Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 1918-2 (386490) Zrušená norma

Systémy zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 2: Provozní požadavky pro zásobníky v ropných a plynových ložiscích

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3864 Předpisy pro rozvod plynu

ICS: 75.200 Zařízení pro dopravu a manipulaci s ropnými produkty a zemním plynem

Označení ČSN EN 1918-2 (386490)
Katalogové číslo 56320
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 7. 1999
Datum účinnosti 1. 8. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963563206
Norma byla zrušena k 1. 8. 2016
a nahrazena ČSN EN 1918-2 (386490)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 1918-2:1998. Evropská norma EN 1918-2:1998 má status české technické normy. (ČSN) EN 1918 obsahuje těchto pět částí: Část 1 - Provozní požadavky pro zásobníky v aquiferech, Část 2 - Provozní požadavky pro zásobníky v ropných a plynových ložiscích, Část 3 - Provozní požadavky pro zásobníky ve vyloužených solných kavernách, Část 4 - Provozní požadavky pro zásobníky v horninových kavernách, Část 5 - Provozní požadavky pro povrchová zařízení. Tato část normy specifikuje postupy a způsoby, které jsou bezpečné a přijatelné pro životní prostředí. Stanoví funkční požadavky pro projektování, výstavbu, zkoušení, schvalování, provoz a údržbu podzemních zásobníků plynu v ložiscích ropy a plynu až po ( a včetně) uzávěr na rameni kříže ústí sondy. Nezbytné povrchové technologie pro podzemní skladování plynu stanoví (ČSN) EN 1918-5. V tomto kontextu slovo "plyn" označuje jakékoliv plynné palivo, které je v plynném stavu při teplotě 15 °C a tlaku 1 bar, a které zůstává v plynném stavu v ložiskových podmínkách zásobníku. Tato evropská norma specifikuje běžné základní zásady pro systémy zásobování plynem. Uživatelé této evropské normy by si měli být vědomi toho, že mohou existovat v členských zemích CEN detailnější národní normy a/nebo zákony. U této normy se předpokládá její aplikování společně s těmito národními normami a/nebo zákony a nenahrazuje je. Poznámka recenzenta: V normě nejsou uvedeny příklady takových národních norem nebo zákonů (předpisů). U této normy se nepředpokládá její zpětná aplikace na již stávající zařízení. Norma se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Definice, kapitola 3 - Všeobecně, kapitola 4 - Projektování, kapitola 5 - Výstavba, kapitola 6 - Zkoušení a uvádění do provozu, kapitola 7 - Provoz monitorování a uvádění do provozu. ČSN EN 1918-2 (38 6490) byla vydána v červenci 1999.

Další příbuzné normy

ČSN EN 1918-1 (386490)
Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 1: Doporučení pro zásobníky v aquiferech

ČSN EN 1918-3 (386490)
Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 3: Doporučení pro zásobníky ve vyloužených solných kavernách

ČSN EN 1918-4 (386490)
Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 4: Doporučení pro zásobníky v horninových kavernách

ČSN EN 1918-5 (386490)
Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 5: Doporučení pro povrchová zařízení