ČSN EN ISO 3262-1 (671300) Zrušená norma

Plniva pro nátěrové hmoty - Specifikace a metody zkoušení - Část 1: Úvod a všeobecné zkušební metody

ČSN EN ISO 3262-1 Plniva pro nátěrové hmoty - Specifikace a metody zkoušení - Část 1: Úvod a všeobecné zkušební metody
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 3262-1:1998. Evropská norma EN ISO 3262-1:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 3262-1:1997 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. (ČSN) EN ISO 3262 sestává z těchto částí: Část 1: Úvod a všeobecné zkušební metody, Část 2: Baryt (přírodní síran barnatý), Část 3: Blanc fixe, Část 4: Křída mletá, Část 5: Přírodní krystalický uhličitan vápenatý, Část 6: Vysrážený uhličitan vápenatý, Část 7: Dolomit, Část 8: Přírodní kaolín, Část 9: Kalcinovaný kaolin, Část 10: Přírodní šupinkovitý mastek a chlorid, Část 11: Přírodní šupinkovitý mastek obsahující uhličitany, Část 12: Slídy muskovité, Část 13: Přírodní křemen, Část 14: Cristobalit, Část 15: Křemenné sklo, Část 16: Hydroxid hlinitý, Část 17: Vysrážený křemičitan vápenatý, Část 18: Vysrážený křemičitan hlinito-sodný, Část 19: Vysrážená kyselina křemičitá, Část 20: Žíhaný oxid křemičitý, Část 21: Křemenný písek ( nemletý přírodní křemen a Část 22: Křemelina. Tato první část (ČSN EN) ISO 3262 definuje termín plnivo a předepisuje zkušební metody používané ve většině dalších částí ISO 3262. Další části ISO 3262 předepisují požadavky a odpovídající zkušební metody pro plniva užívaná v nátěrových hmotách a v obdobných povlakových materiálech. Tyto části mohou být rovněž vhodné pro různé materiály zahrnuté touto normou, pokud jsou použity v jiných aplikacích. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Vzorkování a kapitolu 5 - Zkušební metody. Norma dále uvádí normativní Přílohu ZA. ČSN EN ISO 3262-1 (67 1300) byla vydána v červenci 1999.

Označení ČSN EN ISO 3262-1 (671300)
Katalogové číslo 56345
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 7. 1999
Datum účinnosti 1. 8. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963563459
Norma byla zrušena k 1. 11. 2020
a nahrazena ČSN EN ISO 3262-1 (671300)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 3262-8 (670560)
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 8: Přírodní kaolin ("hlinka")

ČSN EN ISO 3262-13 (670565)
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 13: Přírodní křemen (mletý)

ČSN EN ISO 3262-9 (670565)
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 9: Pálený kaolin

ČSN EN ISO 3262-10 (671300)
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 10: Přírodní mastek s chloritem v lamelární formě

ČSN EN ISO 3262-11 (671300)
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 11: Přírodní mastek v lamelární formě s obsahem uhličitanů

ČSN EN ISO 3262-12 (671300)
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 12: Slída muskovitovitého typu

ČSN EN ISO 3262-14 (671300)
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 14: Kristobalit

ČSN EN ISO 3262-15 (671300)
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 15: Křemenné sklo

ČSN EN ISO 3262-16 (671300)
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 16: Hydroxidy hlinité

ČSN EN ISO 3262-17 (671300)
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 17: Srážený křemičitan vápenatý

ČSN EN ISO 3262-18 (671300)
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 18: Srážený hlinitokřemičitan sodný

ČSN EN ISO 3262-19 (671300)
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a metody zkoušení - Část 19: Srážený oxid křemičitý

ČSN EN ISO 3262-2 (671300)
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 2: Baryt (přírodní síran barnatý)

ČSN EN ISO 3262-20 (671300)
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a metody zkoušení - Část 20: Pyrogenní oxid křemičitý

ČSN EN ISO 3262-21 (671300)
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 21: Křemenný písek (nedrcený přírodní křemen)

ČSN EN ISO 3262-22 (671300)
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 22: Průtokově žíhaná křemelina

ČSN EN ISO 3262-3 (671300)
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 3: Blanc fixe

ČSN EN ISO 3262-4 (671300)
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 4: Plavená křída

ČSN EN ISO 3262-5 (671300)
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 5: Přírodní krystalický uhličitan vápenatý

ČSN EN ISO 3262-6 (671300)
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 6: Srážený uhličitan vápenatý

ČSN EN ISO 3262-7 (671300)
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 7: Dolomit