ČSN EN 61334-3-21 (334730)

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 3: Požadavky na přenos signálů po hlavním vedení - Oddíl 21: Kapacitní vazební zařízení připojená mezi fáze izolované soustavy středního napětí

ČSN EN 61334-3-21 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 3: Požadavky na přenos signálů po hlavním vedení - Oddíl 21: Kapacitní vazební zařízení připojená mezi fáze izolované soustavy středního napětí
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61334-3-21:1996. Evropská norma EN 61334-3-21:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1334-3-21:1996 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tento dvacátý první oddíl třetí části IEC 1334-3 (v ČR ČSN EN 61334-3) je určen pro kapacitní vazební zařízení, připojená mezi dvě izolované fáze vedení vn (středního napětí) pro vysokofrekvenční přenosové systémy po distribučních vedení středního napětí (DLC - Distribution Line Carrier). Vazební zařízení zajišťuje: a) efektivní přenos vf signálu mezi vf přenosovým systémem po distribučním vedení a silnoproudým vedením, b) bezpečnost obsluhy a ochranu nn částí instalace proti účinkům napětí síťového kmitočtu a přechodným přepětím. Předmětem této části je stanovit definice, požadavky, metody zkoušek a jmenovité hodnoty pro vazební zařízení kapacitně připojená mezi fázemi, používaná ve vf systémech na distribučních vedeních středního napětí. Norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Rozsah platnosti a předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Provozní podmínky a kapitolu 5 - Všeobecné požadavky. Norma dále uvádí normativní Přílohu ZA. ČSN EN 61334-3-21 (33 4730) byla vydána v červenci 1999.

Označení ČSN EN 61334-3-21 (334730)
Katalogové číslo 55020
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 1999
Datum účinnosti 1. 8. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963550206
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61334-3-22 (334730)
Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 3-22: Požadavky na přenos signálů po hlavních vedeních - Vazební zařízení připojená mezi fázi a zem a mezi stínění a zem soustavy vn