ČSN EN 61069-6 (180451) Zrušená norma

Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 6: Odhad obsluhovatelnosti systému

ČSN EN 61069-6 Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 6: Odhad obsluhovatelnosti systému
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61069-6:1998. Evropská norma EN 61069-6:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 61069-6:1998 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato šestá část IEC 61069 (v ČR ČSN EN 61069) popisuje podrobně metodiku systematického odhadu obsluhovatelnosti systémů měření a řízení průmyslových procesů. Metodika odhadu upřesněná v IEC 61096-2 (v ČR ČSN EN 61069-2) je použita k sestavení programu odhadu obsluhovatelnosti. Jsou analyzovány dílčí vlastnosti obsluhovatelnosti a popsána kritéria, která nutno uplatňovat při posuzování obsluhovatelnosti. Jsou provedeny odkazy na různé další techniky hodnocení obsluhovatelnosti. Norma neřeší, neobsahuje, ani se nedotýká ochrany zdraví. ČSN EN 61069-6 (18 0451) byla vydána v červenci 1999.

Označení ČSN EN 61069-6 (180451)
Katalogové číslo 55672
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 1999
Datum účinnosti 1. 8. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963556727
Změny a opravy Z1 3.17t
Norma byla zrušena k 20. 7. 2019
a nahrazena ČSN EN 61069-6 ed. 2 (180451)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61069-1 ed. 2 (180451)
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 1: Terminologie a základní pojmy

ČSN EN 61069-2 ed. 2 (180451)
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 2: Metodika odhadu

ČSN EN 61069-3 ed. 2 (180451)
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 3: Odhad funkčnosti systému

ČSN EN 61069-4 ed. 2 (180451)
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 4: Odhad provozuschopnosti systému

ČSN EN 61069-5 ed. 2 (180451)
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 5: Odhad spolehlivosti systému

ČSN EN 61069-6 ed. 2 (180451)
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 6: Odhad obsluhovatelnosti systému

ČSN EN 61069-7 ed. 2 (180451)
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 7: Odhad bezpečnosti systému

ČSN EN 61069-8 ed. 2 (180451)
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 8: Odhad ostatních vlastností systému