Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 1366-2 (730857) Zrušená norma

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 7308 Požární bezpečnost staveb

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Označení ČSN EN 1366-2 (730857)
Katalogové číslo 58087
Cena 340 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 2. 2000
Datum účinnosti 1. 7. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963580876
Norma byla zrušena k 1. 11. 2015
a nahrazena ČSN EN 1366-2 (730857)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1366-2:1999. Evropská norma EN 1366-2:1999 má status české technické normy. Norma obsahuje následující části: Část 1: Vzduchotechnická potrubí, Část 2: Požární klapky, Část 3: Těsnění prostupů (připravuje se), Část 4: Těsnění spár (připravuje se), Část 5: Provozní potrubí a šachty (připravuje se), Část 6: Zdvojené podlahy (připravuje se), Část 7: Uzávěry pásových a kolejových technologických přepravních systémů (připravuje se), Část 8: Potrubí pro odvod kouře (připravuje se), Část 9: Potrubí pro odvod kouře ze samostatného úseku (připravuje se) a Část 10:Kouřové klapky (připravuje se). Tato druhá část evropské normy specifikuje metodu pro stanovení požární odolnosti požárních klapek, osazených v požárně dělicích konstrukcích, které mají odolávat ohni a průchodu kouře a plynů při vysokých teplotách. Norma se užívá ve spojení s EN 1363-1 (v ČR zavedena jako ČSN EN 1363-1). Metoda je určena pro zkoušky mechanických zařízení. Bez úprav není vhodná pro zkoušení požárních klapek v zavěšených podhledech. Postup při provádění normalizované zkoušky je popsán. Norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Zkušební zařízení, kapitolu 5 - Zkušební podmínky, kapitolu 6 - Zkušební vzorek, kapitolu 7 - Instalace zkušebního vzorku, kapitolu 8 - Kondicionování, kapitolu 9 - Použité přístroje, kapitolu 10 - Postup při zkoušce, kapitolu 11 - Kritéria chování, kapitolu 12 - Protokol o zkoušce a kapitolu 13 - Oblast přímé aplikace výsledků zkoušky. ČSN EN 1366-2 (73 0857) byla vydána v únoru 2000. Platí od 1.7. 2000.

Další příbuzné normy

ČSN EN 1366-1 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí

ČSN EN 1366-10 +A1 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře

ČSN EN 1366-11 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru

ČSN EN 1366-12 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí

ČSN EN 1366-3 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů

ČSN EN 1366-4 +A1 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár

ČSN EN 1366-5 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty

ČSN EN 1366-6 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy

ČSN EN 1366-7 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry

ČSN EN 1366-8 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 8: Potrubí pro odvod kouře