Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 60730-2-18 (361960) Zrušená norma

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vody a vzduchu, včetně mechanických požadavků

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost

ICS: 97.120 Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60730-2-18:1999. Evropská norma EN 60730-2-18:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 60730-2-18:1997 byl schválen CENELEC jako evropská norma s dohodnutými modifikacemi. Tato část 2 se musí používat společně s (ČSN) EN 60730-1:1995 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky, a jejími změnami. Má se brát v úvahu také budoucí vydání nebo změny EN 60730-1. Dokument doplňuje nebo upravuje příslušné kapitoly z EN 60730-1 tak, aby ji převedla na evropskou normu: Bezpečnostní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vody a vzduchu, včetně mechanických požadavků. Tam, kde příslušná kapitola nebo článek z Části 1 uveden v této Části 2, tato kapitola nebo článek platí, pokud je to vhodné. Tam, kde tato norma uvádí "doplněk", "změna" a "nahrazení", je nutno odpovídající text části 1 příslušně upravit. Články, poznámky, tabulky a obrázky, které doplňují články, poznámky, tabulky a obrázky Části 1, jsou číslovány počínaje 101, 102 atd. Tato část mezinárodní normy IEC 730 (v ČR ČSN EN 60730) platí pro automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vody a vzduchu pro použití v zařízeních pro domácnost a podobné účely nebo ve spojení s těmito zařízeními, včetně řídicích zařízení pro ohřev, klimatizaci a podobné aplikace. Zařízení může využívat elektřinu, plyn, olej, pevná paliva, sluneční tepelnou energii atd., nebo jejich kombinace. Tato Část 2 platí pro vlastní bezpečnost, pro pracovní hodnoty, pracovní časy a pracovní sledy, jestliže souvisí s bezpečností zařízení, a pro zkoušení automatických elektrických řídicích zařízení pro snímání proudění vody a vzduchu pro použití v zařízeních pro domácnost a podobné účely nebo ve spojení s těmito zařízeními. Norma obsahuje stejné kapitoly, jako část 1, a to: kapitolu 1 - Předmět normy a normativní odkazy, kapitolu 2 - Definice, kapitolu 3 - Všeobecné požadavky, kapitolu 4 - Všeobecné poznámky ke zkouškám, kapitolu 5 - Jmenovité hodnoty, kapitolu 6 - Třídění, kapitolu 7 - Informace, kapitolu 8 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, kapitolu 9 - Zajištění ochranného uzemnění, kapitolu 10 - Svorky a vývody, kapitolu 11 - Konstrukční požadavky, kapitolu 12 - Odolnost proti vlhkosti a prachu, kapitolu 13 - Elektrická pevnost a izolační odpor, kapitolu 14 - Oteplení, kapitolu 15 - Výrobní odchylky a nestabilita, kapitolu 16 - Vliv okolního prostředí, kapitolu 17 - Trvanlivost, kapitolu 18 - Mechanická pevnost, kapitolu 19 - Části se závity a spoje, kapitolu 20 - Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolací, kapitolu 21 - Odolnost proti teplu, hoření a plazivým proudům, kapitolu 22 - Odolnost proti korozi, kapitolu 23 - Odrušení rádiového příjmu, kapitolu 24 - Součásti, kapitolu 25 - Normální činnost, kapitolu 26 - Činnost při poruchách přenášených sítí, magnetickém a elektromagnetickém rušení, kapitolu 27 - Abnormální činnost a kapitolu 28 - Návod na používání elektronického odpojování. Přílohy z Části 1 platí se změnami v Příloze E a H. Dále norma uvádí Přílohu AA a normativní Přílohu ZA. ČSN EN 60730-2-18 (36 1960) byla vydána v únoru 2000.

Označení ČSN EN 60730-2-18 (361960)
Katalogové číslo 57920
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 2. 2000
Datum účinnosti 1. 3. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963579207
Změny a opravy A11 10.05t, Z1 2.11t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2013
a nahrazena ČSN EN 60730-2-15 ed. 2 (361960)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60730-1 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60730-1 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60730-1 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60730-1 ed. 4 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60730-2-1 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2-1: Zvláštní požadavky na elektrická řídicí zařízení pro elektrické domácí spotřebiče

ČSN EN 60730-2-10 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-10: Zvláštní požadavky na motorová spouštěcí relé

ČSN EN 60730-2-11 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu

ČSN EN 60730-2-12 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky

ČSN EN 60730-2-13 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti

ČSN EN 60730-2-14 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače