ČSN EN 1319 (061915) Zrušená norma

Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění obytných prostorů, s nucenou konvekcí a s hořáky s ventilátorem, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW

ČSN EN 1319 Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění obytných prostorů, s nucenou konvekcí a s hořáky s ventilátorem, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkušební metody týkající se bezpečnosti a účinnosti ohřívačů vzduchu na plynná paliva k vytápění obytných prostorů, s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin. Norma platí pro ohřívače provedení B12, B12AS, B12BS, B13, B13AS, B13BS, B14, B14AS, B14BS, B22, B23, B42, B42AS, B42BS, B43, B43AS, B43BS, B44, B44AS, B44BS, B52, B53, C12, C13, C32, C33, C62 a C63 s tepelným příkonem nejvýše 70 kW (vztaženo k výhřevnosti), určené zejména k použití v obytných prostorech. Ohřátý vzduch může být přiváděn do vytápěného prostoru potrubím. Dále platí pro ohřívače, které jsou určeny ke zkoušení typu. Norma zahrnuje také požadavky týkající se hodnocení shody, včetně řízení výroby u výrobce, avšak tyto požadavky platí pouze pro potrubí POCED a jejich příslušná ochranná ústí.

Označení ČSN EN 1319 (061915)
Katalogové číslo 86413
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 7. 2010
Datum účinnosti 1. 8. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 134 stran formátu A4
EAN kód 8590963864136
Norma byla zrušena k 1. 5. 2020
a nahrazena ČSN EN 17082 (061910)
Tato norma nahradila ČSN EN 1319 (061915) z července 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)