Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 737-4 (852761) Zrušená norma

Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 4: Terminální jednotky pro systémy odvodu anestetických plynů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8527 Zdravotnické zařízení

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Označení ČSN EN 737-4 (852761)
Katalogové číslo 56060
Cena 340 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 7. 1999
Datum účinnosti 1. 8. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963560601
Změny a opravy Oprava 1 6.00t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2009
a nahrazena ČSN EN ISO 9170-2 (852761)
Tato norma nahradila ČSN 38 6473 (386473) z června 1984

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 737-4:1998. Evropská norma EN 737-4:1998 má status české technické normy. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak, Část 2: Odpadní soustavy systému odvodu anestetických plynů, Část 3: Potrubí pro stlačené medicinální plyny a podtlak, Část 4: Terminální jednotky pro systémy odvodu anestetických plynů, Část 5: Koncentrátory kyslíku a Část 6: Rozměry zástrček pro terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak. Tato čtvrtá část evropské normy stanoví požadavky a rozměry terminálních jednotek určených pro použití v systémech odvodu anestetických plynů stanovených v prEN 737-2 (nahrazena EN 737-2, která v ČR zavedena jako ČSN EN 737-2) pro odvádění medicinálních plynů a anestetických par. Je zejména určena k zajištění specifičnosti terminálních jednotek pro určitý typ a k zabránění vzájemné zaměnitelnosti mezi různými přípojkami. Tato část také stanoví požadavky a rozměry na spárovaný protikus (zástrčku) připojovacího místa specifického pro určitý typ, které je částí terminální jednotky. Norma nestanovuje rozsahy jmenovitých pracovních tlaků pro terminální jednotky. Tato čtvrtá část normy specifikuje dva typy terminálních jednotek, které jsou nezáměnné, pro použití podle umístění pohonného zařízení před nebo za terminální jednotku. Obrázek 1 ukazuje použití těchto dvou typů terminálních jednotek. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Terminologie, kapitolu 5 - Všeobecné požadavky, kapitolu 6 - Zkušební metody, kapitolu 7 - Značení, barevné označení a balení a kapitolu 8 - Informace poskytované výrobcem. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B a Přílohu ZA. V této Příloze ZA se uvádí: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU 93/42/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který je zahrnut (které jsou zahrnuty) do předmětu této normy se mohou vztahovat jiné požadavky a jiné směrnice EU. Následující ustanovení této normy, uvedené v tabulce ZA. 1, podporují splnění podstatných požadavků Směrnice 93/42/EHS. Shoda s uvedenými ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a souvisejících předpisů ESVO (EFTA)". Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 737-4 (85 2761) byla vydána v červenci 1999.