Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 12286 (857012) Zrušená norma

Zdravotnické prostředky pro diagnostiku in vitro - Měření veličin ve vzorcích biologického původu - Prezentace referenčních měřicích postupů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8570 Diagnostické systémy in vitro

ICS: 11.100 Laboratorní lékařství

Označení ČSN EN 12286 (857012)
Katalogové číslo 58412
Cena 340 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 2. 2000
Datum účinnosti 1. 3. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963584126
Změny a opravy A1 2.01t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2010
a nahrazena ČSN EN ISO 15193 (857012)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12286:1998. Evropská norma EN 12286:1998 má status české technické normy. Tato norma specifikuje požadavky pro navrhování referenčního měřicího postupu. Tuto evropskou normu mohou použít osoby, organizace či instituce zapojené do kterékoliv oblasti laboratorní medicíny, hodlající napsat dokument, jenž bude sloužit jako referenční měřicí postup. (Podle normy je to pečlivě prozkoumaný měřicí postup, jenž poskytuje hodnoty nejistoty měření vyhovující zamýšlenému použití, a to zejména při hodnocení správnosti jiných postupů měření stejné veličiny a při charakterizaci referenčních materiálů.) Za významný článek v kapitole 4 (Prezentace referenčních měřicích postupů) lze považovat čl.4.2 který povinně požaduje uvést všechna nebezpečí a z nich vyplývající rizika při navrhovaném postupu. (Příkladově se uvádí např. nebezpečí karcinogenního účinku, ionizujícího záření nebo použití hořlavých plynů.) Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice a kapitolu 4 - Prezentace referenčních měřicích postupů. Dále norma uvádí informativní Přílohy A a B. ČSN EN 12286 (85 7012) byla vydána v únoru 2000.