ČSN EN 381-4 (832770)

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 4: Zkušební metody pro ochranné rukavice proti pořezání řetězovou pilou

ČSN EN 381-4 Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 4: Zkušební metody pro ochranné rukavice proti pořezání řetězovou pilou
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 381-4:1999. Evropská norma EN 381-4:1999 má status české technické normy. (ČSN) EN 381 zahrnuje konkrétně tyto části: Část 1: Zařízení ke zkoušení odolnosti proti pořezání řetězovou pilou, Část 2: Zkušební metody pro ochranu nohou, Část 3: Zkušební metody pro obuv, Část 4: Zkušební metody pro ochranné rukavice proti pořezání řetězovou pilou, Část 5: Požadavky na ochranu nohou, Část 6: (neuvedena), Část 7: Požadavky pro ochranné rukavice proti pořezání řetězovou pilou, Část 8: Zkušební metody pro ochranné kamaše proti pořezání řetězovou pilou a Část 9: Požadavky pro ochranné kamaše proti pořezání řetězovou pilou. Tato čtvrtá část evropské normy (ČSN) EN 381 stanoví požadavky na zkušební vzorky, na přípravu ke zkouškám a zkoušení rukavic, které jsou určeny pro zajištění ochrany proti pořezání ručními řetězovými pilami. Norma dále stanoví metody měření ochranné plochy, zkušební zařízení a postup zkoušek pro stanovení odolnosti proti pořezání a praktickou zkoušku pro stanovení činitele uchopení popsaného v EN 381-7 (v ČR zavedena jako ČSN EN 381-7). Norma obsahuje následující kapitoly: Kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Zkušební vzorky, kapitolu 5 - Příprava, kapitolu 6 - Kontrola ochranné plochy, kapitolu 7 - Zkušební zařízení, kapitolu 8 - Postup zkoušky, kapitolu 9 - Ergonomické vlastnosti a kapitolu 10 - Protokol o zkoušce. Za pozornost stojí informativní Příloha ZA (což je jediná příloha k normě), kde je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU 89/686 /EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU." Ustanovení této normy stanoví zkušební metody pro odpovídající požadavky EN 381-7 na podporu splnění podstatných požadavků uvedených v 3.3, příloha II, Směrnice EU 89/686/EHS. Shoda s ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO/EFTA ". Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 381-4 (83 2770) byla vydána v únoru 2000.

Označení ČSN EN 381-4 (832770)
Katalogové číslo 58213
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 2000
Datum účinnosti 1. 3. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963582139
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 381-2 (832770)
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil. Část 2: Zkušební metody pro ochranu nohou

ČSN EN 381-5 (832770)
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil. Část 5: Požadavky pro ochranu nohou

ČSN EN 381-7 (832770)
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 7: Požadavky na ochranné rukavice proti pořezání řetězovou pilou