ČSN P ENV 1992-3 (731210) Zrušená norma

Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Betonové základy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí předběžné evropské normy ENV 1992-3:1998. Předběžná evropská norma ENV 1992-3:1998 má status české předběžné normy. ČSN je určena pro ověření a k připomínkám. Tato předběžná evropská norma a Národním aplikační dokument České republiky (NAD), který se spolu s ENV 1992-2 použije pro návrh stavebních konstrukcí v ČR. Účelem NAD je doplnit chybějící informace vztahující se zejména k zatížení staveb a k používaným materiálům. V NAD jsou také uvedeny hodnoty, definované jednotlivými zeměmi. Údaje NAD jsou na území ČR nadřazeny odpovídajícím údajům ENV. ENV 1992-3:1998 byla připravena Evropskou komisí pro normalizaci (CEN) a je reprodukována přesně tak, jak byla publikována a schválena CEN. Je výsledkem prací sponzorovaných zeměmi EU a ESVO pro vytvoření obecných pravidel pro navrhování konstrukcí z betonu, oceli, ocelobetonu, dřeva, zdiva a hliníkových slitin, projektování v oboru geotechniky a konstrukcí v seismických oblastech. Tato předběžná Evropská norma spolu s NAD je určena k ověření při praktickém užívání po dobu tří let. Cílem ověření je získání poznatků, které budou využity k modifikaci ENV tak, aby mohla být schválena jako EN. Případné připomínky a návrhy k oběma dokumentům se zasílají Českému normalizačnímu institutu. Tato předběžná norma stanoví doplňující pravidla pro navrhování betonových prvků základů pozemních a inženýrských staveb a zabývá se požadavky na stabilitu, únosnost, použitelnost a trvanlivost těchto prvků. Netýká se pilot betonovaných na místě, které jsou provedeny jako plovoucí piloty. Tato stavebně-technická norma, na rozdíl od podobných norem této skupiny, má "jen" cca 32 stran. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Úvod, kapitolu 2 - Zásady navrhování, kapitolu 3 - Vlastnosti materiálů, kapitolu 4 - Návrh průřezů a prvků, kapitolu 5 - Konstrukční ustanovení, kapitolu 6 - Výstavba a úroveň prací a kapitolu 7 - Operativní řízení jakosti. Dále norma uvádí Dodatky 1 až 4 a Informativní dodatky. ČSN P ENV 1992-3 (73 1210) byla vydána v únoru 2000.

Označení ČSN P ENV 1992-3 (731210)
Katalogové číslo 58081
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 2. 2000
Datum účinnosti 1. 3. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963580814
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 1992-1-1 (731201)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo