ČSN EN 300 674 V1.1.1 (875094)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Technické vlastnosti a zkušební metody přenosových zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracujících v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 5,8 GHz

ČSN EN 300 674 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Technické vlastnosti a zkušební metody přenosových zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracujících v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 5,8 GHz
11 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato EN specifikuje rádiové parametry potřebné k účinnému využívání rádiového spektra a pro účely typového schvalování. To zahrnuje i metody měření k ověření mezí uvedených v této EN.
Tato EN se vztahuje na zařízení krátkého dosahu (SRD) 5,8 GHz používaná pro telematiku v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT):
- s vysokofrekvenčním (RF) výstupním připojením a stanovenou anténou nebo s vestavěnou anténou;
- pouze pro přenos dat;
- pracující na rádiových kmitočtech v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 5 725 MHz až 5 875 MHz.
Tato EN je použitelná jak pro silniční jednotky (RSU), tak pro palubní jednotky (OBU), s kombinacemi vysílač/přijímač a s odpovídači. Tato EN nemusí nutně obsahovat všechny charakteristiky požadované uživatelem, ani nemusí nutně představovat optimálně dosažitelnou funkční způsobilost. Tato EN je ve shodě s ERC/DEC/(92)02 [2] a Doporučením CEPT/ERC 70-03 [3]. Je to specifická norma pokrývající různé aplikace RTTT. Pro neharmonizované parametry mohou platit podmínky národních předpisů pokud jde o typ modulace, odstupy kanálů (kmitočtů), maximální výstupní výkon vysílače / efektivní vyzářený výkon, značení výrobků, jako podmínka vydání individuální nebo všeobecné licence nebo jako podmínka použití v rámci výjimky z licence. Pro zařízení jako jsou ta, určená pro připojení k veřejné komutované telefonní síti (PSTN) nebo k jiným systémům, se mohou požadovat další normy nebo specifikace.

Označení ČSN EN 300 674 V1.1.1 (875094)
Katalogové číslo 58101
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 2. 2000
Datum účinnosti 1. 3. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran
EAN kód 8590963581019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)