Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN ISO 13753 (011433) Zrušená norma

Vibrace a rázy - Vibrace ruky a paže - Metoda měření činitele přenosu vibrací pružných materiálů zatížených soustavou ruka-paže

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 0114 Mechanika

ICS: 13.160 Vibrace a rázy působící na člověka

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 13753:1998. Evropská norma EN ISO 13753:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 13753:1998 byl schválen CEN jako evropská norma beze změn. Tato mezinárodní norma stanovuje postup pro určení činitele přenosu vibrací pružných materiálů zatížených soustavou ruka-paže. Metoda platí pro všechny materiály, které se chovají lineárně. Očekává se, že je tomu tak u většiny pružných pěnových a gumových materiálů a omezeně také u tkaných látek. Metodu lze použít pro složené soustavy např. tkaný materiál připevněný k základu z pěny nebo gumy. Očekává se, že se výsledky této laboratorní zkoušky budou využívat u krycích materiálů používaných k útlumu vibrací na rukojetích nářadí a v rukavicích. To bude umožňovat třídění materiálů pro rukavice, nebude to však nutně umožňovat predikci činitele přenosu rukavic vyrobených z těchto materiálů (pro tento účel viz ISO 10819). Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Značky, kapitolu 5 - Princip, kapitolu 6 - Měřicí zařízení, kapitolu 7 - Zkoušený vzorek a hmotnost m, kapitolu 8 - Postup měření, kapitolu 9 - Hodnocení výsledků a kapitolu 10 - Protokol o zkoušce. Norma dále obsahuje normativní Přílohu A, informativní Přílohy B, C, D, E, F, normativní Přílohu ZA a informativní Přílohu ZB. V této Příloze ZB je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků následující směrnice: Směrnice o strojním zařízení 89/392/EHS a její změna 91/368/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Shoda s touto normou je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA)." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN ISO 13753 (01 1433) byla vydána v červenci 1999.

Označení ČSN EN ISO 13753 (011433)
Katalogové číslo 56348
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 7. 1999
Datum účinnosti 1. 8. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963563480
Norma byla zrušena k 1. 2. 2009
a nahrazena ČSN EN ISO 13753 (011433)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy