Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z července 1999

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
56350

ČSN EN 1032/změna A1 (011425) - červenec 1999

Vibrace - Zkoušení mobilních strojů pro účely určení emisní hodnoty celkových vibrací - Všeobecně

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
56349

ČSN EN ISO 13090-1 (011432) - červenec 1999

Vibrace a rázy - Pokyny pro bezpečnostní hlediska zkoušek a pokusů na lidech - Část 1: Expozice celkovým vibracím a opakovaným rázům

340 Kč vč. DPH
56165

ČSN EN 1746 (011628) - červenec 1999

Bezpečnost strojů - Návod pro navrhování kapitol o hluku v bezpečnostních normách

230 Kč vč. DPH
56388

ČSN 07 0240/změna Z6 (070240) - červenec 1999

Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení

32 Kč vč. DPH
56387

ČSN 07 0245/změna Z4 (070245) - červenec 1999

Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Teplovodní kotle do výkonu 50 kW. Technické požadavky. Zkoušení

32 Kč vč. DPH
56324

ČSN EN 303-3 (075303) - červenec 1999

Kotle pro ústřední vytápění - Část 3: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva - Sestava kotlového tělesa a hořáku s ventilátorem

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 12.04t, Oprava 1 12.06t


650 Kč vč. DPH
55415

ČSN EN ISO 5198 (110032) - červenec 1999

Odstředivá diagonální a axiální čerpadla - Předpisy pro zkoušky hydraulických výkonových parametrů - Přesná třída

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
56530

ČSN ISO 1074/Oprava 1 (268806) - červenec 1999

Čelní zdvižné vidlicové vozíky - Zkoušky stability

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
55076

ČSN EN 3917 (312651) - červenec 1999

Letectví a kosmonautika - Slitina niklu NI - B41201 (NiCr14Si5B3C) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Prášek nebo pasta

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
55075

ČSN EN 3918 (312652) - červenec 1999

Letectví a kosmonautika - Slitina niklu NI - B41201 (NiCr14Si5B3C) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Páska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
55074

ČSN EN 3919 (312653) - červenec 1999

Letectví a kosmonautika - Slitina niklu NI - B41202 (NiCr14Si5B3) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Amorfní folie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
55073

ČSN EN 3922 (312654) - červenec 1999

Letectví a kosmonautika - Slitina niklu NI - B41203 (NiCr7Si5B3) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Boridová folie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
55072

ČSN EN 3924 (312655) - červenec 1999

Letectví a kosmonautika - Slitina niklu NI - B41203 (NiCr7Si5B3) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Páska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
55069

ČSN EN 3928 (312656) - červenec 1999

Letectví a kosmonautika - Slitina niklu NI - B40001 (NiSi5B3) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Páska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
55070

ČSN EN 3931 (312657) - červenec 1999

Letectví a kosmonautika - Slitina niklu NI - B31001 (NiCr19Si10) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Páska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
55071

ČSN EN 3940 (312658) - červenec 1999

Letectví a kosmonautika - Slitina niklu NI - B46001 (NiCo20Si5B3) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Páska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
55068

ČSN EN 3944 (312659) - červenec 1999

Letectví a kosmonautika - Slitina niklu NI - B41204 (NiCr13Si4B3) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Páska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
55067

ČSN EN 3947 (312660) - červenec 1999

Letectví a kosmonautika - Slitina niklu NI - B15701 (NiPd34Au30) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Válcovaná fólie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
55063

ČSN EN 3948 (312661) - červenec 1999

Letectví a kosmonautika - Slitina niklu NI - B15701 (NiPd34Au30) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Drát

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
55064

ČSN EN 4105 (312662) - červenec 1999

Letectví a kosmonautika - Slitina niklu NI - B40002 (NiSi4B2) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Páska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
55445

ČSN ISO 9256 (313119) - červenec 1999

Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou velkou, normálním nebo odlehčeným dříkem, dlouhým MJ závitem, kovové, povlakované nebo nepovlakované - Pevnostní třída: 1100 MPa - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
55454

ČSN ISO 9254 (313191) - červenec 1999

Letectví a kosmonautika - Šrouby s drážkovanou hlavou, s normálním dříkem nebo s dříkem o středním průměru, s dlouhým MJ závitem, kovové, povlakované nebo nepovlakované - Pevnostní třída menší nebo rovna 1100 MPa - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
55449

ČSN ISO 12268 (313324) - červenec 1999

Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice nízké, s redukovaným rozměrem pro klíč, s MJ závitem - Třída: 450 MPa/425 °C, 600 MPa/315 °C, 900 MPa/730 °C a 1100 MPa/600 °C - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
55447

ČSN ISO 9199 (313349) - červenec 1999

Letectví a kosmonautika - Samojistné dvanáctihranné matice - Třída: 1100 MPa/650 °C, 1250 MPa/760 °C, 1550 MPa/235 °C a 1550 MPa/650 °C - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
55429

ČSN ISO 13589 (313360) - červenec 1999

Letectví a kosmonautika - Samojistné dvanáctihranné matice s válcovým zahloubením a MJ závitem - Třída : 1100 MPa/425 °C, 1210 MPa/425 °C, 1210 MPa/730 °C a 1550 MPa/600 °C - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
55455

ČSN ISO 4147 (313368) - červenec 1999

Letectví a kosmonautika - Šestihranné korunové matice s MJ závitem, metrická řada - Třída 600 MPa/120 °C, 900 MPa/425 °C, 1100 MPa/650 °C, 1550 MPa/600 °C - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
55451

ČSN ISO 10096 (313370) - červenec 1999

Letectví a kosmonautika - Korunové matice šestihranné, nízké, redukovaný rozměr pro klíč, s MJ závitem - Třída: 450 MPa/425 °C, 600 MPa/315 °C, 900 MPa/235 °C a 1100 MPa/600 °C - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
55476

ČSN ISO 245 (313503) - červenec 1999

Letectví a kosmonautika - Pojišťovací drát - Průměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
55428

ČSN ISO 12274 (313585) - červenec 1999

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, samostavitelné, posuvné, jednostranné, s MJ závitem - Třída: 900 MPa/235 °C, 900 MPa/315 °C, 900 MPa/425 °C - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
55475

ČSN ISO 8280 (314350) - červenec 1999

Letectví a kosmonautika - Nýty plné, s ploskovypuklou hlavou, kovové, povlakované nebo nepovlakované - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
55474

ČSN ISO 3230 (314351) - červenec 1999

Letectví a kosmonautika - Nýty plné s plochou zápustnou hlavou, s úhlem 100°, s kompenzátorem, kovové, povlakované nebo nepovlakované - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
55266

ČSN EN 61000-4-2/změna A1 (333432) - červenec 1999

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-2: Zkušební a měřicí technika - Elektrostatický výboj - zkouška odolnosti

Změna byla zrušena k 1. březnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
54485

ČSN EN 60870-6-502 (334660) - červenec 1999

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 502: Definice protokolu TASE.1

440 Kč vč. DPH
55020

ČSN EN 61334-3-21 (334730) - červenec 1999

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 3: Požadavky na přenos signálů po hlavním vedení - Oddíl 21: Kapacitní vazební zařízení připojená mezi fáze izolované soustavy středního napětí

230 Kč vč. DPH
56344

ČSN EN 60455-1 (346571) - červenec 1999

Pryskyřice z reaktivních směsí pro elektrickou izolaci - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

190 Kč vč. DPH
56330

ČSN EN 61395 (347474) - červenec 1999

Vodiče venkovního elektrického vedení - Postup zkoušky tečením u lanovaných vodičů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

350 Kč vč. DPH
56130

ČSN 34 7614-1 (347614) - červenec 1999

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 1: Všeobecné požadavky

340 Kč vč. DPH
55505

ČSN EN 61558-1/změna A1 (351330) - červenec 1999

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
56280

ČSN EN 60146-1-1/změna A1 (351530) - červenec 1999

Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-1: Stanovení základních požadavků

Změna byla zrušena k 1. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
52989

ČSN EN 61242 (354530) - červenec 1999

Elektrická příslušenství - Navijáky prodlužovacích přívodů pro domovní a podobné použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.08t, A2 7.16t, A13 12.17t


860 Kč vč. DPH
56368

ČSN EN 61038/změna Z1 (356121) - červenec 1999

Měření elektřiny - Ovládání tarifu a zatížení - Vlastní požadavky na spínací hodiny

Změna byla zrušena k 1. červenci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
54623

ČSN EN 62053-31 (356132) - červenec 1999

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 31: Impulzní výstupní zařízení elektromechanických a elektronických elektroměrů (pouze dvouvodičových)

230 Kč vč. DPH
54622

ČSN EN 62053-61 (356133) - červenec 1999

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 61: Spotřeba a požadavky na napětí

190 Kč vč. DPH
56300

ČSN EN 60110-1 (358223) - červenec 1999

Silové kondenzátory pro tepelná indukční zařízení - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

570 Kč vč. DPH
56283

ČSN EN 60679-5 (358433) - červenec 1999

Oscilátory hodnocené jakosti řízené křemenným krystalem - Část 5: Dílčí specifikace - Kvalifikační schválení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
56282

ČSN EN 60679-5-1 (358433) - červenec 1999

Oscilátory hodnocené jakosti řízené křemenným krystalem - Část 5-1: Vzorová předmětová specifikace - Kvalifikační schválení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
56149

ČSN EN 61290-6-1 (359271) - červenec 1999

Optické vláknové zesilovače - Základní specifikace - Část 6-1: Zkušební metody parametrů pronikání čerpacího výkonu - Optický demultiplexor

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
54019

ČSN EN 60984/změna A11 (359715) - červenec 1999

Rukávy z izolačního materiálu pro práce pod napětím

190 Kč vč. DPH
56705

ČSN EN 60598-2-22/změna Z1 (360600) - červenec 1999

Svietidlá. Časť 2: Osobitné požiadavky. Oddiel 22: Svietidlá na núdzové osvetlenie

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
56182

ČSN EN 50049-1/změna A1 (367517) - červenec 1999

Požadavky na propojení domácích a podobných elektronických zařízení - Peritelevizní konektor

125 Kč vč. DPH
56186

ČSN EN 50157-1 (367518) - červenec 1999

Požadavky na propojení domácích a podobných elektronických zařízení: AV spoj - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
56187

ČSN EN 50157-2-2 (367518) - červenec 1999

Požadavky na propojení domácích a podobných elektronických zařízení: AV spoj - Část 2-2: Základní systémově orientované příkazy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
56188

ČSN EN 50157-2-3 (367518) - červenec 1999

Požadavky na propojení domácích a podobných elektronických zařízení: AV spoj - Část 2-3: Systémově orientované aplikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
56190

ČSN EN 61146-4 (367550) - červenec 1999

Obrazové kamery (PAL/SECAM/NTSC) - Metody měření - Část 4: Automatické funkce obrazových kamer a kamer se záznamem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
56195

ČSN EN 61834-1 (368553) - červenec 1999

Záznam - Kazetové videomagnetofony pro záznam digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm pro neprofesionální účely (systémy 525/60, 625/50, 1125/60 a 1250/50) - Část 1: Všeobecné specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.02t


Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč vč. DPH
56196

ČSN EN 61834-2 (368553) - červenec 1999

Záznam - Kazetové videomagnetofony pro záznam digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm pro neprofesionální účely (systémy 525/60, 625/50, 1125/60 a 1250/50) - Část 2: Formát SD pro systémy 525/60 a 625/50

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
56197

ČSN EN 61834-4 (368553) - červenec 1999

Záznam - Kazetové videomagnetofony pro záznam digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm pro neprofesionální účely (systémy 525/60, 625/50, 1125/60 a 1250/50) - Část 4: Zhuštěná tabulka záhlaví a obsahy

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.11t


Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

1 740 Kč vč. DPH
56199

ČSN EN 61834-5 (368553) - červenec 1999

Záznam - Kazetové videomagnetofony pro záznam digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm pro neprofesionální účely (systémy 525/60, 625/50, 1125/60 a 1250/50) - Část 5: Znakový informační systém

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
56200

ČSN EN 61835 (368554) - červenec 1999

Kazetové videomagnetofony pro záznam digitálního složkového obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 12,65 mm (0,5 in) - Formát D5

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
56416

ČSN ISO/IEC 13962 (369357) - červenec 1999

Informační technologie - Výměna dat prostřednictvím zásobníků 12,7 mm široké, 112-stopé magnetické pásky - Formát DLT 2

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč vč. DPH
56412

ČSN ISO/IEC 15780 (369377) - červenec 1999

Informační technologie - Zásobník 8 mm široké magnetické pásky - Šikmý záznam - Formát AIT-1

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč vč. DPH
56414

ČSN ISO/IEC 15521 (369378) - červenec 1999

Informační technologie - Zásobník 3,81 mm široké magnetické pásky určený pro výměnu informací - Šikmý záznam - Formát DDS-3 používající pásky délky 125 m

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč vč. DPH
56413

ČSN ISO/IEC 15731 (369380) - červenec 1999

Informační technologie - Kazeta 12,65 mm široké magnetické pásky určená pro výměnu informací - Šikmý záznam - Formát DTF-1

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč vč. DPH
56415

ČSN ISO/IEC 14517 (369431) - červenec 1999 aktuální vydání

Informační technologie - Kazety s optickými disky o průměru 130 mm pro výměnu informací - Kapacita: 2,6 GBytu na kazetě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč vč. DPH
56241

ČSN ISO/IEC 10175-1 +Cor.1 (369829) - červenec 1999

Informační technologie - Textové a kancelářské systémy - Aplikace pro tisk dokumentů (DPA) - Část 1: Definice a procedury abstraktní služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč vč. DPH
56242

ČSN ISO/IEC 10175-2 (369829) - červenec 1999

Informační technologie - Textové a kancelářské systémy - Aplikace pro tisk dokumentů (DPA) - Část 2: Specifikace protokolu

230 Kč vč. DPH
56430

ČSN ISO/IEC 13714 (369835) - červenec 1999

Informační technologie - Zpracování dokumentů a související komunikace - Uživatelské rozhraní k telefonním službám - Aplikace zpracování hlasových zpráv

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
56230

ČSN ISO/IEC 11518-3 (369901) - červenec 1999

Informační technologie - Vysoce výkonné paralelní rozhraní - Část 3: Zapouzdření datových jednotek protokolu řízení logického spoje podle ISO/IEC 8802-2 (IEEE Std 802.2) (HIPPI-LE)

340 Kč vč. DPH
56407

ČSN ISO/IEC 14863 (369937) - červenec 1999

Informační technologie - Systémově nezávislý datový formát (SIDF)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
56450

ČSN 42 1303/změna Z1 (421303) - červenec 1999

Neželezné kovy a slitiny. Všeobecné požadavky k odběru a přípravě vzorků pro chemický rozbor

32 Kč vč. DPH
56102

ČSN EN 12060 (421303) - červenec 1999

Zinek a slitiny zinku - Metody odběru vzorků - Specifikace

190 Kč vč. DPH
56449

ČSN EN 1179/změna Z1 (421382) - červenec 1999

Zinek a slitiny zinku - Primární zinek

Změna byla zrušena k 1. únoru 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
55305

ČSN EN 603-1 (421441) - červenec 1999

Hliník a slitiny hliníku - Tvářené přířezy pro kování - Část 1: Technické dodací předpisy

190 Kč vč. DPH
55304

ČSN EN 604-1 (421442) - červenec 1999

Hliník a slitiny hliníku - Lité přířezy pro kování - Část 1: Technické dodací předpisy

190 Kč vč. DPH
56104

ČSN EN 1753 (421484) - červenec 1999

Hořčík a slitiny hořčíku - Ingoty a odlitky ze slitin hořčíku

230 Kč vč. DPH
56111

ČSN EN 1592-2 (424089) - červenec 1999

Hliník a slitiny hliníku - Vysokofrekvenčně svařované trubky - Část 2: Mechanické vlastnosti

230 Kč vč. DPH
55303

ČSN EN 604-2 (427206) - červenec 1999

Hliník a slitiny hliníku - Lité přířezy pro kování - Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tvaru

125 Kč vč. DPH
56346

ČSN ISO 6478 (463093) - červenec 1999

Arašídy - Specifikace

190 Kč vč. DPH
56435

ČSN 46 6113/změna Z2 (466113) - červenec 1999

Kontrola užitkovosti skotu

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
55406

ČSN ENV 12140 (560432) - červenec 1999

Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení poměru stabilního izotopu uhlíku (13C/12C) v cukrech ovocných šťáv - Metoda izotopové hmotnostní spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
55407

ČSN ENV 12141 (560433) - červenec 1999

Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení poměru stabilního izotopu kyslíku (18O/16O) ve vodě ovocných šťáv - Metoda izotopové hmotnostní spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
55408

ČSN ENV 12142 (560434) - červenec 1999

Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení poměru stabilního izotopu vodíku (2H/1H) ve vodě ovocných šťáv - Metoda izotopové hmotnostní spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
56205

ČSN ISO 7702 (568115) - červenec 1999

Sušené hrušky - Specifikace a metody zkoušení

230 Kč vč. DPH
56208

ČSN ISO 7703 (568116) - červenec 1999

Sušené broskve - Specifikace a metody zkoušení

230 Kč vč. DPH
55834

ČSN 56 8192 (568192) - červenec 1999

Švestky sušené

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.05t


222 Kč vč. DPH
55835

ČSN 56 8193 (568193) - červenec 1999

Rozinky

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.05t


222 Kč vč. DPH
56442

ČSN 58 0510/změna Z8 (580510) - červenec 1999

Koření tropické a subtropické

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
56441

ČSN 58 0511/změna Z3 (580511) - červenec 1999

Mletá kořeninová paprika. Norma jakosti

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
56154

ČSN ISO 7386 (580531) - červenec 1999

Anýz (Pimpinella anisum Linnaeus) - Specifikace

125 Kč vč. DPH
56155

ČSN ISO 7927-1 (580533) - červenec 1999

Fenykl (semeno) celý nebo mletý (práškový) - Část 1: Fenykl (semeno) (Foeniculum vulgare P. Miller var. vulgare) - Specifikace

190 Kč vč. DPH
56156

ČSN ISO 972 (580534) - červenec 1999

Kayenský pepř (chillies) celý nebo mletý (práškový) a paprika kořeninová pálivá celá nebo mletá (prášková) - Specifikace

190 Kč vč. DPH
56092

ČSN EN ISO 6186 (640109) - červenec 1999

Plasty - Stanovení sypatelnosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
52597

ČSN EN 1236 (654807) - červenec 1999 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení sypné hmotnosti (volné)

125 Kč vč. DPH
52599

ČSN EN 1237 (654808) - červenec 1999 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení sypné hmotnosti (setřesné)

125 Kč vč. DPH
56417

ČSN 65 6005/změna Z2 (656005) - červenec 1999

Ropa a ropné výrobky. Vzorkovanie

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
56345

ČSN EN ISO 3262-1 (671300) - červenec 1999

Plniva pro nátěrové hmoty - Specifikace a metody zkoušení - Část 1: Úvod a všeobecné zkušební metody

190 Kč vč. DPH
55378

ČSN EN 1097-3 (721194) - červenec 1999

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 3: Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.01t


262 Kč vč. DPH
56363

ČSN EN 993-7 (726020) - červenec 1999

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 7: Stanovení pevnosti v ohybu za zvýšené teploty

190 Kč vč. DPH
56364

ČSN EN 1094-2 (726080) - červenec 1999

Žárovzdorné výrobky izolační - Část 2: Klasifikace tvarových výrobků

190 Kč vč. DPH
56365

ČSN EN 1094-6 (726080) - červenec 1999

Žárovzdorné výrobky izolační - Část 6: Stanovení trvalých délkových změn v žáru tvarových výrobků

190 Kč vč. DPH
56526

ČSN 73 8106/změna Z3 (738106) - červenec 1999

Ochranné a záchytné konstrukce

32 Kč vč. DPH
55086

ČSN EN ISO 4047 (792012) - červenec 1999

Usně - Stanovení celkového sulfátového popela a vodou nerozpustného sulfátového popela

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
56384

ČSN ISO 4045/změna Z1 (793878) - červenec 1999

Usně. Stanovení pH

Změna byla zrušena k 1. září 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
56400

ČSN EN ISO 9241-13 (833582) - červenec 1999

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 13: Vedení uživatelů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.00t


370 Kč vč. DPH
56245

ČSN ETS 300 019-2-3/změna A2 (872001) - červenec 1999

Navrhování zařízení (EE). Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení. Část 2-3: Specifikace zkoušek vlivu prostředí. Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

340 Kč vč. DPH
55929

ČSN ETS 300 557 ed. 10 (872628) - červenec 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 4.21.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
56019

ČSN ETS 300 142 ed. 1 (873604) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) a jiné digitální telekomunikační sítě - Přenos netelefonních signálů - Videokodek pro audiovizuální služby s rychlostí p x 64 kbit/s

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55935

ČSN ETS 300 650 ed. 1 (873605) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Indikace čekající zprávy (MWI) - doplňková služba - Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55931

ČSN P I-ETS 300 819 ed. 1 (873606) - červenec 1999

Správa telekomunikační sítě (TMN) - Funkční specifikace správy využívání měřicích informací na rozhraní mezi operačním systémem a síťovým prvkem (OS/NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
55936

ČSN ETS 300 652 ed. 1/změna A2 (875058) - červenec 1999

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1 - Funkční specifikace

32 Kč vč. DPH
56246

ČSN ETS 300 717 ed. 1 (875087) - červenec 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pro zařízení analogových buňkových radiokomunikací - Pohyblivá a přenosná zařízení

440 Kč vč. DPH
55938

ČSN EN 301 240 V1.1.3 (875523) - červenec 1999

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil datových služeb (DSP) - Protokol spolupráce mezi dvěma body (PPP) pro přístup k internetu a všeobecný multiprotokol přenosu datagramu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55885

ČSN EN 300 052-1 V1.2.4 (877005) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55886

ČSN EN 300 052-2 V1.2.4 (877005) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55887

ČSN EN 300 052-3 V1.2.4 (877005) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55889

ČSN EN 300 052-4 V1.2.4 (877005) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementace protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55888

ČSN EN 300 052-5 V1.2.4 (877005) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55890

ČSN EN 300 052-6 V1.2.4 (877005) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
55891

ČSN EN 300 055-1 V1.2.4 (877007) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přenosnost koncového zařízení (TP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55892

ČSN EN 300 055-2 V1.2.4 (877007) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přenosnost koncového zařízení (TP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55893

ČSN EN 300 058-1 V1.2.4 (877009) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Čekání na spojení (CW) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55895

ČSN EN 300 058-2 V1.2.4 (877009) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Čekání na spojení (CW) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55896

ČSN EN 300 058-3 V1.2.4 (877009) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Čekání na spojení (CW) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55898

ČSN EN 300 058-4 V1.2.4 (877009) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Čekání na spojení (CW) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55897

ČSN EN 300 058-5 V1.2.4 (877009) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Čekání na spojení (CW) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55899

ČSN EN 300 058-6 V1.2.4 (877009) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Čekání na spojení (CW) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55902

ČSN EN 300 061-1 V1.2.4 (877011) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Subadresování (SUB) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55903

ČSN EN 300 061-2 V1.2.4 (877011) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Subadresování (SUB) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55904

ČSN EN 300 061-3 V1.2.4 (877011) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Subadresování (SUB) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55900

ČSN EN 300 061-4 V1.2.4 (877011) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Subadresování (SUB) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55905

ČSN EN 300 061-5 V1.2.4 (877011) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Subadresování (SUB) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55901

ČSN EN 300 061-6 V1.2.4 (877011) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Subadresování (SUB) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55958

ČSN EN 300 093-1 V1.2.4 (877016) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55959

ČSN EN 300 093-2 V1.2.4 (877016) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55957

ČSN EN 300 093-3 V1.2.4 (877016) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55960

ČSN EN 300 093-4 V1.2.4 (877016) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
55956

ČSN EN 300 093-5 V1.2.4 (877016) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55961

ČSN EN 300 093-6 V1.2.4 (877016) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
55965

ČSN EN 300 097-1 V1.2.4 (877018) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55964

ČSN EN 300 097-2 V1.2.4 (877018) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55966

ČSN EN 300 097-3 V1.2.4 (877018) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55963

ČSN EN 300 097-4 V1.2.4 (877018) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55967

ČSN EN 300 097-5 V1.2.4 (877018) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55962

ČSN EN 300 097-6 V1.2.4 (877018) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
55970

ČSN EN 300 098-1 V1.2.4 (877019) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55971

ČSN EN 300 098-2 V1.2.4 (877019) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55969

ČSN EN 300 098-3 V1.2.4 (877019) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55972

ČSN EN 300 098-4 V1.2.4 (877019) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55968

ČSN EN 300 098-5 V1.2.4 (877019) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55973

ČSN EN 300 098-6 V1.2.4 (877019) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementace protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
55975

ČSN EN 300 122-1 V1.2.4 (877024) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Obecný protokol klávesnice pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55976

ČSN EN 300 122-2 V1.2.4 (877024) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Obecný protokol klávesnice pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55906

ČSN EN 300 130-1 V1.2.4 (877027) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Identifikace zlomyslného volání (MCID) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55912

ČSN EN 300 130-2 V1.2.4 (877027) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Identifikace zlomyslného volání (MCID) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
55913

ČSN EN 300 130-3 V1.2.4 (877027) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Identifikace zlomyslného volání (MCID) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
55915

ČSN EN 300 130-4 V1.2.4 (877027) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Identifikace zlomyslného volání (MCID) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
55914

ČSN EN 300 130-5 V1.2.4 (877027) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Identifikace zlomyslného volání (MCID) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
55916

ČSN EN 300 130-6 V1.2.4 (877027) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Identifikace zlomyslného volání (MCID) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
55920

ČSN EN 300 138-1 V1.3.4 (877030) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55919

ČSN EN 300 138-2 V1.3.4 (877030) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55921

ČSN EN 300 138-3 V1.3.4 (877030) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55918

ČSN EN 300 138-4 V1.3.4 (877030) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
55922

ČSN EN 300 138-5 V1.3.4 (877030) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55917

ČSN EN 300 138-6 V1.3.4 (877030) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55926

ČSN EN 300 141-1 V1.2.4 (877032) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55925

ČSN EN 300 141-2 V1.2.4 (877032) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55927

ČSN EN 300 141-3 V1.2.4 (877032) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55924

ČSN EN 300 141-4 V1.2.4 (877032) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
55928

ČSN EN 300 141-5 V1.2.4 (877032) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55923

ČSN EN 300 141-6 V1.2.4 (877032) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
55977

ČSN EN 300 182-1 V1.2.4 (877035) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55978

ČSN EN 300 182-2 V1.2.4 (877035) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55979

ČSN EN 300 182-3 V1.2.4 (877035) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55981

ČSN EN 300 182-4 V1.2.4 (877035) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
55980

ČSN EN 300 182-5 V1.2.4 (877035) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55982

ČSN EN 300 182-6 V1.2.4 (877035) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
55986

ČSN EN 300 185-1 V1.2.4 (877037) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55985

ČSN EN 300 185-2 V1.2.4 (877037) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55987

ČSN EN 300 185-3 V1.2.4 (877037) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55984

ČSN EN 300 185-4 V1.2.4 (877037) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
55988

ČSN EN 300 185-5 V1.2.4 (877037) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55983

ČSN EN 300 185-6 V1.2.4 (877037) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
55991

ČSN EN 300 188-1 V1.2.4 (877039) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55992

ČSN EN 300 188-2 V1.2.4 (877039) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55990

ČSN EN 300 188-3 V1.2.4 (877039) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55993

ČSN EN 300 188-4 V1.2.4 (877039) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
55989

ČSN EN 300 188-5 V1.2.4 (877039) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55994

ČSN EN 300 188-6 V1.2.4 (877039) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
56002

ČSN EN 300 359-1 V1.2.4 (877081) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
56001

ČSN EN 300 359-2 V1.2.4 (877081) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
56003

ČSN EN 300 359-3 V1.2.4 (877081) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
56000

ČSN EN 300 359-4 V1.2.4 (877081) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
56004

ČSN EN 300 359-5 V1.2.4 (877081) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
55995

ČSN EN 300 359-6 V1.2.4 (877081) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
56007

ČSN EN 300 210-1 V1.2.4 (877093) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Bezplatné volání (FPH) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
56008

ČSN EN 300 210-2 V1.2.4 (877093) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Bezplatné volání (FPH) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
56005

ČSN EN 300 210-3 V1.2.4 (877093) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Bezplatné volání (FPH) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
56006

ČSN EN 300 210-5 V1.2.4 (877093) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Bezplatné volání (FPH) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
56009

ČSN EN 300 286-1 V1.2.4 (877094) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
56010

ČSN EN 300 286-2 V1.2.4 (877094) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
56011

ČSN EN 300 286-3 V1.2.4 (877094) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
56012

ČSN EN 300 286-5 V1.2.4 (877094) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
56013

ČSN EN 300 745-1 V1.2.4 (877118) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Indikace čekající zprávy (MWI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
56014

ČSN EN 300 745-2 V1.2.4 (877118) - červenec 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Indikace čekající zprávy (MWI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55930

ČSN ETS 300 670 ed. 1 (877132) - červenec 1999

Inteligentní síť (IN) - Možnosti inteligentní sítě, soubor 1 (CS1) - Použití aplikačních protokolů inteligentní sítě (INAP) pro službu UPT souboru 1

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
56016

ČSN ETS 300 693 ed. 1/Z1 (879530) - červenec 1999

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Registrace polohy bezšňůrového koncového zařízení (CTRL) - doplňková služba

20 Kč vč. DPH
56017

ČSN EN 301 102 V1.1.1 (879542) - červenec 1999

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Funkce mapování pro použití základní služby v okruhovém módu a doplňkové služby meziuživatelské signalizace jako dvojice spojení na vyžádání mezi ústřednami PISN (PINX) (mapování/UUS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
56437

ČSN EN 797/Oprava 1 (977108) - červenec 1999

Výměna dat - Čárové kódy - Specifikace symboliky - "EAN/UPC"

Změna byla zrušena k 1. červenci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.