1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 50131-1 (334590) Zrušená norma

Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 1: Všeobecné požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50131-1:1997. Evropská norma EN 50131-1:1997 má status české technické normy. EN 50131 se bude skládat z následujících částí pod společným názvem "Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovací systémy:" Část 1: Všeobecné požadavky, Část 2-1: Čidla společné požadavky, Část 2-2: Prostorová čidla, Část 2-3: Plošná čidla, Část 2-4: Lineární čidla, Část 2-5: Bodová čidla, Část 3: Ústředny, Část 4: Signalizační zařízení, Část 5: ( reservováno), Část 6: Napájecí zařízení a Část 7: Pokyny pro aplikace. Tato první část normy uvádí požadavky pro elektrické zabezpečovací systémy (dále jen EZS) při použití specifických nebo nespecifických pevně zabudovaných propojovacích vedení nebo bezdrátového spojení. Norma neobsahuje požadavky na EZS pro venkovní aplikace. Lze je (tj. ty venkovní aplikace) však také použít na komponenty EZS instalované v budově, které se normálně instalují na vnější plášť budovy. Norma specifikuje požadavky na provedení nainstalovaných EZS, ale neobsahuje požadavky pro návrh, projekci, instalaci, provoz a údržbu. Tyto požadavky se týkají EZS mající společné prostředky detekce, vzájemného propojování, ovládání, komunikace a napájecích zdrojů s jinými systémy. Provoz daného EZS nesmí být nepříznivě ovlivněn jinými systémy. V normě jsou specifikovány požadavky pro komponenty EZS příslušné klasifikace prostředí. Klasifikace popisuje prostředí, ve kterém se předpokládá, že komponent EZS v souladu se svým provedením bude pracovat. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice a zkratky, kapitolu 4 - Atributy systému, kapitolu 5 - Komponenty systému, kapitolu 6 - Stupně zabezpečení, kapitolu 7 - Klasifikace prostředí, kapitolu 8 - Funkční požadavky, kapitolu 9 - Napájecí zdroj, kapitolu 10 - Provozní spolehlivost, kapitolu 11 - Funkční spolehlivost, kapitolu 12 - Požadavky na okolní prostředí, kapitolu 13 - Elektrická bezpečnost, kapitolu 14 - Dokumentace a kapitolu 15 - Značení/identifikace. Dále norma uvádí normativní Přílohu A, informativní Přílohy B, NA a tabulky 1 až 17. ČSN EN 50131-1 (33 4590) byla vydána v červenci 1999.

Označení ČSN EN 50131-1 (334590)
Katalogové číslo 53574
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 7. 1999
Datum účinnosti 1. 8. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963535746
Změny a opravy Z1 9.00t, Oprava 1 11.02t, Z2 5.05t, Z3 8.05t, Z4 12.05t, Z5 3.06t, Oprava 3 10.06t, Z6 4.07t, Z7 1.08t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2009
a nahrazena ČSN EN 50131-1 ed. 2 (334591)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50131-1 ed. 2 (334591)
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky

ČSN EN 50131-10 (334591)
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 10: Aplikace specifických požadavků na komunikátor ve střeženém prostoru (SPT)

ČSN EN 50131-13 (334591)
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 13: Pyrotechnická zatemňovací bezpečnostní zařízení

ČSN EN 50131-2-10 (334591)
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-10: Detektory narušení - Detektory stavu otevření (magnetické kontakty)

ČSN EN 50131-2-2 ed. 2 (334591)
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory

ČSN EN 50131-2-3 (334591)
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory

ČSN EN 50131-2-4 (334591)
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory

ČSN EN 50131-2-4 ed. 2 (334591)
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory

ČSN EN 50131-2-5 (334591)
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-5: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové detektory

ČSN EN 50131-2-6 (334591)
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty)

ČSN EN 50131-2-7-1 (334591)
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-1: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (akustické)

ČSN EN 50131-2-7-2 (334591)
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-2: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (pasivní)

ČSN EN 50131-2-7-3 (334591)
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-3: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (aktivní)

ČSN EN 50131-2-8 (334591)
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-8: Detektory narušení - Otřesové detektory

ČSN EN 50131-3 (334591)
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 3: Ústředny

ČSN EN 50131-4 (334591)
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 4: Výstražná zařízení

ČSN EN 50131-4 ed. 2 (334591)
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 4: Výstražná zařízení

ČSN EN 50131-5-3 ed. 2 (334591)
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení

ČSN EN 50131-6 ed. 3 (334591)
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 6: Napájecí zdroje

ČSN EN 50131-8 (334591)
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 8: Zamlžovací bezpečnostní zařízení/systémy

ČSN EN 50131-8 ed. 2 (334591)
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 8: Zamlžovací bezpečnostní zařízení