Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 1918-5 (386490) Zrušená norma

Systémy zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 5: Provozní požadavky pro povrchová zařízení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3864 Předpisy pro rozvod plynu

ICS: 75.200 Zařízení pro dopravu a manipulaci s ropnými produkty a zemním plynem

Označení ČSN EN 1918-5 (386490)
Katalogové číslo 56323
Cena 190 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 7. 1999
Datum účinnosti 1. 8. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963563237
Norma byla zrušena k 1. 8. 2016
a nahrazena ČSN EN 1918-5 (386490)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 1918-5:1998. Evropská norma EN 1918-5:1998 má status české technické normy. (ČSN) EN 1918 obsahuje těchto pět částí: Část 1 - Provozní požadavky pro zásobníky v aquiferech, Část 2 - Provozní požadavky pro zásobníky v ropných a plynových ložiscích, Část 3 - Provozní požadavky pro zásobníky ve vyloužených solných kavernách, Část 4 - Provozní požadavky pro zásobníky v horninových kavernách, Část 5 - Provozní požadavky pro povrchová zařízení. Tato pátá část normy stanoví všeobecné provozní požadavky pro povrchová zařízení vztahující se k podzemním zásobníkům plynu. Specifikuje postupy a způsoby, které jsou bezpečné a přijatelné pro životní prostředí. Popisuje funkční požadavky pro projektování , výstavbu, zkoušení, uvádění do provozu, provoz a údržbu těchto povrchových zařízení pro podzemní skladování, mezi ústím sondy a spojením s přepravním systémem. V tomto kontextu slovo "plyn" označuje jakékoliv plynné palivo, které je v plynném stavu při teplotě 15 °C a tlaku 1 bar. U této normy se nepředpokládá její zpětná aplikace na již stávající zařízení. Tato evropská norma specifikuje běžné základní zásady pro systémy zásobování plynem. Uživatelé této evropské normy by si měli být vědomi toho, že v členských zemích mohou existovat detailnější národní normy a/nebo zákony. U této normy se předpokládá její aplikování společně s těmito národními normami a/nebo zákony a nenahrazuje je. Poznámka recenzenta: V normě nejsou ani v přílohách uvedeny příklady takových národních norem nebo zákonů (předpisů). Norma se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Všeobecně, kapitola 3 - Projektování. V této kapitole jsou výslovně normalizovány požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí (čl.3.1 a 3.3) a na bezpečnost proti požáru a výbuchu. Dále je uvedena kapitola 4 - Výstavba, kapitola 5 - Zkoušení a uvádění do provozu, kapitola 6 - Provoz a údržba. Konečně norma obsahuje Přílohu A (informativní). ČSN EN 1918-5 (38 6490) byla vydána v červenci 1999.

Další příbuzné normy

ČSN EN 1918-1 (386490)
Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 1: Doporučení pro zásobníky v aquiferech

ČSN EN 1918-2 (386490)
Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 2: Doporučení pro zásobníky v ropných a plynových ložiscích

ČSN EN 1918-3 (386490)
Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 3: Doporučení pro zásobníky ve vyloužených solných kavernách

ČSN EN 1918-4 (386490)
Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 4: Doporučení pro zásobníky v horninových kavernách