pro nátěry mající suchou tloušťku nižší než 80 µm, jak stanovuje výpočet. Podstata zkoušky a postup při jejím provádění je podrobně popsán. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Podstata zkoušky, kapitolu 5 - Zařízení a materiály, kapitolu 6 - Vzorky, kapitolu 7 - Zkušební tělíska, kapitolu 8 - Zkušební postup, kapitolu 9 - Vyjádření výsledků, kapitolu 10 - Přesnost, kapitolu 11 - Klasifikace a kapitolu 12 - Protokol o zkoušce. ČSN EN ISO 7783-2 (67 3093) byla vydána v únoru 2000. Touto normou se nahrazuje druhý odstavec úvodního ustanovení ČSN 73 2580 z 14.4.1981 a článek 14 ČSN 72 7030 z 13.6.1973.

Označení ČSN EN ISO 7783-2 (673093)
Katalogové číslo 57819
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 2000
Datum účinnosti 1. 3. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963578194
Změny a opravy Oprava 1 4.02t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2012
a nahrazena ČSN EN ISO 7783 (673093)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 7783 (673093)
Nátěrové hmoty - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Misková metoda