Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN 737-1 Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN 737-1 (852761) Zrušená norma

Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8527 Zdravotnické zařízení

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Označení ČSN EN 737-1 (852761)
Katalogové číslo 56038
Cena 340 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 7. 1999
Datum účinnosti 1. 8. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963560380
Změny a opravy Oprava 1 6.00t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2009
a nahrazena ČSN EN ISO 9170-1 (852761)
Tato norma nahradila ČSN 38 6473 (386473) z června 1984

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 737-1:1998. Evropská norma EN 737-1:1998 má status české technické normy. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak, Část 2: Odpadní soustavy systému odvodu anestetických plynů, Část 3: Potrubí pro stlačené medicinální plyny a podtlak, Část 4: Terminální jednotky pro systémy odvodu anestetických plynů, Část 5: Koncentrátory kyslíku a Část 6: Rozměry zástrček pro terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak. Tato první část evropské normy stanoví požadavky na terminální jednotky určené k použití v potrubních rozvodech medicinálních plynů specifikovaných v prEN 737-3 (nahrazena EN 737-3, která v ČR zavedena jako ČSN EN 737-3), které se používají s následujícími medicinálními plyny: - kyslík, - oxid dusný, - vzduch pro dýchání, - oxid uhličitý, - směs kyslíku s oxidem dusným (50% (obj.) kyslíku/50% (obj.) oxidu dusného), - vzduch pro pohon chirurgických nástrojů, - dusík pro pohon chirurgických nástrojů, - podtlak. Tato první část je zejména určena k tomu, aby se zajistilo, že sestavy terminálních jednotek jsou specifické pro určitý plyn, a aby se zabránilo jejich záměně mezi různými plyny. Tato první část evropské normy také stanoví požadavky na: - terminální jednotky pro napájecí a odpadní vzduch pro pohon chirurgických nástrojů, - zástrčky určené pro připojení k připojovacímu místu specifickému pro určitý plyn, které je součástí terminální jednotky. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Terminologie, kapitolu 5 - Všeobecné požadavky, kapitolu 6 - Zkušební metody, kapitolu 7 - Značení, barevné označení a balení a kapitolu 8 - Informace poskytované výrobcem. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B, normativní Přílohu C a informativní Přílohu ZA. V této Příloze ZA se uvádí: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU 93/42/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který je zahrnut (které jsou zahrnuty) do předmětu této normy se mohou vztahovat jiné požadavky a jiné směrnice EU. Následující ustanovení této normy, uvedené v tabulce ZA. 1, podporují splnění podstatných požadavků Směrnice 93/42/EHS. Shoda s uvedenými ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a souvisejících předpisů ESVO (EFTA)". Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 737-1 (85 2761) byla vydána v červenci 1999.