ČSN EN 1363-1 (730851) Aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky

ČSN EN 1363-1 Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanoví obecné zásady pro stanovení požární odolnosti různých prvků stavebních konstrukcí vystavených normovým podmínkám působení požáru. Alternativní a doplňkové postupy pro splnění speciálních požadavků jsou uvedeny v EN 1363-2.
Zásada, která byla zakotvena do všech evropských norem, vztahujících se ke zkoušení požární odolnosti je ta, že jestliže jsou požadavky a postupy zkoušení společné pro všechny specifické zkušební metody, např. křivka teplota/čas, pak jsou stanoveny v této zkušební normě. Jestliže je obecný princip společný pro více konkrétních zkušebních metod, ale detaily se liší podle zkoušeného prvku, (např. měření teploty neohřívané strany), pak je zásada dána touto normou, ale podrobnosti jsou uvedeny ve specifické zkušební metodě. Jestliže jsou určité požadavky stanoveny pouze pro konkrétní specifickou zkušební metodu, (např. zkouška netěsnosti pro požární klapky), pak tato norma neobsahuje žádné podrobnosti.
Získané výsledky zkoušek lze přímo aplikovat na jiné podobné prvky nebo na varianty zkoušeného prvku. Do jaké míry je tato aplikace možná, se posuzuje podle oblasti přímé aplikace výsledku zkoušky. Tento rozsah je omezen stanovenými pravidly, limitujícími variantu od zkoušeného vzorku bez dalšího hodnocení. Pravidla pro stanovení dovolených variant jsou uvedena v každé specifické zkušební metodě.

Označení ČSN EN 1363-1 (730851)
Katalogové číslo 92100
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 1. 2013
Datum účinnosti 1. 2. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963921006
Tato norma nahradila ČSN EN 1363-1 (730851) z února 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1363-2 (730851)
Zkoušení požární odolnosti - Část 2: Alternativní a doplňkové postupy

ČSN P ENV 1363-3 (730851)
Zkoušení požární odolnosti - Část 3: Ověřování charakteristik pecí