Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN 36 1559-1 Elektrické ruční nářadí - Část I: Všeobecné specifikace
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)

ČSN 36 1559-1 (361559) Zrušená norma

Elektrické ruční nářadí - Část I: Všeobecné specifikace

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí

ICS: 25.140.20 Elektrická nářadí

Označení ČSN 36 1559-1 (361559)
Katalogové číslo 57811
Cena 550 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 2. 2000
Datum účinnosti 1. 3. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963578118
Norma byla zrušena k 1. 9. 2016
Tato norma nahradila ČSN 36 1550-1 (361550) z června 1989
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Tato norma obsahuje harmonizační dokument HD 400.1 S1:1980 a HD 400.1 S1:1980/A1:1991, který je převzetím mezinárodní normy CEE 20, Část I, 1973 s modifikacemi. Tato norma platí pro ruční, elektrickým motorem nebo magneticky poháněné nářadí, určené pro používání v místnostech nebo mimo místnosti. Poznámky: Tato norma platí pro ruční, elektrickým motorem poháněné nářadí, dále uváděné jen jako nářadí, které může být též upevněno do stojanu a používáno jako pevné nářadí bez jakékoliv změny nářadí samotného. Norma platí pro nářadí o jakémkoliv kmitočtu. Norma platí také, přichází-li to v úvahu, pro druhy nářadí neuvedené v Části II Zvláštní specifikace a pro nářadí založené na úplně nových principech. Též norma platí pro nářadí se zabudovaným elektrickým topným článkem, avšak takové nářadí má rovněž splňovat požadavky příslušných norem EN nebo CENELEC HD, pokud existují, nebo v ostatních případech publikace CEE 11, pokud je její použití vhodné. Pro nářadí určené k používání tam, kde převládají zvláštní podmínky, jako např. na lodích nebo ve vozidlech, nebo v nebezpečném prostředí, jako je např. prostředí výbušné, mohou být požadovány zvláštní konstrukce. Upozorňuje se na skutečnost, že v mnoha zemích existují další předpisy vydané národními orgány odpovědnými za ochranu zdraví při práci. Tato norma stanovuje především požadavky na bezpečnost, obsahuje však také některé požadavky na odrušení rozhlasu a televize za podmínek normálního používání. Norma uvádí následující kapitoly: kapitolu 1 - Rozsah platnosti, kapitolu 2 - Definice, kapitolu 3 - Všeobecný požadavek, kapitolu 4 - Všeobecně ke zkouškám, kapitolu 5 - Jmenovité hodnoty, kapitolu 6 - Třídění, kapitolu 7 - Značení, kapitolu 8 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, kapitolu 9 - Rozběh, kapitolu 10 - Příkon a proud, kapitolu 11 - Oteplení, kapitolu 12 - Unikající proud, kapitolu 13 - Odrušení rozhlasu a televize, kapitolu 14 - Odolnost proti vlhku, kapitolu 15 - Izolační odpor a elektrická pevnost, kapitolu 16 - Trvanlivost, kapitolu 17 - Abnormální činnost, kapitolu 18 - Mechanické nebezpečí, kapitolu 19 - Mechanická pevnost, kapitolu 20 - Konstrukce, kapitolu 21 - Součásti, kapitolu 22 - Vnitřní vedení, kapitolu 23 - Připojení k napájecímu zdroji a vnější pohyblivé přívody, kapitolu 24 - Svorky pro vnější vodiče, kapitolu 25 - Ochranné spojení se zemí, kapitolu 26 - Šrouby a spoje, kapitolu 27 - Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolací, kapitolu 28 - Odolnost proti teplu, ohni a plazivým proudům a kapitolu 29 - Odolnost proti korozi. Konečně norma uvádí Přílohu I a informativní Přílohu II. ČSN 36 1559-1 byla vydána v únoru 2000. Touto normou se nahrazuje ČSN 36 1550-1 z dubna 1988.

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 361559-1
  • ČSN 36 15 59-1